EN

agency {substantiivi}

volume_up
Such an agency could be one of the instruments of a single European arms market.
Tällainen toimisto voisi olla yksi Euroopan puolustusteollisuuden sisämarkkinoiden välineistä.
The Agency is a body under private law, which does not make things any easier.
Toimisto on yksityisoikeudellinen elin, mikä ei helpota asioita lainkaan.
In our opinion, the European Parliament is not a committee or an agency that deals with applications for assistance or grants.
Mielestämme Euroopan parlamentti ei ole mikään komitea tai toimisto, joka käsittelee avustusanomuksia.
agency

Esimerkkejä "agency"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe new European Maritime Safety Agency is proof positive of this determination.
Uusi Euroopan meriturvallisuusvirasto on myönteinen todiste tästä pyrkimyksestä.
EnglishConclusion of the Statute of the International Renewable Energy Agency (IRENA) (
Kansainvälisen uusiutuvan energian viraston (IRENA) perussäännön vahvistaminen (
EnglishThis is also likely to hamper the recruitment of qualified staff for the agency.
Arvattavasti tämä hankaloittaa myös pätevän henkilökunnan rekrytointia virastoon.
EnglishOne of these is related to the structure of the reconstruction agency in Kosovo.
Yksi niistä liittyy Kosovon jälleenrakentamisesta vastaavan viraston rakenteeseen.
EnglishWe oppose the idea of an agency whose administration would continue indefinitely.
Vastustamme sellaista virastoa, joka olisi hallinnollisesti olemassa ikuisesti.
EnglishThe Agency must at least have the task of examining whether such a body is needed.
Viraston olisi vähintään tutkittava, olisiko tällaiselle viranomaiselle tarvetta.
EnglishThat is the aim of the Agency for Fundamental Rights which is to be set up soon.
Tämä on perusoikeusviraston tavoite, ja kyseinen virasto olisi avattava pian.
EnglishThe European Maritime Safety Agency is in charge of monitoring shipping safety.
Euroopan meriturvallisuusvirasto vastaa merenkulun turvallisuuden valvonnasta.
EnglishThe budget of the Agency for the year 2009 was 3.5% less than its budget for 2008.
Viraston määrärahat vuonna 2009 olivat 3,5 prosenttia pienemmät kuin vuonna 2008.
EnglishEstablishing this agency is another step towards centralising EU asylum policy.
Viraston perustaminen on askel kohti EU:n turvapaikkapolitiikan keskittämistä.
EnglishThat is why I voted for the report on the Community Fisheries Control Agency.
Siksi äänestin yhteisön kalastuksenvalvontavirastoa koskevan mietinnön puolesta.
EnglishAn agency with general competence for road transport could be responsible for this.
Asiasta voisi vastata virasto, joka käsittelisi tieliikennekysymyksiä yleisesti.
EnglishWe did this when we dealt with Article 7, the Agency and the accession negotiations.
Olemme tehneet näin käsitellessämme 7 kohtaa, virastoa ja liittymisneuvotteluja.
EnglishThat is why it does not constitute a typical decentralised agency in an EU sense.
Siksi se ei ole perinteisessä mielessä tavanomainen, hajautettu EU:n virasto.
EnglishThis would confer on an agency powers that are currently held by the Member States.
Tällöin virastolle myönnettäisiin valtuuksia, jotka kuuluvat nyt jäsenvaltioille.
EnglishWe call for the creation of a proper agency to provide the necessary coordination.
Vaadimme, että tarvittavaa koordinointia varten perustetaan soveltuva virasto.
EnglishThe same amendments are therefore proposed for each agency, in all three reports.
Kussakin mietinnössä esitetään siksi samat tarkistukset jokaisen viraston kohdalla.
EnglishI support the proposals of my fellow Member Mr Savary on a European Railway Agency.
Kannatan kollega Savaryn tekemiä Euroopan rautatievirastoa koskevia ehdotuksia.
EnglishThe European Defence Agency will develop military space surveillance capability.
Euroopan puolustusvirasto kehittää sotilaallisia avaruusvalvontavoimavaroja.
EnglishMr Ford has gone into great detail on the reasons why this agency should be set up.
Ford on perustellut hyvin yksityiskohtaisesti, miksi tämä keskus tulisi perustaa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "agency":

agency
employment agency
government agency