"age-old" - Suomenkielinen käännös

EN

"age-old" suomeksi

FI
EN

age-old {adjektiivi}

volume_up
age-old (myös: elderly)

Esimerkkejä "age-old"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishPrevious pension reforms are already leading to increasing poverty in old age.
Aikaisemmat eläkeuudistukset ovat jo johtaneet vanhusten köyhyyden lisääntymiseen.
EnglishThis can lead to the poverty continuing, so that they also end up poor in old age.
Se voi johtaa jatkuvaan köyhyyteen, joten he myös päätyvät köyhiksi iäkkäinä.
EnglishI want briefly to discuss Article 20 of the Statute, which deals with old-age pensions.
Haluan lyhyesti käsitellä ohjesäännön 20 artiklaa, joka koskee vanhuuseläkkeitä.
EnglishThe first point concerns the age-old evil of sexual violence at times of war.
Ensimmäinen koskee ikivanhaa seksuaalisen väkivallan vitsausta sota-aikana.
EnglishTheir decision to sell the quotas is based on illness, infirmity or old age.
Heidän päätöksensä myydä kiintiöt perustuu sairauteen tai korkeaan ikään.
EnglishThe state scheme will of course remain the primary mechanism for basic provision in old age.
Valtion järjestelmä on ilman muuta edelleenkin ensisijainen eläketurvamekanismi.
EnglishIt is only right and proper that we should each of us take responsibility for our own old age.
On hyvä asia ja oikein, että kannamme kukin itse vastuuta omasta vanhuudestamme.
EnglishIntegration has succeeded in overcoming age-old differences between European countries.
Yhdentymisen ansiosta on päästy Euroopan valtioiden ikivanhojen eroavaisuuksien ylitse.
EnglishAs the victims of age-old prejudice, women suffer every form of exploitation.
Vuosisataisten ennakkoluulojen uhreina naiset joutuvat kaikenlaisen hyväksikäytön kohteiksi.
EnglishIt may be that I am displaying an excess of optimism in my old age!
Saattaa olla, että minusta on vanhoilla päivilläni tulossa yltiöpäisen optimistinen!
EnglishIt is mainly elderly women who receive inadequate old-age pensions.
Ennen kaikkea ikääntyneet naishenkilöt saavat riittämätöntä vanhuuseläkettä.
EnglishHe also suggested that we should offer plastic surgery to old-age pensioners.
Hän myös ehdotti, että meidän olisi tarjottava plastiikkakirurgiaa ikääntyneille eläkeläisille.
EnglishFor human beings the most important aim is to be healthy to an old age.
Tärkeimpänä tavoitteena on taata se, että ihmiset pysyvät terveinä korkeaan ikään saakka.
EnglishThe rapporteur has clearly identified the new manifestation of this age-old dilemma.
Esittelijä on tuonut selkeästi esille, että tämä on jälleen kerran osoitus vanhasta ongelmasta.
EnglishIn particular, we must support measures for their education and care in old age.
Meidän on erityisesti tuettava toimenpiteitä heidän koulutuksensa ja vanhuudenturvansa takaamiseksi.
EnglishNevertheless, we cannot fail to admire this age-old culture.
Emme kuitenkaan voi olla ihailematta tätä tuhansia vuosia vanhaa kulttuuria.
EnglishThe cost of regulation falls on the consumer and, in this case, the old-age pensioner.
Sääntelyn kustannukset lankeavat kuluttajien ja tässä tapauksessa vanhuuseläkeläisten maksettavaksi.
EnglishConstructive solutions need to be found for this age-old issue of Tibet.
Vuosikausia esillä ollut Tiibetin kysymys on aihe, johon meidän on löydettävä rakentavia ratkaisuja.
EnglishWhat I'm running here is a system that enables me to run age-old programs on a modern computer.
Liitänpä pari levyasemaa -- Tässä meillä on lista vanhoja viruksia.
EnglishIt is an age-old problem which Parliament deplores and which the Commission itself deplores.
Se on vanha ongelma, joka saattaa parlamentin häpeään ja joka saattaa myös itse komission häpeään.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "age-old":

age-old
English

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "age-old" suomeksi

old adjektiivi
age substantiivi
good old adjektiivi
age group substantiivi
age bracket substantiivi
Finnish
age limit substantiivi
Finnish
I'm ... year old