"age limit" - Suomenkielinen käännös

EN

"age limit" suomeksi

EN

age limit {substantiivi}

volume_up
age limit
The age limit has been used as one method of controlling the number of applicants.
Ikäraja on ollut yksi tapa säännellä hakijamääriä.
The second point that I should like to raise is the question of the age limit.
Toinen kohta, johon haluaisin vielä puuttua, on ikäraja.
Is it not possible that the age limit would be an obstacle here?
Eikö ole mahdollista, että ikäraja rajoittaa tätä?

Esimerkkejä "age limit"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThis suggests that there is no immediate urgency to lower the current age limit.
Tämä viittaa siihen, että nykyisen ikärajan alentamiseen ei ole välitöntä tarvetta.
EnglishWe support the Commission's proposal to set the age limit for children at six years.
Tuemme komission ehdotusta ikärajan asettamisesta kuusivuotiaisiin lapsiin.
EnglishBy setting an age limit, I believe we are making it even more attractive.
Ikärajan asettaminen tekisi niistä uskoakseni entistäkin houkuttelevampia.
EnglishThere is a clear link between the age limit and the need of active ageing.
On olemassa selvä yhteys eläkeiän ja aktiivisen vanhenemisen välillä.
EnglishI should nevertheless like the opportunity of voting in one paragraph on the age limit.
Haluaisin kuitenkin, että minulla olisi mahdollisuus äänestää yhdessä kohdassa ikäkysymyksestä.
EnglishIn this way the age limit can be adjusted to take account of certain sectors of the labour market.
Ikärajaa voidaan myös muuttaa ottamalla joidenkin alojen työmarkkinatilanne huomioon.
EnglishFinally, I should like to comment on the stipulation of an age limit for children.
Lopuksi haluaisin kommentoida vaadittua lasten ikärajaa.
EnglishThe second point that I should like to raise is the question of the age limit.
Toinen kohta, johon haluaisin vielä puuttua, on ikäraja.
EnglishThe age limit for sexually motivated crime should also be harmonised.
Myös seksuaalirikoksia koskevaa ikärajaa on yhdenmukaistettava.
EnglishIn addition, the age-limit of 14 years was a compromise reached after difficult negotiations.
Lisäksi 14 vuoden ikäraja oli kompromissi, joka saavutettiin vaikeiden neuvotteluiden tuloksena.
EnglishThe majority of Member States have an age limit of 65, but this is not the rule, it is the exception.
Suurimmassa osassa jäsenvaltioista eläkeikä on 65, mutta tämä ei ole sääntö vaan poikkeus.
EnglishThe only points we cannot endorse concern the age limit for children and fingerprinting.
Ainoat näkökohdat, joita emme voi tukea, koskevat lasten sormenjälkien ottamiselle asetettavaa ikärajaa.
EnglishThe age limit has been used as one method of controlling the number of applicants.
Ikäraja on ollut yksi tapa säännellä hakijamääriä.
EnglishOne concerns the age limit and the other the position of cohabiting couples.
Toinen koskee ikärajaa ja toinen avoparien asemaa.
EnglishThere will be some senior people but there will be no age limit in the notice of competition.
Joitakin iäkkäämpiä ihmisiä rekrytoidaan myös, mutta kilpailuilmoituksissa ei enää mainita ikärajoja.
EnglishOn the other hand, we did not subscribe to the idea of Parliament about the age limit for fingerprinting.
Toisaalta emme kannattaneet parlamentin ajatusta sormenjälkien ottoa koskevasta ikärajasta.
EnglishIs there an age limit as regards the child or the adoptive parent?
Onko käytössä ikärajaa lapsen tai adoptiovanhemman osalta?
EnglishI suggest that we adopt this age limit and say that all minors must absolutely be protected.
Ehdotan, että tuo ikäraja säilytetään. Itse asiassa kaikkia alaikäisiä lapsia on ehdottomasti suojeltava.
EnglishWith regard to the age limit, we should perhaps avoid making this matter into something of a forbidden fruit.
Ikärajan osalta meidän on ehkä yritettävä välttää tekemästä proteeseista kiellettyä hedelmää.
EnglishThirdly, a strict age limit on vessels to be given access to Community waters must be established in the near future.
Kolmanneksi yhteisön vesillä purjehtivien alusten ikärajasta on päätettävä pikaisesti.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "age limit" suomeksi

limit substantiivi
age substantiivi
age group substantiivi
time limit substantiivi
Roche limit substantiivi
age bracket substantiivi
Finnish
to limit verbi
Finnish