"age group" - Suomenkielinen käännös

EN

"age group" suomeksi

EN

age group {substantiivi}

volume_up
age group
Our peak population age group is now about 10 to 15 years younger than in the EU-25 in general.
Väestömme suurin ikäryhmä on tällä hetkellä noin 10-15 vuotta nuorempaa kuin keskimäärin 25 jäsenvaltiossa.
The 20-30 age group will decrease by 9.4 million people, whilst the 50-60 age group will increase by 5.5 million.
Ikäryhmä 20-30-vuotiaat pienenee 9, 4 miljoonalla hengellä, kun taas ikäryhmä 50-60-vuotiaat kasvaa 5, 5 miljoonalla hengellä.
Since this is the most vulnerable age group, toys designed for these children should be tested independently.
Koska kyseinen ikäryhmä on erityisen altis vahingoille, kyseisen ikäluokan lapsille suunnitellut lelut pitäisi testata riippumattomasti.
age group

Esimerkkejä "age group"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishPeople of this age group are still excluded too often from clinical trials.
Tähän ikäryhmään kuuluvat jäävät edelleen liian usein kliinisten kokeiden ulkopuolelle.
EnglishChildren should not be able to purchase video games that are not intended for their age group.
Lasten ei pitäisi voida ostaa videopelejä, joita ei ole tarkoitettu heidän ikäryhmälleen.
EnglishFifty-one percent of all men seeking work are in the 50-64 age group.
51 % kaikista miespuolisista työnhakijoista on 50-64-vuotiaita.
EnglishIt might also be worth mentioning, though, that the age group above this one is badly affected as well.
Kannattaa ehkä myös mainita, että myös tätä seuraava ikäluokka sairastuu siihen usein.
EnglishIn the more mature age group, only just over 30 % of the applicants placed on the reserve lists were women.
Varttuneempien virkamiesten osalta naisten osuus oli vähän yli 30 prosenttia.
EnglishWe also need labelling for the three to six age group.
Kolmesta kuuteen vuoden ikäisiä lapsia varten tarvitaan sitä paitsi pakkausmerkintöjä.
EnglishAs you have mentioned, we want, as before, to prioritise the original age group for participants.
Kuten mainitsitte, haluamme kuten ennenkin asettaa osallistujien alkuperäisen ikäryhmän etusijalle.
EnglishUnfortunately, it is the highest within this age group in the EU.
Luku on valitettavasti EU-maiden korkein tässä ikäryhmässä.
EnglishChanges in the over 80-year olds age group will be greater and quicker than those in any other age group.
Yli 80-vuotiaiden ikäryhmässä muutokset ovat suurempia ja nopeampia kuin muissa ikäryhmissä.
EnglishThese drugs, which are for the most part consumed by the 15 to 25 age group at raves, are dangerous.
Nämä huumeet, joita käyttävät pääasiassa 15-25-vuotiaat nuoret rave-tapahtumissa, ovat vaarallisia.
EnglishThe percentage for women is the same: 51 % of women who are seeking work are in the 50-64 age group.
Vastaava prosenttiluku on naisten osalta sama, eli 51 % työtä hakevista naisista on 50-64-vuotiaita.
EnglishThere have been no cases of BSE in the relevant age group - 6 months to 30 months old - since 1996.
BSE-tapauksia ei ole todettu merkityksellisessä ikäryhmässä 6-30 kuukauden ikäisiä vuoden 1996 jälkeen.
EnglishOur peak population age group is now about 10 to 15 years younger than in the EU-25 in general.
Väestömme suurin ikäryhmä on tällä hetkellä noin 10-15 vuotta nuorempaa kuin keskimäärin 25 jäsenvaltiossa.
EnglishThe under-20 age group will decline, while the number of people aged over 65 will increase considerably.
Alle 20vuotiaiden ryhmä tulee pienentymään samalla kuin yli 65-vuotiaiden lukumäärä kasvaa reippaasti.
EnglishThe number of people in the productive age group will start to fall within no more than three or four years.
Tuottavaan ikäryhmään kuuluvien ihmisten määrä alkaa tippua noin kolmen tai neljän vuoden kuluttua.
EnglishChildren in this age group will put any toy in their mouths.
Tämänikäiset lapset panevat jokaisen lelun suuhunsa.
EnglishYouth is the age group where we do not want to push for a greater level of flexibility, because there is already enough.
Nuorten ikäryhmältä emme halua vaatia enempää joustavuutta, koska sitä on jo riittävästi.
EnglishEmployment is a very serious issue for this age group.
Työllisyys on tälle ryhmälle hyvin tärkeä asia.
EnglishThe proportion of people out of work in the 15-24 age group is considerably higher than that for any other age group in the EU.
Työttömien 15-24-vuotiaiden osuus on huomattavasti suurempi kuin minkään muun ikäryhmän EU:ssa.
EnglishOver recent days, we have seen that not everyone and not every age group has unrestricted access to the Internet.
Viime päivien aikana olemme nähneet, että kaikilla ja kaikilla ikäryhmillä ei ole rajatonta pääsyä internetiin.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "age group":

age group

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "age group" suomeksi

group substantiivi
age substantiivi
to group verbi
ethnic group substantiivi