"again and again" - Suomenkielinen käännös

EN

"again and again" suomeksi

EN

again and again {adverbi}

volume_up
again and again (myös: over and over)
Again and again biologists are fascinated with the brilliance of what's discovered.
Yhä uudelleen biologit lumoutuvat paljastuneesta loistokkuudesta.
We do not have the strikes we see again and again in Belgium and France.
Meillä ei ole lakkoja, joita järjestetään Belgiassa ja Ranskassa yhä uudelleen.
We will need to remind ourselves of this again and again.
Meidän on muistutettava tästä itseämme yhä uudelleen.

Esimerkkejä "again and again"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishOtherwise, I think we shall be running into the same dead end again and again.
Muutoin tulemme uskoakseni päätymään kerta toisensa jälkeen samaan umpikujaan.
EnglishThis issue has come up again and again and the Commission has done nothing about it.
Tämä on tullut esille kerta toisensa jälkeen, eikä komissio ole puuttunut asiaan.
EnglishOver past years, we have again and again seen the categories narrowed down.
Olemme nähneet aiempina vuosina toistuvasti, miten liikkumavara luokissa pienenee.
EnglishThat is what we have seen again and again, both with goods and with services.
Olemme todistaneet tätä kerta kerran jälkeen sekä tavaroiden että palvelujen osalta.
EnglishWe do not have the strikes we see again and again in Belgium and France.
Meillä ei ole lakkoja, joita järjestetään Belgiassa ja Ranskassa yhä uudelleen.
EnglishWhy, then, do we constantly have to go over this discussion again and again?
Miksi meidän sitten pitää keskustella tästä asiasta uudestaan ja uudestaan?
EnglishFor weeks, we have tried again and again to put the starting case to one side.
Viikkojen ajan olemme yrittäneet kerta toisensa jälkeen siirtää alkuperäinen tapaus sivuun.
EnglishIf we do not reduce energy consumption, there is a danger that again and again ...
Jollei energiankulutusta vähennetä, vaarana on, että taas ja taas...
EnglishI know it is difficult to come back to this question again and again.
Tiedän, että on vaikeaa palata tähän kysymykseen yhä uudestaan ja uudestaan.
EnglishLet us be very honest about this as we will come back to this again and again.
Ollaan rehellisiä sen suhteen, sillä palaamme asiaan yhä uudestaan.
EnglishSo we have again and again made people aware of this year 2000 problem.
Olemme tuoneet tämän vuoden 2000 ongelman jälleen uudelleen tietoisuuteen.
EnglishIn this Chamber, we have again and again emphasised the importance of openness and transparency.
Olemme tässä salissa korostaneet toistuvasti avoimuuden ja selkeyden tärkeyttä.
EnglishWe do seem to be going over the same subject again and again, with no real result.
Me todellakin tunnumme jauhavan samaa aihetta uudestaan ja uudestaan ilman todellisia tuloksia.
EnglishI also want to deal with a subject which I have dealt with again and again.
Haluan puhua myös lukemattomia kertoja esille ottamastani aiheesta.
EnglishThis is an issue to which we will return again and again in many different debates.
Me palaamme tähän asiaan yhä uudestaan monessa eri keskustelussa.
EnglishAgain and again biologists are fascinated with the brilliance of what's discovered.
Yhä uudelleen biologit lumoutuvat paljastuneesta loistokkuudesta.
EnglishIt is claimed again and again that the Doha Round will give new impetus to the economic recovery.
Toistamiseen väitetään, että Dohan kierros antaa uutta pontta talouden elpymiselle.
EnglishWithout this authentication, you are required to identify yourself again and again.
Ilman tätä todennusta käyttäjän täytyy tunnistautua jatkuvasti.
EnglishHowever, the demand for sector-specific analyses comes up again and again.
Alakohtaisten analyysien tarve tulee kuitenkin toistuvasti esiin.
English(DE) Madam President, Commissioner, once again - yet again - a Doha Round has failed.
(DE) Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, Dohan kierros on taas - jälleen kerran epäonnistunut.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "again and again":

again and again

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "again and again" suomeksi

again adverbi
and konjunktio
now and again adverbi
time and again adverbi