"aftermath" - Suomenkielinen käännös

EN

"aftermath" suomeksi

EN

aftermath {substantiivi}

volume_up
aftermath (myös: backwash)
aftermath (myös: repercussion)

Esimerkkejä "aftermath"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI see people struggling to emerge from the aftermath of the civil war atrocities.
Näen ihmisiä, jotka yrittävät selvitä sisällissodan julmuuksien seurauksista.
EnglishThe state of transatlantic relations in the aftermath of the US elections (debate)
Transatlanttisten suhteiden tila Yhdysvaltojen vaalien jälkeen (keskustelu)
EnglishLast year, this Fund helped to deal with the aftermath of the fires in southern Europe.
Viime vuonna rahastosta tuettiin Etelä-Euroopan palojen seurausten korjaamista.
EnglishWe have to consider what is happening now in the aftermath of the conflict.
Meidän on pidettävä silmällä, mitä tapahtuu juuri nyt konfliktin jälkimainingeissa.
EnglishWe will also provide further financial assistance for the aftermath of the conflict.
Annamme myös lisää rahoitustukea konfliktin jälkiseurauksien hoitamiseen.
EnglishThe EU and the US are still suffering from the aftermath of the economic crisis.
EU ja Yhdysvallat kärsivät edelleen talouskriisin jälkiseurauksista.
EnglishTwo offices have played a prominent role in dealing with the aftermath of the Eurostat case.
Kahdella virastolla on ollut keskeinen asema Eurostatin tapauksen jälkipuinnissa.
EnglishSubject: EU policy on APMs in the aftermath of the Conference of Ottawa
Aihe: EU: n jalkaväkimiinoja koskeva politiikka Ottawan konferenssin jälkeen
EnglishMr President, the aftermath of the loss of the Prestige is frightening.
Arvoisa puhemies, Prestigen haaksirikon jälkiseuraukset ovat pelottavia.
EnglishThe aim in the aftermath of the Second World War was to secure peace between European nations.
Tavoitteena oli turvata rauha Euroopan kansojen välillä toisen maailmansodan jälkeen.
EnglishThe role of the European Union must be strengthened in the aftermath of this crisis.
Euroopan unionin asemaa on vahvistettava kriisin jälkipuinnissa.
EnglishThe Commission will stand ready to support rehabilitation efforts in the aftermath of conflicts.
Komissio on valmis tukemaan kunnostustoimia konfliktien jälkimainingeissa.
EnglishThe state of transatlantic relations in the aftermath of the US elections (
Transatlanttisten suhteiden tila Yhdysvaltain vaalien jälkeen (
EnglishHowever, we are part of the solution when dealing with the aftermath of war.
Sodan jälkiselvittelyssä komissio on kuitenkin osa ratkaisua.
EnglishWhen you walk across landscapes, it leaps up in the aftermath of your footsteps trying to grab debris.
Kun kävelet maastossa, se ponnahtelee kannoillasi yrittäen tarttua pirstaleisiin.
EnglishThe Member States are still struggling to cope with the aftermath of the crisis.
Jäsenvaltiot kamppailevat yhä kriisin jälkimainingeissa.
EnglishThe EU will analyse, in the aftermath of Durban, how it will continue to support the Durban agenda.
EU arvioi Durbanin jälkeen, miten se jatkaa Durbanin asialistan tukemista.
EnglishThese encounters reminded me of my experiences with regimes in the aftermath of totalitarianism.
Nämä tapaamiset muistuttivat minua kokemuksistani totalitarismin jälkeisistä hallinnoista.
EnglishCroatia is a young democracy that is also suffering from the aftermath of a war.
Arvoisa puhemies, Kroatia on nuori demokratia, joka kärsii lisäksi vielä sodan seurauksista.
EnglishThis will become particularly important in the aftermath of enlargement.
Tämä on erityisen tärkeää laajentumisen jälkimainingeissa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "aftermath":

aftermath