"after all" - Suomenkielinen käännös

EN

"after all" suomeksi

EN

after all [Idiomi]

volume_up
Sensitivities in the parties and in the Member States are different, after all.
Loppujen lopuksi eri asiat ovat arkaluonteisia eri puolueissa ja jäsenvaltioissa.
After all, Parliament will be strengthened pursuant to the Treaty of Lisbon.
Loppujen lopuksi Lissabonin sopimus vahvistaa Euroopan parlamenttia.
After all, we are the direct representatives of the European citizens.
Loppujen lopuksi olemme Euroopan kansalaisten välittömiä edustajia.

Esimerkkejä "after all"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAfter all, natural cannibalism does exist as a phenomenon in the animal kingdom.
Onhan eläinkunnassa ilmiöitä, joissa on niin sanottua luonnollista kannibalismia.
EnglishSensitivities in the parties and in the Member States are different, after all.
Loppujen lopuksi eri asiat ovat arkaluonteisia eri puolueissa ja jäsenvaltioissa.
EnglishAfter all, we have also demanded that the Council's meetings be made public too.
Olemme lisäksi pyytäneet, että myös neuvoston kokouksista tehtäisiin julkisia.
EnglishAfter all, since 1975, landmines have been responsible for one million deaths.
Maamiinathan ovat aiheuttaneet vuodesta 1975 lähtien miljoona kuolemantapausta.
EnglishAfter all, what is the definition of the average well-run private undertaking?
Miten loppujen lopuksi määritellään hyvin johdettu yksityinen keskivertoyritys?
EnglishAfter all, we cannot turn our backs on those who have been excluded from progress.
Emmehän voi kääntää selkäämme niille, jotka on jätetty kehityksen ulkopuolelle.
EnglishAfter all, the European Union is partly responsible for Hamas’ election victory.
Loppujen lopuksi Euroopan unioni on osittain vastuussa Hamasin vaalivoitosta.
EnglishAfter all, it was Einstein who said that you cannot patent a mathematical formula.
Onhan Einstein kuitenkin todennut, ettei matemaattista kaavaa voida patentoida.
EnglishAfter all, we want to see the Union become more economically and socially cohesive.
Haluammehan, että unionista tulee taloudellisesti ja sosiaalisesti yhtenäisempi.
EnglishAfter all, it is exciting ideas that lie behind at the birth of social change.
Loppujen lopuksi yhteiskunnallisen muutoksen takana ovat jännittävät ajatukset.
EnglishWe did, after all, also sort out the BSE problem here in the European Parliament!
Me haluamme valvoa sitä, me korjasimme BSE-ongelmankin Euroopan parlamentissa!
EnglishAfter Windows identifies all of your hardware, it tries to find the best drivers.
Kun Windows tunnistaa kaikki laitteistosi, se yrittää löytää parhaat ohjaimet.
EnglishWe are after all discussing the events of 1995 and it is now the beginning of 1997.
Keskustelemmehan me lopulta vuoden 1995 tapahtumista ja nyt on vuoden 1997 alku.
EnglishAfter all, these are also very important aspects of a strong, prosperous Europe.
Myös nämä ovat vahvassa ja vauraassa Euroopassa erittäin tärkeitä näkökohtia.
EnglishAfter all, nature's limits must be more important that the limits set by the USA.
Luonnon rajojen on kuitenkin oltava tärkeämpiä kuin USA: n asettamien rajojen.
EnglishAfter all, this year's budget includes EUR 2.4 billion for the olive oil sector.
Tämän vuoden talousarviossa oliiviöljyalalle on sentään varattu 2,4 miljardia euroa.
EnglishAfter all, a budget is merely a set of policies presented in numerical form.
Loppujen lopuksihan talousarvio on vain politiikan kuvaamista numeroiden avulla.
EnglishAfter all, in China alone, there are 500 factories for counterfeit medicines.
Yksistään Kiinassa on nimittäin 500 väärennettyjä lääkkeitä tuottavaa tehdasta.
EnglishWe do, after all, want to have trade relations and a trade agreement with Ukraine.
Loppujen lopuksi haluamme luoda kauppasuhteet ja kauppasopimuksen Ukrainan kanssa.
EnglishAny other interpretation would, after all, lead to constitutional difficulties.
Mikä tahansa muu tulkinta johtaisi itse asiassa perustuslaillisiin ongelmiin.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "after all" suomeksi

all
after prepositio
after konjunktio