EN

Africa {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Africa
Africa is a case in point, for poverty there even appears to be on the increase.
Afrikka on osuva esimerkki, sillä köyhyys tuntuu suorastaan lisääntyvän siellä.
- the Council and Commission statements on Africa and the challenges of globalisation,
- neuvoston ja komission julkilausumat: Afrikka ja globalisaation haasteet
Africa is now the only continent in the world with a birth rate above replacement.
Afrikka on nykyään maailman ainoa maanosa, jossa syntyvyys ylittää uusiutumistason.

Esimerkkejä "Africa"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAfrica is a case in point, for poverty there even appears to be on the increase.
Afrikka on osuva esimerkki, sillä köyhyys tuntuu suorastaan lisääntyvän siellä.
EnglishYou talk, Commissioner, in that package, about an energy partnership with Africa.
Arvoisa komission jäsen, puhutte paketissa energiakumppanuudesta Afrikan kanssa.
EnglishWe have accumulated a debt over a long period of time, particularly with Africa.
Olemme kartuttaneet velan pitkän ajanjakson kuluessa erityisesti Afrikan suhteen.
EnglishFor instance, in France between 2006 and 2007, aid to Africa actually declined.
Ranskan Afrikalle antama tuki esimerkiksi pieneni vuosien 2006 ja 2007 välillä.
EnglishThankfully, the ACP countries in Africa are increasingly recognising this fact.
Ilahduttavasti myös Afrikan AKT-maissa vakuututaan tästä asiasta yhä laajemmin.
EnglishI think it would be wrong not to recognise that Africa has changed substantially.
Minusta olisi väärin olla tunnustamatta, että Afrikka on muuttunut merkittävästi.
EnglishAgreement between the EC and South Africa on trade, development and cooperation (
EY:n ja Etelä-Afrikan välinen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskeva sopimus (
EnglishThe second fact is that sub-Saharan Africa is the poorest region on the planet.
Toinen seikka on, että Saharan eteläpuolinen Afrikka on maapallon köyhin alue.
EnglishAt first sight the water between Europe and Africa does not look all that deep.
Ensi näkemältä Euroopan ja Afrikan väliset vedet eivät vaikuta kovin syviltä.
EnglishThis partnership which we are striving for with Africa offers a huge opportunity.
Tavoittelemamme kumppanuussuhde Afrikan kanssa tarjoaa suuren mahdollisuuden.
EnglishWe have no right to be in Africa, none whatsoever, whether moral or otherwise.
Meillä ei ole mitään oikeutta olla Afrikassa, ei mitään, ei moraalista eikä muuta.
EnglishThe ACP countries of sub-Saharan Africa are some of the least developed countries.
Suuri osa vähiten kehittyneistä maista on Saharan eteläpuolisen Afrikan AKT-maita.
EnglishOn the Russian side, the economic and health statistics are on a par with Africa.
Venäjän puolella sekä talouden että terveyden tunnusluvut ovat afrikkalaista tasoa.
EnglishThat is not the case and we should make it clear: Africa is a resource for us too.
Näin ei ole, ja meidän on tehtävä se selväksi: Afrikka on meillekin voimavara.
EnglishWe have freedom of movement from North Africa, we simply do not recognise it.
Pohjoisafrikkalaisten vapaa liikkuvuus on jo toteutunut; emme vain myönnä sitä.
EnglishThis not only applies to Africa but to other countries in the "developing" world.
Tämä ei koske pelkästään Afrikkaa vaan myös muita maailman kahden kolmasosan maita.
EnglishWe have seen the political miracle of Nelson Mandela and his new South Africa.
Olemme nähneet Nelson Mandelan ja hänen uuden Etelä-Afrikkansa poliittisen ihmeen.
EnglishThis would facilitate mass immigration from impoverished countries in North Africa.
Se helpottaisi massiivista maastamuuttoa Pohjois-Afrikan köyhtyneistä valtioista.
EnglishEvery attempt must be made to prevent another genocide on the continent of Africa.
Meidän on tehtävä kaikkemme estääksemme Afrikan mantereen toisen kansanmurhan.
English9:02 When I was in Africa some years ago and then came back, I noticed water.
9:02 Olin Afrikassa muutama vuosi sitten ja tullessani takaisin huomasin veden.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Central Africa":

Central Africa
South Africa
Horn of Africa
South West Africa