"afresh" - Suomenkielinen käännös

EN

"afresh" suomeksi

EN

afresh {adverbi}

volume_up
1. virallinen
afresh (myös: anew, over)
If, as is rumoured, the Council rejects Article 3, I would strongly urge you, Mr Monti, to withdraw your entire proposal and start afresh.
Komission jäsen Monti, jos neuvosto hylkää 3 artiklan, mistä liikkuu huhuja, kehottaisin teitä voimakkaasti vetämään ehdotuksenne takaisin ja aloittamaan uudestaan.

Esimerkkejä "afresh"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe time has come to start afresh and get the European project back on track.
On aika aloittaa alusta ja saattaa Euroopan yhdentymishanke takaisin raiteilleen.
EnglishWe should start afresh with new negotiations and a referendum throughout the EU.
Meidän on aloitettava alusta uusilla neuvotteluilla ja koko EU:n laajuisella kansanäänestyksellä.
EnglishThese institutions are now in place and in many regions do not need to be established afresh.
Nämä rakenteet ovat jo olemassa eikä niitä siksi tarvitse monilla alueilla enää luoda.
English   Mr President, put the Constitution to one side and start afresh.
   Arvoisa puhemies, pankaa perustuslakisopimus sivuun ja aloittakaa puhtaalta pöydältä.
EnglishWe are not talking about a blank sheet of paper, so we are not starting from afresh.
Edessä ei ole pelkkä tyhjä paperi, joten emme aloita tyhjästä.
EnglishWe should however be fully aware that work will begin afresh with tomorrow’s vote.
Meidän pitäisi kuitenkin olla täysin tietoisia siitä, että huomisen äänestyksen jälkeen työ aloitetaan alusta.
EnglishThe process of obtaining legislation in this area must be started afresh.
Tämän alan lainsäädäntöprosessi on aloitettava alusta.
EnglishWe need to think afresh as to how to save lives immediately afterwards.
Meidän on ajateltava uusiksi, miten ihmishenkiä on mahdollista pelastaa välittömästi tapahtuneen jälkeen.
EnglishBankruptcy need not put honest entrepreneurs off starting afresh.
Konkurssi ei tarkoita, ettei rehellisen yrittäjän kannattaisi aloittaa uudelleen puhtaalta pöydältä.
EnglishBegin afresh with openness, democracy and proximity to the people.
Aloittakaa puhtaalta pöydältä: edistäkää avoimuutta ja demokraattisuutta ja pyrkikää lähemmäs kansalaisia.
EnglishI know that this is a complex issue, as I know what a utopian idea it would be to try to start afresh.
Tiedän, että kysymys on monimutkainen, samoin kuin tiedän, että on utopistista haluta aloittaa alusta.
EnglishThe results of automated analysis should always be analysed afresh manually by a specialist officer.
Asiantuntijaviranomaisen on aina analysoitava automaattisen analysoinnin tulokset uudelleen manuaalisesti.
EnglishIf you want to recycle your PC, give it away or just start afresh, you can reset it completely.
Jos haluat kierrättää tietokoneesi, antaa sen pois tai aloittaa sen kanssa alusta, voit palauttaa tietokoneen oletusasetukset.
EnglishPerhaps now is the time to look at this afresh.
Ehkä nyt on aika tarkastella uudelleen tätä asiaa.
EnglishThe elections took place - we were not disappointed - and they did provide a turning-point from which to start afresh.
Vaalit pidettiin, ei ole mitään pettymyksiä, ne edustivat kuitenkin käännekohtaa, josta lähteä liikkeelle.
EnglishThis is an issue that the Commissioners would do well to consider afresh: the Phare programme, the Tacis programme and the Meda programme.
Komissaarien olisi hyvä arvioida uudelleen seuraavia seikkoja: PHARE-, TACIS- ja MEDA-ohjelmia.
EnglishThe cuts will be entered afresh.
Leikkaukset tulee suorittaa jo aivan alkuvaiheessa.
EnglishIt will enable the Union to start afresh and perceive external trade as a subject for negotiation between sovereign states.
Näin unioni voi aloittaa puhtaalta pöydältä ja nähdä ulkoisen kaupankäynnin asiana, josta neuvotellaan itsenäisten valtioiden välillä.
EnglishLet us, rather, start afresh.
EnglishToday, when Haiti so desperately needs our help, we realise afresh how important it is that the European Union function efficiently.
Nyt kun Haiti tarvitsee niin kipeästi apuamme, huomaamme taas uudelleen, miten tärkeää on, että Euroopan unioni toimii tehokkaasti.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "afresh":

afresh
English