"afraid" - Suomenkielinen käännös

EN

"afraid" suomeksi

EN

afraid {adjektiivi}

volume_up
afraid (myös: scared)
Therefore it is afraid, and when a country or a continent is afraid, it can make stupid mistakes.
Tämän vuoksi se on peloissaan, ja kun valtio tai maanosa on peloissaan, se voi tehdä typeriä virheitä.
Tavarankuljettajien ei siis tarvitse olla peloissaan.
National minorities in Ukraine are in danger, they are afraid and they are calling for help.
Ukrainan kansalliset vähemmistöt ovat vaarassa ja peloissaan ja pyytävät apua.

Esimerkkejä "afraid"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI am afraid that the compromise achieved is not sufficient in the circumstances.
Pelkään, että tässä saavutettu kompromissi ei ole olosuhteisiin nähden riittävä.
EnglishI am afraid this macho technology drives far too much of French foreign policy.
Pelkään, että tämä miehinen teknologia on liikaa Ranskan ulkopolitiikan mukaista.
EnglishAre the Eurocrats actually afraid of democracy, afraid of consulting the people?
Pelkäävätkö eurokraatit todellisuudessa demokratiaa, kansalaisten kuulemista?
EnglishI am afraid that there is still no light at the end of that particular tunnel.
Pelkään, että neuvottelujen tunnelin päässä ei ole vielä todella näkyvissä valoa.
EnglishMadam President, I am afraid that this is a debate being conducted for the Minutes.
Arvoisa puhemies, pelkään, että tämä keskustelu käydään vain pöytäkirjaa varten.
EnglishI am afraid that the Commission may have gone beyond what was agreed at Tampere.
Pelkäänkin, että komissiossa on menty pitemmälle kuin Tampereella sovittiin.
EnglishI am afraid that he will be thinking of us, and I would like to make a proposal.
Pelkäänpä, että hän tarkoittaa meitä, ja haluaisin tehdä hänelle ehdotuksen.
EnglishI am afraid that today Mr Schüssel has only served us with a delicate outer case.
Pelkään, että herra Schüssel tarjoaa meille tänään vain kevyen kuorrutuksen.
EnglishAnyone who knows me is aware that the last thing I am afraid of is difficulties.
Joka tuntee minut, tietää, että asia, jota vähiten pelkään, ovat vaikeudet.
EnglishIt did not do so, though, because not only is it not diligent, it is afraid.
Se ei tehnyt niin, koska sen lisäksi, että se ei ole ahkera, se on peloissaan.
EnglishI am afraid that some Member States may undermine the purpose of the EU Blue Card.
Pelkään, että jotkut jäsenvaltiot heikentävät EU:n sinisen kortin käyttötarkoitusta.
EnglishAre you not afraid this will make the framework research programme less visible?
Ettekö tekin pelkää, että tutkimuksen puiteohjelman avoimuus kärsii siitä?
EnglishI am afraid that the honourable Member has mistaken this forum for another.
. (ES) Hyvä parlamentin jäsen, pelkäänpä, että olette valinnut väärän foorumin.
EnglishIf the price is better in China, I am afraid it will try to sell the gas to China.
Jos Kiinasta saadaan parempi hinta, Venäjä pyrkii varmasti myymään kaasunsa Kiinaan.
EnglishI am afraid that, probably due to the translation, the situation is not clear at all.
. (EN) Ikävä kyllä tilanne ei ole alkuunkaan selvä, mikä voi johtua käännöksestä.
EnglishI am afraid that we have thereby done a great disservice to the consumers of Europe.
Pelkään, että olemme näin tehneet karhunpalveluksen eurooppalaisille kuluttajille.
EnglishThe pressure in this area is enormous and I am afraid that we will have to give in.
Painostus tässä asiassa on valtavaa, ja pelkään, että me joudumme antamaan periksi.
EnglishTo sum up, I am afraid that this directive is not one with which I have sympathy.
Yhteenvetona totean, etten tunne myötämielisyyttä tätä direktiiviä kohtaan.
EnglishI am afraid that the common position has not yet struck the balance needed.
Pelkään, että yhteisessä kannassa ei vielä löydetty tarvitsemaamme tasapainoa.
EnglishAnd I am afraid that the neutrality the Commissioner asserted does not exist.
Ja pelkäänpä, että neutraliteettia, jota komissio kannatti, ei ole olemassa.