"afloat" - Suomenkielinen käännös

EN

"afloat" suomeksi

EN

afloat {adverbi}

volume_up
There is already talk of increased taxes in the near future to keep public finances afloat.
Jo nyt puhutaan veronkorotuksista lähitulevaisuudessa julkisen talouden pinnalla pitämiseksi.
As a matter of urgency, it must also help companies affected by this economic crisis to stay afloat.
Sen on myös kiireellisesti autettava tästä taloudellisesta kriisistä kärsiviä yrityksiä pysymään pinnalla.
It is not, however, sufficient to keep the United Nations afloat, but it is essential to relaunch the organisation definitively.
Ei kuitenkaan riitä, että Yhdistyneet Kansakunnat pidetään pinnalla: järjestö on uusittava pysyvästi.
afloat (myös: offshore)

Esimerkkejä "afloat"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishGet back to meeting the people where they are, get Europe afloat, take action!
Palatkaa takaisin ihmisten pariin, pitäkää Eurooppa pystyssä, toimikaa!
EnglishI believe there is still hope for the summit, and I hope that we can keep this afloat.
Uskon, että huippukokouksella on vielä toivoa, ja toivon, että voimme säilyttää toivomme.
EnglishThere is already talk of increased taxes in the near future to keep public finances afloat.
Jo nyt puhutaan veronkorotuksista lähitulevaisuudessa julkisen talouden pinnalla pitämiseksi.
EnglishThe situation in which the groups are keeping the parties afloat.
Tässä tilanteessa ryhmät pitävä puolueita pystyssä.
EnglishAs a matter of urgency, it must also help companies affected by this economic crisis to stay afloat.
Sen on myös kiireellisesti autettava tästä taloudellisesta kriisistä kärsiviä yrityksiä pysymään pinnalla.
EnglishIt really is high time that the billions in subsidy that keep this nuclear extravaganza afloat were cut off.
On todellakin korkea aika lakkauttaa se miljardien suuruinen tuki, joka pitää tämän ydinvoimateatterin käynnissä.
EnglishThe national economy stays afloat thanks to drugs.
EnglishIt is not, however, sufficient to keep the United Nations afloat, but it is essential to relaunch the organisation definitively.
Ei kuitenkaan riitä, että Yhdistyneet Kansakunnat pidetään pinnalla: järjestö on uusittava pysyvästi.
EnglishToo often they have been regarded as a burden weighing down our economies, but they have done a great deal to keep the European model afloat.
Niitä on pidetty liian usein talouksiemme taakkana, vaikka niillä on voitu pitää eurooppalainen malli pystyssä.
EnglishIn other words, Madam President, the ship of the euro zone is afloat, but it cannot be piloted, and no one knows where it is heading.
Toisin sanoen, arvoisa puhemies, euroalueen laiva on vesillä, mutta sitä ei voi ohjata eikä kukaan tiedä, minne se on matkalla.
EnglishEven in the worst scenario, the longer a ship remains afloat, the more successful evacuation by the rescue services can be.
Mitä kauemmin jopa kaikkein vakavimpia vaurioita saanut alus pysyy pinnalla, sitä paremmin pelastuspalvelun suorittama evakuointi voi onnistua.
EnglishIf such discussion forums are facilitated, there really is a chance of our managing to keep the small and medium-sized shipping industry afloat.
Jos tällaisia keskustelufoorumeja perustetaan, saatamme kyetä pitämään pienet ja keskisuuret meriliikenneyritykset pinnalla.
EnglishAs far as I am concerned, EMU cooperation looms ponderously large as a colossus which will have difficulty keeping afloat in the present swelling economy.
Minusta EMU-yhteistyö on kuin hidasliikkeinen jättiläinen, jonka on vaikea pysyä erittäin muuttuvan talouden tahdissa.
EnglishWe must not have state aid that makes things more difficult for vibrant companies and keeps afloat companies that can no longer survive alone.
Emme saa sallia valtiontukea, joka vaikeuttaa elinvoimaisten yritysten toimintaa ja pelastaa yrityksiä, jotka eivät enää selviä omin avuin.
EnglishThe CFP needs to create the conditions for the fleet to be competitive, and income subsidies will simply serve to keep non-economic vessels afloat.
Yhteisön kalastuspolitiikan on luotava ehdot kilpailukelpoiselle laivastolle. Tulotuella tuetaan kuitenkin vain kannattamattomia laivoja.
EnglishSo wages could be a way of giving a much-needed boost to consumer spending, which is currently what is keeping the European economy afloat.
Kannustin kulutuskysyntään voi siis tulla palkoista. Se on tarpeen, koska yksityinen kulutus pitää vielä tällä hetkellä Euroopan talouden käynnissä.
EnglishThis military dictatorship is kept afloat by drugs, forced and cheap labour, terror and that situation has persisted for over ten years.
Tämä sotilasdiktatuuri elää huumeista, pakkotyövoimasta ja halvasta työvoimasta, terrorista ja väkivallasta, ja sitä on jatkunut jo yli kymmenen vuotta.
EnglishThe European Union’s objectives must be geared towards that objective, but to that end, our Union will have to be rather more than simply afloat.
Euroopan unionin tavoitteet on saatettava yhdenmukaisiksi tämän tavoitteen kanssa, mutta tämä edellyttää unionilta muutakin kuin pinnalla pysyttelemistä.
EnglishEveryone shrank back from the consequences of such disintegration, got cold feet and set about looking for ways of getting the good ship Europe afloat again.
Kaikki kavahtivat tällaisen epäyhtenäisyyden seurauksia, pelästyivät ja pyrkivät löytämään keinoja saada kunnon Eurooppa-laiva taas laineille.
EnglishThe financial resources of the United Nations are spread very thinly and because of this many crucial programmes are dependent on voluntary contributions to keep them afloat.
Yhdistyneiden Kansakuntien varoja jaetaan hyvin niukasti, ja siksi monien tärkeiden ohjelmien toteutuminen riippuu vapaaehtoisista lahjoituksista.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "afloat":

afloat