"afield" - Suomenkielinen käännös

EN

"afield" suomeksi

EN

afield {adverbi}

volume_up
Despite the increased competition from further afield, shipbuilding remains an important European industry.
Laivanrakennusteollisuus on yhä tärkeä eurooppalainen teollisuudenala, vaikka kilpailu kentällä on kiristynyt entisestään.

Esimerkkejä "afield"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishFurther afield, Brazil is waiting in the wings to increase massively its sugar production.
Kauempana Brasilia on valmiina lisäämään valtavasti sokerintuotantoaan.
EnglishThere is no need to seek further afield for the reasons for the results that have been obtained.
Syitä saatuihin tuloksiin ei tarvitse etsiä kovin kaukaa.
EnglishIf we want to support the market, we must support the transportation necessary for export to places further afield.
Jos haluamme tukea markkinoita, meidän on nyt heti tuettava kaukovientiä.
EnglishAnd further afield, indeed, there are babies available for adoption.
Kauempana vauvoja onkin saatavana adoptoitavaksi.
EnglishSadly, they will not go to Paris or Frankfurt, but instead further afield: to New York and Singapore.
Surullista kyllä, ne eivät mene Pariisiin tai Frankfurtiin, vaan sen sijaan kauemmas: New Yorkiin ja Singaporeen.
EnglishDespite the increased competition from further afield, shipbuilding remains an important European industry.
Laivanrakennusteollisuus on yhä tärkeä eurooppalainen teollisuudenala, vaikka kilpailu kentällä on kiristynyt entisestään.
EnglishThe future stability of Afghanistan is of crucial concern to the security of EU Member States and wider afield.
Afganistanin vakaus tulevaisuudessa vaikuttaa keskeisellä tavalla EU:n jäsenvaltioiden ja myös muun maailman turvallisuuteen.
EnglishThe first is that we were under the impression that it was interested in human rights both within the Balkans and further afield.
Ensimmäinen syy on se, että on käynyt ilmi, että ihmisoikeuksista ollaan kiinnostuneita Balkanilla ja muualla.
EnglishACTA, as the Commissioner said, is a good first step to tackling counterfeit groups and piracy on the Internet and wider afield.
Kuten komission jäsen sanoi, ACTA-sopimus on hyvä ensimmäinen askel väärentäjäryhmien ja piratismin torjumisessa internetissä ja laajemminkin.
EnglishWe saw the recent spat between Ukraine and Russia and the downstream effects it had on consumers in countries as far afield as Bulgaria and Slovakia.
Me näimme hiljattain, miten Ukrainan ja Venäjän keskinäinen nahistelu vaikutti kuluttajiin Bulgariassa ja Slovakiassa asti.
EnglishIf so, why does Britain have lower quotas in the waters around our shores than some other countries from further afield?
Jos näin on, niin miksi Yhdistyneellä kuningaskunnalla on pienemmät kiintiöt rannikkojemme vesialueilla kuin joillakin etäämmällä sijaitsevilla valtioilla?
EnglishWe hope that after the Amsterdam Treaty this part of the EU's foreign policy will play an even greater role and will help carry our message even further afield.
Toivomme, että tämä unionin ulkopolitiikan osa on yhä tärkeämpi Amsterdamin sopimuksen jälkeen ja vie aatettamme yhä edemmäs.
EnglishSo Dutch people living in Belgium or Germany, or even farther afield in France, la belle France, or in Spain, will now be entitled to treatment.
Joten Belgiassa tai Saksassa asuvat alankomaalaiset tai jopa kaukana Ranskassa, kauniissa Ranskassa, tai Espanjassa asuva isä ovat nyt oikeutettuja käsittelyyn.
EnglishOn this occasion, however, throughout Europe and further afield, people were deeply touched at the tragic loss of the lives of so many young children.
Tässä tilanteessa kaikkialla Euroopassa ja muuallakin ihmiset olivat kuitenkin erittäin järkyttyneitä niin monen pienen lapsen traagisesta menehtymisestä.
EnglishA committed European ought, after all, to look much further afield and go beyond what Members have already – and rightly – said.
Vannoutuneen Euroopan kansalaisen täytyy kuitenkin katsoa kauemmas tulevaisuuteen ja mennä pidemmälle kuin mistä parlamentin jäsenet ovat tähän asti – ja aivan perustellusti – puhuneet.
EnglishWhat is rather surprising is the fact that only 8% of our businesses export beyond their national borders, whether within the European internal market or further afield.
Melko yllättävää on se, että vain 8 prosentilla yrityksistämme on vientiä kotimaansa rajojen ulkopuolelle joko Euroopan sisämarkkinoille tai kauemmas.
EnglishAs fish stocks closer to Europe are depleted, Community fishermen are increasingly looking further afield for new fishing areas, like the Antarctic, to exploit.
Kun lähellä Eurooppaa sijaitsevat kalakannat loppuvat, yhteisön kalastajat etsivät hyödynnettäväkseen uusia kalastusalueita yhä kauempaa kuten Etelämantereelta.
EnglishThe second is to set up a Community programme to stimulate brand creation and to encourage product promotion further afield, such as at international trade fairs.
Toinen ehdotus on yhteisön ohjelma, jolla edistetään merkkituotteiden luomista ja alan tuotteiden markkinointia ulkomailla, etenkin kansainvälisillä markkinoilla.
EnglishMay your enthusiasm not wane for the next two-and-a-half years and may it prove to be infectious as you represent us throughout Europe and indeed further afield.
Toivon, ettei innokkuutenne vähene seuraavan kahden ja puolen vuoden aikana ja että se tarttuu muihinkin edustaessanne meitä eri puolilla Eurooppaa ja itse asiassa kauempanakin.
EnglishThese days, refugees mostly hail from further afield, look different to western Europeans, and there is far less understanding for the situation from which they are fleeing.
Nykyään pakolaiset saapuvat kauempaa, he eroavat ulkonäöltään länsieurooppalaisista ja ne olot, joista he pakenevat, saavat osakseen huomattavasti vähemmän ymmärtämystä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "afield":

afield
English
Muita sanoja