"Afghanistan" - Suomenkielinen käännös

EN

"Afghanistan" suomeksi

EN

Afghanistan {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Afghanistan
For centuries, Afghanistan was the plaything of foreign powers’ strategic interests.
Afganistan on ollut vuosisatoja ulkovaltojen strategisten etujen välikappaleena.
Afghanistan was on the list of forgotten countries before 11 September.
Ennen 11. syyskuuta Afganistan kuului unohdettujen valtioiden joukkoon.
Let us not forget that Afghanistan is one of the two poorest nations in the world.
Älkäämme unohtako, että Afganistan on toinen maailman kahdesta köyhimmästä maasta.

Esimerkkejä "Afghanistan"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishDrugs grown and produced in Afghanistan find their way to the streets of Europe.
Afganistanissa kasvatetut ja tuotetut huumeet löytävät tiensä Euroopan kaduille.
EnglishIn Afghanistan, history has demonstrated that there can be no military solution.
Historia on osoittanut, että Afganistaniin ei voida saada sotilaallista ratkaisua.
EnglishThere is no military solution for Afghanistan, something the report also states.
Afganistaniin ei ole olemassa sotilaallista ratkaisua, minkä mietintö myös toteaa.
EnglishThe risk of civil war breaking out and of a 'second Afghanistan' must be averted.
Sisällissodan syttymisen ja "toisen Afganistanin" syntymisen vaara on torjuttava.
EnglishThe European Union remains firmly committed to the reconstruction of Afghanistan.
Euroopan unioni on edelleen vahvasti sitoutunut Afganistanin jälleenrakentamiseen.
EnglishThis is the case now of the EUR 55 million intended specifically for Afghanistan.
Näin on erityisesti Afganistanille tarkoitettujen 55 miljoonan euron kohdalla.
English(FR) Madam President, much has been said about the action plan on Afghanistan.
- (FR) Arvoisa puhemies, Afganistanin toimintasuunnitelmasta on sanottu paljon.
EnglishThey make matters more difficult in relation to Afghanistan and the Afghan people.
Ne tekevät asioista entistä vaikeampia Afganistanin ja sen kansalaisten kannalta.
EnglishYesterday, three Czech servicemen were wounded in a rocket attack in Afghanistan.
Eilen kolme tšekkiläistä sotilaista haavoittui rakettihyökkäyksessä Afganistanissa.
EnglishFor centuries, Afghanistan was the plaything of foreign powers’ strategic interests.
Afganistan on ollut vuosisatoja ulkovaltojen strategisten etujen välikappaleena.
EnglishEvents in Afghanistan have been a cause for serious concern for a number of years.
Afganistanin tapahtumat ovat aiheuttaneet vakavaa huolta useiden vuosien ajan.
EnglishI suggest that we cannot guarantee the security of women returned to Afghanistan.
Mielestäni emme voi taata Afganistaniin palautettujen naisten turvallisuutta.
EnglishThe European Union has supported Afghanistan’s recent election in a number of ways.
Euroopan unioni on tukenut Afganistanin äskettäin pidettyjä vaaleja monin tavoin.
EnglishLet us not forget that Afghanistan is one of the two poorest nations in the world.
Älkäämme unohtako, että Afganistan on toinen maailman kahdesta köyhimmästä maasta.
EnglishThe next item is the continuation of the debate on the situation in Afghanistan.
Esityslistalla on seuraavana Afganistanin tilanteesta käydyn keskustelun jatkaminen.
EnglishPerhaps the continuing murderous attacks against Yugoslavia, Afghanistan and Iraq?
Kenties jatkuvia tuhoisia hyökkäyksiä Jugoslaviaa, Afganistania ja Irakia kohtaan?
EnglishThe partnership with Afghanistan should instead be strengthened in every way.
Kumppanuutta Afganistanin kanssa olisi päinvastoin vahvistettava kaikin tavoin.
EnglishThe strategy pursued so far on Afghanistan has not brought the expected results.
Tähän asti Afganistanissa noudatettu strategia ei ole tuottanut odotettuja tuloksia.
EnglishThe participation of women is the key to the lasting reconstruction of Afghanistan.
Naisten osallistuminen on avainasia Afganistanin kestävässä jälleenrakentamisessa.
EnglishIn Afghanistan, people go to extraordinary lengths to be able to watch this program.
Afganistanissa ihmiset tekevät vaikka mitä pystyäkseen katsomaan tätä ohjelmaa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Afghanistan":

Afghanistan