EN

affront {substantiivi}

volume_up
It is also a violation of fundamental human rights and an affront to human dignity.
Se on myös loukkaus perusihmisoikeuksia ja ihmisarvoa kohtaan.
It is certainly an affront to the dignity of this House.
Ainakin se on selkeä loukkaus parlamentin arvovaltaa kohtaan.
Se on mielestäni loukkaus parlamentaarista demokratiaa kohtaan.

Esimerkkejä "affront"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThis policy is an affront to humanity and must therefore be rejected outright.
Tällainen politiikka loukkaa ihmisyyttä ja on siksi hylättävä suoralta kädeltä.
EnglishIt is an affront to liberty, democracy, accountability and natural human rights.
Se loukkaa vapautta, demokratiaa, vastuuvelvollisuutta ja luontaisia ihmisoikeuksia.
EnglishIt is unnecessary, and we would interpret it as an affront and as a breach of the law.
Se olisi tarpeetonta, ja pitäisimme sitä loukkauksena ja lainsäädännön vastaisena.
EnglishThis was not of course intended as a personal affront to Mr Brok.
Tätä ei tietenkään ole tarkoitettu henkilökohtaiseksi loukkaukseksi Brokia kohtaan.
EnglishThe misery of these poorest people is an affront to affluent Europe, and so we return them.
Näiden köyhimpien ihmisten kurjuus uhkaa varakasta EU:ta, joten käännytämme heidät pois.
EnglishIt is also a violation of fundamental human rights and an affront to human dignity.
Se on myös loukkaus perusihmisoikeuksia ja ihmisarvoa kohtaan.
EnglishThis is an affront to human dignity and also signifies a commercialisation of the human body.
Se loukkaa ihmisarvoa, ja se merkitsee myös ihmiskehon kaupallistamista.
EnglishEurope has to speak with one voice and play its part in ending this affront to justice.
EU:n on puhuttava yhdellä äänellä ja tehtävä osansa tämän oikeuden häpäisemisen lopettamisessa.
EnglishThe detention conditions are degrading and an affront to human dignity.
Säilöönotto-olosuhteet ovat alentavat ja ne loukkaavat ihmisarvoa.
EnglishI believe that this is quite unacceptable and an affront to democracy.
Tätä ei mielestäni voida hyväksyä, vaan se loukkaa demokratiaa.
EnglishThe violence suffered by Christians around the world is both an affront and a challenge to human dignity.
Kristittyjen ympäri maailmaa kärsimä väkivalta on sekä ihmisarvon loukkaus että haaste sille.
EnglishI hope that all Italian Members will join me in denouncing this affront to our country.
Toivon, että kaikki italialaiset parlamentin jäsenet tuomitsevat kanssani tämän maahamme kohdistuvan loukkauksen.
EnglishThousands of political prisoners are vegetating, without trial, in prisons that are an affront to human dignity.
Epäinhimillisissä vankiloissa viruvat tuhannet poliittiset vangit ilman oikeudenkäyntiä.
EnglishIt would, after all, be an affront to the representatives of the candidate countries present here today.
Se olisi joka tapauksessa loukkaus täällä tänään läsnäolevia ehdokasvaltioiden edustajia kohtaan.
EnglishThings agreed in Washington are an affront to its partners in the Quartet, and the EU in particular.
Washingtonissa sovitut asiat ovat loukkaus sen kvartettiin kuuluville kumppaneille, erityisesti EU:lle.
EnglishIt is certainly an affront to the dignity of this House.
Ainakin se on selkeä loukkaus parlamentin arvovaltaa kohtaan.
EnglishI think it is an affront to them to try and introduce, or give official character to, these symbols.
Minusta on loukkaus heitä kohtaan yrittää ottaa käyttöön nämä tunnukset tai antaa niille virallinen luonne.
EnglishI find it an affront to democracy in this House.
Se on mielestäni loukkaus parlamentaarista demokratiaa kohtaan.
EnglishThis request was initially met with a negative reaction by many politicians who saw this as an affront and insult.
Aluksi monet poliitikot reagoivat tähän pyyntöön kielteisesti, sillä he pitivät sitä loukkauksena.
EnglishIs it not an affront to those who have been imprisoned again recently and who are still being imprisoned?
Eikö se ole loukkaus niitä kohtaan, jotka on viime aikoina vangittu ja joita edelleen pidetään vangittuina?

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "affront":

affront
English