"afforestation" - Suomenkielinen käännös

EN

"afforestation" suomeksi

EN

afforestation {substantiivi}

volume_up
1. Ympäristötiede
afforestation
As you know, in Bali we stated our commitment to promoting afforestation.
Kuten tiedätte, Balilla annoimme lupauksen metsittämisen edistämisestä.

Esimerkkejä "afforestation"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAllocating more funds to afforestation in the new Member States is not the best strategy.
Uusien jäsenvaltioiden metsitysmäärärahojen lisääminen ei ole paras strategia.
EnglishMr Otila's report shows that the afforestation scheme has not worked out as expected.
Kollega Otilan mietinnön mukaan metsitystoimenpidejärjestelmä ei ole toiminut odotetusti.
EnglishAs you know, in Bali we stated our commitment to promoting afforestation.
Kuten tiedätte, Balilla annoimme lupauksen metsittämisen edistämisestä.
EnglishThese tackle the questions of environmental support for agriculture, early retirement and afforestation.
Niissä puututaan maatalouden ympäristötukeen, varhaiseläkkeisiin ja metsitykseen.
EnglishOur guiding principle should continue to be, not afforestation, but the preservation of wooded areas.
Päähuomiota tulee edelleenkin kiinnittää ei metsänistutukseen, vaan metsien hoitoon.
EnglishAs we argued in our report, afforestation of farmland is a lengthy process.
Kuten olemme myös esittäneet kertomuksessamme, maatalousmaiden metsitys on pitkäaikainen kehityskulku.
EnglishThe area under afforestation is the size of England and Scotland.
Metsitettävän alueen koko on Englannin ja Skotlannin luokkaa.
EnglishThe concrete question about afforestation is very important.
Metsittämistä koskeva konkreettinen kysymys on erittäin tärkeä.
EnglishAs regards afforestation, some aspects of afforestation are popular with rural dwellers.
Metsänistutuksen osalta haluaisin sanoa, että maaseudun väestö kannattaa joitakin metsänistutuksen näkökohtia.
EnglishThe afforestation policy can be implemented most effectively in the new Member States, particularly in Poland.
Metsityspolitiikkaa voidaan toteuttaa tehokkaimmin uusissa jäsenvaltioissa, varsinkin Puolassa.
EnglishThere are also some serious questions relating to planning because some of the afforestation is also unsightly.
Myös suunnitteluun liittyy joitakin vakavia kysymyksiä, sillä osa metsityksistä on epäonnistunut.
EnglishThe present Union aid for afforestation, forest improvements and averting forest fires is enough.
Unionin nykyiset tuet pellon metsitykselle, metsänparannustöille ja metsäpalojen torjunnalle ovat jo riittäviä toimia.
EnglishOn the question of credits for afforestation, we are not against credits.
Metsityshankkeisiin liittyviä vapaita päästöoikeuksia koskevan kysymyksen osalta sanon, että emme vastusta vapaita päästöoikeuksia.
EnglishWe should prevent pollution, in the same way that we should also invest in clean energy and focus on energy selfsufficiency and afforestation.
Saasteiden ehkäisy kannattaa, samoin puhtaaseen energiaan satsaaminen, energiaomavaraisuus, metsitys.
EnglishThey try to run when one talks about carbon sequestration, particularly afforestation and avoided deforestation.
Juostaan vain karkuun, kun joku puhuu hiilidioksidin loppusijoituksesta, varsinkin metsittämisestä tai metsien hävittämisen estämisestä.
EnglishAid is paid to compensate for the costs of afforestation and the initial maintenance of saplings, and for the improvement of woodlands on farms.
Tukea maksetaan metsityksen ja alkuvaiheen taimikonhoidon kustannuksiin sekä maatilojen metsänparannukseen.
EnglishExisting regulations on agri-environmental and afforestation measures should be made top-level priority in this area.
Maanviljelyyn liittyviä ympäristönsuojelu- ja metsitystoimenpiteitä koskeville olemassa oleville asetuksille on annettava tässä merkittävä asema.
EnglishIn Ireland we lamented the loss of our forests 200 years ago, and today farmers resist afforestation as some sort of evil.
Irlannissa me surimme metsiemme menetystä 200 vuotta sitten, ja nykyään maanviljelijät vastustavat metsänistutusta ikään kuin se olisi huono asia.
EnglishThat is why I back the report and hope that the Commission will respond with an early evaluation of the EU scheme to aid afforestation.
Sen vuoksi kannatan mietintöä ja toivon, että komissio vastaa siihen pian laatimalla arvioinnin EU: n metsityksen tukijärjestelmästä.
EnglishFirstly, as far as prevention is concerned, the European Union can help the mountain regions, notably through afforestation programmes for agricultural land.
Ensinnäkin ehkäisemisestä, Euroopan unioni voi auttaa vuoristoalueita etenkin maatalousalueiden metsittämisohjelmien avulla.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "afforest":

afforest
English