EN

to afford [afforded|afforded] {verbi}

volume_up
1. yleinen
If we here in Europe can afford to spend time on trivialities, we should also be able to afford top-quality research.
Jos meillä täällä Euroopassa on varaa tyhjänpäiväisyyksiin, pitäisi meillä silloin olla varaa myös huippututkimukseen.
It is impossible to understand how the EU can afford to raise its budget when austerity programmes are being introduced all over Europe.
On mahdotonta ymmärtää, miten EU:lla voi olla varaa kasvattaa talousarviotaan, kun kaikkialla EU:ssa otetaan käyttöön säästöohjelmia.
We spend so much on unnecessary facilities and on administration that we should be able to afford at least to communicate with society.
Käytämme niin paljon rahaa tarpeettomiin laitoksiin ja hallintoon, että meillä pitäisi vähintäänkin olla varaa yhteiskunnalliseen viestintään.
2. virallinen
They can well afford to provide low-level or free access to schools.
Niillä on varaa tarjota kouluille vapaata tai rajoitettua pääsyä teleliikennepalveluihin.
After all, we cannot afford to reject solutions without replacing them with alternatives.
Meillä ei nimittäin ole varaa hylätä ratkaisuja, ellei meillä ole tarjota niille vaihtoehtoja.
For instance, this Parliament did not afford one of the Commissioners-designate a fair opportunity to be heard.
Tällä parlamentilla ei esimerkiksi ollut mahdollisuutta tarjota yhdelle komission jäsenehdokkaista reilua tilaisuutta tulla kuulluksi.

Esimerkkejä "to afford"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe cannot possibly afford to give the competitive edge to outsiders in this way.
Meillä ei ole mitenkään varaa luovuttaa tällaista kilpailuetua ulkopuolisille.
EnglishNo government can long afford to spend more money than it collects in tax revenues.
Yksikään valtio ei voi pitkään kuluttaa enemmän rahaa kuin se kerää verotuloina.
EnglishRussia, which aspires to membership of the WTO, cannot afford to behave like this.
Venäjällä, joka pyrkii WTO:n jäseneksi, ei ole varaa käyttäytyä tällä tavoin.
EnglishBecause we cannot afford to miss a single opportunity to inform three hundred
tiedottaa 300 miljoonalle eurooppalaiselle eurosta, ja siksi EKP onkin painattanut
EnglishCountries that cannot afford to reduce taxes should introduce supplementary measures.
Verovähennyksiin kykenemättömien valtioiden olisi otettava käyttöön lisätoimia.
EnglishAs a result, only the most affluent can afford the luxury of treatment abroad.
Tämän seurauksena vain varakkaimmilla on varaa ulkomailla saatavaan hoitoon.
EnglishWe simply cannot afford to act inconsistently or to apply funds inefficiently.
Emme yksinkertaisesti voi toimia epäjohdonmukaisesti tai käyttää varoja tehottomasti.
EnglishEven if spares were available the government could not afford to repair them.
Vaikka varaosia olisikin saatavilla, hallituksella ei olisi varaa korjata laitteita.
EnglishAnd it turned out that all the furniture that I really liked, I couldn't afford.
Ja huomasin, että kaikki huonekalut, joista pidin, olivat liian kalliita.
EnglishThis is all well and good, but we cannot afford to wait for much longer.
Tämä on tietenkin oikein hyvä asia, mutta emme voi enää odottaa paljon kauempaa.
EnglishOn the one hand we cannot afford to waste any time in taking a stance on this issue.
Toisaalta meillä ei ole varaa tuhlata aikaa asenteemme muodostamiseen tässä asiassa.
EnglishYou each can ill afford to voice your disappointment, so I will do it for you.
Teistä kumpikaan pystyy tuskin tuomaan julki pettymystään, joten teen sen puolestanne.
EnglishThere are growing numbers of people who cannot afford the basic necessities of life.
On yhä enemmän henkilöitä, joilla ei ole varaa välttämättömyystarvikkeisiin.
EnglishThose in favour of the Treaty cannot afford to be complacent in any way.
Lissabonin sopimuksen kannattajilla ei ole varaa minkäänlaiseen omahyväisyyteen.
EnglishThe EU cannot afford to have the blood of any asylum-seeker or refugee on its hands.
EU ei voi ottaa sallia yhdenkään turvapaikanhakijan tai pakolaisen veren vuodatusta.
EnglishNor can we afford to leave questions such as encryption to the sectoral players alone.
Osallistujien päätettäväksi ei myöskään voi jättää salauksen kaltaisia kysymyksiä.
EnglishAt such a time, we cannot afford to have unsteady hands at the controls.
Tällaisina aikoina meillä ei ole varaa myöskään epävarmoihin käsiin ohjaamossa.
EnglishAs we have learned over Bosnia, we cannot afford to rely on President Milosevic's word.
Kuten opimme Bosniasta, meillä ei ole varaa luottaa presidentti Miloseviin sanaan.
EnglishThe European Union cannot afford a fragmented patent registration system.
Euroopan unionilla ei ole varaa pirstaloituneeseen rekisteröintijärjestelmään.
EnglishWe have reached a stage where we can no longer afford further rescue packages.
Olemme saavuttaneet vaiheen, jossa meillä ei ole enää varaa uusiin pelastuspaketteihin.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "affordable":

affordable