"affluent" - Suomenkielinen käännös

EN

"affluent" suomeksi

EN

affluent {adjektiivi}

volume_up

Esimerkkejä "affluent"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

English      Mr President, Zimbabwe was once one of the most affluent countries in Africa.
      Arvoisa puhemies, Zimbabwe oli kerran yksi Afrikan varakkaimmista valtioista.
EnglishAs a result, only the most affluent can afford the luxury of treatment abroad.
Tämän seurauksena vain varakkaimmilla on varaa ulkomailla saatavaan hoitoon.
EnglishAs the country grew affluent it died out, and vaccination stopped for 36 years.
Se hävisi maan vaurastuessa, ja rokotukset lopetettiin 36 vuoden ajaksi.
EnglishThis is probably done more easily by affluent regions than by those less well-off.
Vauraat alueet pystynevät tähän helpommin kuin vähemmän rikkaat alueet.
EnglishThe misery of these poorest people is an affront to affluent Europe, and so we return them.
Näiden köyhimpien ihmisten kurjuus uhkaa varakasta EU:ta, joten käännytämme heidät pois.
EnglishThe Alpine region is one of the most important and affluent territories within the European Community.
Alppien alue on yksi tärkeimmistä ja vauraimmista alueista Euroopan yhteisössä.
EnglishThey're also fairly wealthy and affluent and all these other sorts of things.
He ovat melko varakkaita ja kykeneviä ja niin edelleen.
EnglishAffluent regions should perhaps be allowed or obliged to do more to eliminate pockets of poverty.
Vaurailla alueilla voitaisiin tai pitäisi toimia tehokkaammin köyhyyspesäkkeiden poistamiseksi.
EnglishSo the stuff I'm talking about is the peculiar problem of modern, affluent, Western societies.
Joten tämä, mistä puhun, on omituinen ongelma moderneissa, rikkaissa, länsimaisissa yhteiskunnissa.
EnglishThe same goal applies in the relatively affluent Member States with regard to their less-favoured regions.
Tämä koskee myös suhteellisen hyvin voivia jäsenvaltioita ja niiden heikoimpia alueita.
EnglishWhere this is not the case, as affluent countries it is only right that we should make a contribution.
Sinne, missä niin ei ole, meidän kuuluu antaa osa hyvinvoinnistamme.
EnglishPoor people are more likely to become ill and die at an earlier age than those who are more affluent.
Köyhät sairastuvat todennäköisemmin ja kuolevat aikaisemmassa iässä kuin vauraammat henkilöt.
EnglishThis advanced and affluent country with a European spirit lies more than 27,000 km away from Slovakia.
Tämä edistynyt ja vauras eurooppalaishenkinen maa on yli 27 000 kilometrin päässä Slovakiasta.
EnglishWe must get rid of it all; we no longer need it in an affluent society like ours, that is obvious.
Kaikki pois, me emme tarvitse sitä enää tällaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa, se on aivan selvää!
EnglishSport should not just be something for affluent children.
Urheilu ei saa olla vain varakkaiden perheiden lasten etuoikeus.
EnglishIt is disgraceful that the affluent West has now added trade in human flesh to its consumer excesses.
On häpeällistä, että yltäkylläinen länsi on nyt lisännyt kulutusjuhlaansa ihmislihalla käytävän kaupan.
EnglishThese TENs were designed to prevent the drifting apart, or the risk of a drift apart, between poor and affluent regions.
Näiden hankkeiden pitäisi voittaa köyhien ja rikkaiden toisistaan loittoneminen tai sen vaara.
EnglishI would venture to say that we are numbered amongst the lucky few who live comfortably, in an affluent society.
Rohkenen sanoa, että kuulumme niihin harvoihin onnekkaisiin, jotka saavat elää mukavasti vauraassa yhteiskunnassa.
EnglishThey already have the least power, in the less affluent areas which are even at risk of having no services at all.
Kaikkein vähäosaisimmat kansalaiset epäsuotuisimmilla alueilla ovatkin vaarassa jäädä jopa ilman liikenneyhteyksiä.
EnglishHealth workers are leaving for more affluent countries because health budgets are being slashed in their own countries.
He muuttavat vauraampiin maihin, koska heidän omat maansa leikkaavat terveydenhuoltoon varattuja talousarvioita.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "affluent":

affluent