"to afflict" - Suomenkielinen käännös

EN

"to afflict" suomeksi

EN

to afflict [afflicted|afflicted] {verbi}

volume_up
1. virallinen
to afflict
Skeletal diseases began to afflict the children and the adult populations too.
Luustosairaudet alkoivat vaivata niin lapsia kuin aikuisiakin.
As I have stated on several occasions in all the institutional forums, only through research and technological innovation can we get the better of the unemployment which is afflicting Europe.
Kuten minulla on useaan otteeseen ollut tilaisuus korostaa kaikissa toimielimissä, Eurooppaa vaivaava työttömyys voidaan voittaa vain tutkimuksen ja teknologisen innovaation avulla.
But wars result in casualties and deaths, and the victims in this case are the people afflicted by occupational illness and accidents.
Sodat kuitenkin johtavat mieshukkaan ja kuolemiin, ja tässä tapauksessa uhreja ovat ne, joita ammattitaudit ja onnettomuudet koettelevat.
As the Minister has mentioned, many of the poorest parts of the world are still afflicted by these weapons.
Kuten ministeri Alexander mainitsi, nämä aseet koettelevat monia maailman köyhimpiä kolkkia.

Esimerkkejä "to afflict"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishSkeletal diseases began to afflict the children and the adult populations too.
Luustosairaudet alkoivat vaivata niin lapsia kuin aikuisiakin.
EnglishThese continue to afflict millions of people in many parts of the world.
Ne koskevat edelleen miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa.
EnglishTo this we must add the water pollution problems which afflict the potential new Member States in the East.
Tähän pitäisi vielä lisätä vesien saasteongelmat, jotka vaivaavat mahdollisia uusia itäeurooppalaisia jäsenvaltioita.
EnglishMr President, once again we are reminded of the desperate tragedy that continues to afflict the people of Burma.
Arvoisa puhemies, jälleen kerran meitä muistutetaan epätoivoisesta tragediasta, josta burmalaiset ihmiset joutuvat vieläkin kärsimään.
EnglishIn the meantime the effects of the worst drought to affect the country for 30 years continue to afflict Afghans in the south, central and western regions of the country in particular.
Samalla maan pahin kuivuus 30 vuoteen koettelee afganistanilaisia erityisesti maan etelä-, keski- ja länsiosissa.
EnglishIt is unfortunate that at both Member State and European Union level, little emphasis is placed on combating the extreme poverty and multiple discriminations that afflict women.
On valitettavaa, että jäsenvaltioissa ja Euroopan unionissa painotetaan liian vähän naisten äärimmäisen köyhyyden ja moninkertaisen syrjinnän torjuntaa.
EnglishIt is time to ensure that the delays which currently afflict the management of these important Funds are not ignored; it is time to correct them and to add new features.
Nyt on juuri se hetki, jolloin näiden merkittävien rahastojen hallinnoinnissa oleviin viivytyksiin pitää puuttua, jotta ne korjattaisiin ja jotta mukaan otettaisiin uusia osa-alueita.
EnglishOf course, I cannot but agree with the rapporteur Mr Trakatellis's assertion that the draft applies to diseases which may be rare but which afflict thousands of people.
En voi tietenkään muuta kuin yhtyä esittelijä Trakatellisin toteamukseen siitä, että luonnosta sovelletaan sairauksiin, jotka ovat ehkä harvinaisia mutta vaivaavat kuitenkin tuhansia ihmisiä.