EN

affiliation {substantiivi}

volume_up
Turkey's historic affiliation with Europe is undeniable.
Turkin historiallinen yhteys Eurooppaan on kiistämätön.
affiliation

Esimerkkejä "affiliation"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe Council has no locus to question the political affiliation of nominees.
Neuvostolla ei ole mitään aihetta puuttua ehdokkaiden poliittiseen taustaan.
EnglishFor the European Union, the United Nations is more than a political affiliation.
Euroopan unionille Yhdistyneet Kansakunnat on muutakin kuin pelkkä poliittinen liittolainen.
EnglishThe equal value of human beings, irrespective of their religious affiliation, is emphasised.
Ihmisten tasa-arvoisuutta uskonnollisesta suuntautumisesta riippumatta korostetaan.
EnglishThe general interpretation is, in fact, that ethnic affiliation embraces nationality.
Yleinen tulkinta on todellakin se, että etniseen ryhmään kuuluminen kattaa kansallisuuden.
EnglishCan you indicate what the party affiliation of the people who sent those 17 000 forms was?
Voitteko kertoa, mitä puolueita nämä 17 000 lomaketta lähettäneet ihmiset kannattivat?
EnglishThat is truly a subject that concerns all of us here, whatever our party affiliation.
Se on todella aihe, joka koskee meitä kaikkia riippumatta siitä, mihin puolueeseen kuulumme.
EnglishThe Member State of affiliation must ensure that its nationals have access to information.
Vakuutusjäsenvaltion on varmistettava, että kansalaiset saavat tietoa.
EnglishI quoted Gordon Brown not because of any political affiliation.
En siteerannut Gordon Brownia poliittisen suuntautumisen takia.
EnglishI say that quite independent of any party-political affiliation.
Tällä ei ole mitään tekemistä puoluepoliittisen kannan kanssa.
EnglishHow are the responsibilities shared between the Member State of affiliation and the Member State of treatment?
Miten vastuu jakautuu vakuutusjäsenvaltion ja hoitojäsenvaltion välillä?
EnglishTurkey's historic affiliation with Europe is undeniable.
Turkin historiallinen yhteys Eurooppaan on kiistämätön.
EnglishI am well aware of where your political affiliation lies.
EnglishIncluded in this are personal data on family and sex life, housing situation and religious affiliation.
Tähän sisältyvät perhettä ja seksuaalielämää, asumistilannetta ja uskonnollista vakaumusta koskevat henkilötiedot.
EnglishECB Opinion on the terms and conditions of affiliation of Cypriot cooperative credit institutions
EKP:n lausunto osuuskunniksi perustettujen luottolaitosten keskuslaitokseen liittämiseen sovellettavista ehdoista Kyproksessa
EnglishYou may not display the Logo in any manner that implies affiliation with, sponsorship, or endorsement by Microsoft.
Et saa näyttää Logoa millään tavalla, joka antaa ymmärtää, että Microsoft liittyy sivustoosi tai sponsoroi tai tukee sitä.
EnglishMy motion to amend was signed by all of the representatives from the Baltic States, regardless of their party affiliation.
Kaikki Baltian maita edustavat parlamentin jäsenet allekirjoittivat tarkistusehdotukseni puoluekannasta riippumatta.
EnglishAre we really going to ask the staff to tick a political affiliation box before they are appointed to a new job?
Aiommeko todella panna hakijat rastittamaan työhakemukseensa, mihin puolueeseen he kuuluvat, ennen kuin heidät voidaan palkata uuteen työhön?
EnglishFor the first time in the history of Spanish democracy, the three are presided over by persons of known political affiliation.
Ensimmäistä kertaa demokraattisen Espanjan historiassa kaikkien kolmen elimen johdossa on henkilö, jonka poliittinen kanta tunnetaan.
EnglishIt was founded by the Muslims from British India because of their religious affiliation, in the same way that India was founded by Hindus.
Sen perustivat Brittiläisen Intian muslimit uskonnollisen vakaumuksensa pohjalta, samaan tapaan kuin Intian perustivat hindut.
EnglishThe scheme also makes provision, according to a person' s age and service affiliation, for 60-70% of their salary to be counted as early retirement money.
Järjestelmässä kaavaillaan edelleen, että varhaiseläkkeenä maksetaan iän ja palvelusajan mukaan 60-70 prosenttia palkasta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "affiliation":

affiliation
affiliate