EN

affected {adjektiivi}

volume_up
affected (myös: pharisaic)
affected (myös: cheesy)

Esimerkkejä "affected"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI come from the Tyrol, a region which is very heavily affected by car emissions.
Olen kotoisin Tirolin alueelta, jossa autojen päästöjen vaikutukset ovat suuria.
EnglishIn this particular case, owners affected by zoning have not even been consulted.
Tässä nimenomaisessa tapauksessa alueiden omistajia ei ole edes kuultu asiasta.
EnglishA society continually affected by violence cannot develop and function normally.
Yhteiskunta, jossa väkivalta on jatkuvaa, ei voi kehittyä eikä toimia normaalisti.
EnglishIt is not only the North Sea and the other areas mentioned that will be affected.
Pohjanmeri ja muut mainitut alueet eivät ole ainoita, joihin tällä on vaikutusta.
EnglishMany of the questions which bother the people affected have yet to be answered.
Edelleen vaille vastausta jää monia kysymyksiä, jotka askarruttavat asianosaisia.
EnglishThe situation in the other affected Member States is fortunately not as serious.
Muissa jäsenvaltioissa, joissa tautia esiintyy, tilanne ei onneksi ole yhtä vakava.
EnglishIt is, first and foremost, a tragedy for all those people who have been affected.
Se on ennen kaikkea murhenäytelmä kaikille ihmisille, joita se on koskettanut.
EnglishA further argument is that local inshore fishing is usually adversely affected.
Lisäksi paikalliselle rannikkokalastukselle aiheutuu epäsuotuisia vaikutuksia.
EnglishOur thoughts go out to all of those who were affected by that dramatic action.
Muistamme kaikkia niitä, joita nämä dramaattiset tapahtumat ovat koskettaneet.
EnglishA fund designed to support workers affected by restructuring is going to be set up.
Rakenneuudistuksista kärsivien työntekijöiden tukemiseksi on perusteilla rahasto.
EnglishThese never-ending negotiations affected the trading environment in a negative way.
Näillä päättymättömillä neuvotteluilla oli kielteisiä vaikutuksia kaupankäyntiin.
EnglishEveryone is affected by external borders, even in countries that do not have them.
Ulkorajoilla on vaikutusta kaikkiin, jopa niihin maihin, joilla ei ole ulkorajoja.
EnglishIn the European Union alone, 21,000 small and medium-sized companies are affected.
Pelkästään Euroopan unionin alueella asia koskettaisi 21 000 keskisuurta yritystä.
EnglishThere are 270 000 junior doctors across the EU who will be affected by this.
Eri puolilla Eurooppaa on 270 000 lääkäriharjoittelijaa, joita tämä asia koskee.
EnglishOne of the groups most badly affected by unemployment in the European Union is women.
Eräs pahimmin työttömyydestä kärsivistä ryhmistä Euroopan unionissa ovat naiset.
EnglishThe situation becomes worse still as the number of people thus affected increases.
Tilanne heikkenee entisestään, kun köyhyydestä näin kärsivien naisten määrä kasvaa.
EnglishWorld conservation of certain bird species is affected by international trade.
Tiettyjen lintulajien maailmanlaajuiseen suojeluun vaikuttaa kansainvälinen kauppa.
EnglishI believe that the people affected by this disaster deserve our urgent help.
Katson, että tuhon kohteeksi joutuneet ihmiset ansaitsevat kiireellisen apumme.
EnglishIn Africa, 20% of the population live in countries affected by armed conflict.
20 prosenttia Afrikan väestöstä elää aseellisen konfliktin sekoittamassa valtiossa.
EnglishAbout 1400 jobs are affected, 700 of which are directly threatened by the move.
Lakkautus vaikuttaa 1 400 työpaikkaan, joista 700 on suoranaisessa vaarassa.