EN

affairs {vain monikko}

volume_up
affairs
Things look similar with regard to the European Union Minister for foreign affairs.
Asiat näyttävät samanlaisilta Euroopan unionin ulkoasiainministerin osalta.
As I have already said, Austria' s internal affairs are also the European Union' s internal affairs.
Kuten sanoin, Itävallan sisäiset asiat ovat Euroopan unionin sisäisiä asioita.
And so we go back to our discussions and to bemoaning this dreadful state of affairs.
Keskustelut siis jatkuvat, ja pahoittelemme, että asiat ovat näin huonosti.
affairs
Both measures are expected to be agreed at the Justice and Home Affairs Council on 27 to 28 May.
Molemmat toimet on määrä hyväksyä oikeus- ja sisäasiainministerien neuvoston kokouksessa 27. 28. toukokuuta.
Otherwise, there is a risk that they will be hit-or-miss affairs which do not have the desired effect.
Muuten on vaarana, että toimet jäävät vain hetkelliseksi lonkalta ampumiseksi eivätkä saavuta aiottua tarkoitustaan.
Turning to heading 3, that of internal affairs, everyone rehearsed the role of the agencies and the problems inherent in communicating with the public.
Otsakkeen 3, sisäiset toimet, osalta kaikki mainitsivatkin virastojen tehtävän ja kansalaisille tiedottamiseen liittyvät ongelmat.

Esimerkkejä "affairs"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe Committee on Foreign Affairs has adopted amendments I tabled to this effect.
Ulkoasiainvaliokunta on hyväksynyt tässä tarkoituksessa esittämiäni tarkistuksia.
EnglishThe Committee on Legal Affairs and the Internal Market has made this even worse.
Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta on vain pahentanut tilannetta.
EnglishIn April 1999, this Parliament found out about this scandalous state of affairs.
Parlamentille selvisi huhtikuussa 1999, millainen tämä häpeällinen tilanne oli.
EnglishThis intention was confirmed by the General Affairs Council of 22 February 1999.
Tämän aikomuksen yleisten asioiden neuvosto on vahvistanut 22. helmikuuta 1999.
EnglishWe will see what becomes of this state of affairs in the public debates to follow.
Tulemme näkemään, kuinka asiat kehittyvät seuraavissa julkisissa keskusteluissa.
EnglishUnfortunately, the last ‘Justice and Home Affairs’ Council does not augur well.
Valitettavasti oikeus- ja sisäasioiden neuvoston viime kokous ei tiennyt hyvää.
EnglishThis state of affairs undermines the fundamental principles of the EU Treaties.
Tällainen asiaintila on täysin EU:n perussopimusten perusperiaatteiden vastainen.
EnglishIt is also clearly geared towards Europe’s growing role in international affairs.
Siinä on suuntauduttu selvästi myös unionin vahvistuvaan kansainväliseen rooliin.
EnglishLast Monday, the General Affairs Council also issued conclusions to this effect.
Viime maanantaina yleisten asioiden neuvosto esitti asiaa koskevat päätelmät.
EnglishThe Committee on Legal Affairs justifies the decision to change to the legal basis.
Oikeudellisten asioiden valiokunta perustelee päätöstään muuttaa oikeusperustaa.
EnglishI am quite sure that the Committee on Economic and Monetary Affairs will miss you.
Olen varma, että teitä jäädään kaipaamaan talous- ja raha-asioiden valiokunnassa.
EnglishIt is an important project for the third pillar on cooperation on judicial affairs.
Se on tärkeä projekti oikeudellisia asioita koskevan kolmannen pilarin kannalta.
EnglishThe Committee on Legal Affairs and Citizens' Rights did not talk about tobacco.
Oikeusasioita käsittelevä valiokunta ei ole tarkastellut tupakka-asioita lainkaan.
EnglishHe has announced that he will address the Committee on Foreign Affairs next week.
Hän on ilmoittanut käyttävänsä puheenvuoron ulkoasiainvaliokunnassa ensi viikolla.
EnglishWe discussed it in the Foreign Affairs Council both in November and in December.
Keskustelimme siitä ulkoasiainneuvostossa sekä marraskuussa että joulukuussa.
EnglishFirstly, the European Parliament intends to interfere in the affairs of others.
Ensinnäkin Euroopan parlamentti pyrkii puuttumaan muiden maiden sisäisiin asioihin.
EnglishI would caution those who compare this situation to other states of affairs.
Haluaisin varoittaa niitä, jotka vertaavat tätä tilannetta muihin asiantiloihin.
EnglishIn this, cooperation in Justice and Home Affairs has received quite a boost.
Tässä asiassa oikeus- ja sisäasioihin liittyvä yhteistyö on saanut uutta pontta.
EnglishMinistry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria 2, Aleksandar Zhendov Str.
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria 2, Aleksandar Zhendov Str.
EnglishThat particular subject came up in the Committee on Employment and Social Affairs.
Tuo nimenomainen aihe tuli esille työllisyys- ja sosiaaliasiain valiokunnassa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "affairs":

affairs
affair
gala affair
love affair
English