EN

aeronautics {substantiivi}

volume_up
aeronautics

Esimerkkejä "aeronautics"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAs far as aeronautics is concerned, I am glad that there will be some attention to the health of passengers.
Mitä tulee ilmailuun, niin olen iloinen, että huomiota kiinnitetään matkustajien hyvinvointiin.
EnglishI believe that the aeronautics sector could become one of the models for cooperation between the EU and Japan.
Mielestäni ilmailualasta voisi tulla yksi yhteistyön malleista Euroopan unionin ja Japanin välillä.
EnglishÔhe Sixth Framework Programme for funding research classifies space and aeronautics as a priority sector.
Komission tutkimuksen ja kehittämisen kuudennessa puiteohjelmassa avaruus- ja ilmailualat asetetaan etusijalle.
EnglishA budget of EUR 1 billion for aeronautics and space will be provided for the new framework programme.
Uudessa puiteohjelmassa ilmailuteollisuuteen ja tutkimusalueeseen osoitetaan 1 miljardin euron suuruiset määrärahat.
EnglishI believe that a rapprochement in the field of aeronautics will create a huge opportunity for the European and Japanese economies.
Mielestäni lähentyminen ilmailun alalla luo suunnattomia mahdollisuuksia Euroopan ja Japanin talouksille.
EnglishFrom fermentation control for antibiotic growth to aeronautics or telecommunications, the list is endless.
Loputon luettelo ulottuu antibioottiseen kasvuun liittyvän käymisen hallinnasta aina lentotekniikkaan ja tietoliikennetekniikkaan saakka.
EnglishIt is also high time that the aeronautics industry benefited from a single certification for placing its products onto the market.
Ilmailuteollisuuden on myös aika saada käyttöönsä yhtenäinen hyväksymismenettely, jolla se voi saattaa tuotteitaan markkinoille.
EnglishIn aeronautics and space technologies, with Galileo for example, European industry has demonstrated its ability to make up lost ground.
Ilmailun ja avaruustekniikan alalla, esimerkkinä Galileo-ohjelma, eurooppalainen teollisuus on osoittanut kykynsä kompensoida menetyksensä.
EnglishOne of the great successes of this conciliation procedure is that we have also managed to preserve the significance of aeronautics and space travel.
Yksi tämän sovittelumenettelyn suurista menestyksistä oli se, että onnistuimme lisäksi säilyttämään ilmailuteollisuuden tärkeän aseman.
EnglishThe new Framework programme for research and innovation includes 'aeronautics and space' as one of its seven priority thematic areas.
Uudessa tutkimusta ja innovointia koskevassa puiteohjelmassa "ilmailuteollisuutta ja avaruutta" pidetään yhtenä seitsemästä ensisijaisesta aihealueesta.
EnglishWhile the aeronautics sector provides a good example of integration at industrial level, aeronautical research is fragmented among the various Member States.
Vaikka ilmailuteollisuus on esimerkki yhdentymisestä teollisuuden alalla, sitä koskeva tutkimus on hajaantunut eri jäsenvaltioihin.
EnglishThis cooperation is in such diverse areas as biotechnology, health, nanotechnologies, aeronautics, transport, energy and climate change.
Yhteistyötä tehdään hyvinkin erilaisilla aloilla, esimerkiksi bioteknologiassa, terveydessä, nanoteknologiassa, ilmailussa, liikenteessä, energiassa ja ilmastonmuutoksessa.
EnglishI appeal for action to be taken for rapid European-Japanese cooperation in aeronautics, at company level as well as in research and development units.
Vetoan sen puolesta, että ilmailualalla toteutetaan nopeasti eurooppalais-japanilaisia yhteistyötoimia sekä yhtiötasolla että tutkimus- ja kehittämisyksiköissä.
EnglishThe sixth framework programme is already able to contribute to this field, in particular through the priority given to ‘aeronautics and space’ and to information society technologies.
Tätä alaa voidaan jo nyt tukea kuudennesta puiteohjelmasta, jossa "ilmailu ja avaruus" sekä tietoyhteiskunnan tekniikat ovat painopisteinä.
EnglishThe shareholders of the airlines, of the aeronautics industry and the information technology sector are already calculating the profits that they will make from the break-up.
Lentoyhtiöiden sekä ilmailu- ja tietotekniikkateollisuuden osakkeenomistajat laskevat jo voittoja, joita niille koituu julkisen palvelun purkamisesta.
EnglishI shall finish with a comment on the EADS, which is the European Aeronautics Defence and Space Company, the second largest aerospace and defence company in the world.
Lopuksi otan kantaa asiaan, joka liittyy EADS:ään eli maailman toiseksi suurimpaan ilmailu- ja puolustusalan yhtiöön European Aeronautics Defence and Space Companyyn.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "aeronautics":

aeronautics
aeronaut