"aerial" - Suomenkielinen käännös

EN

"aerial" suomeksi

FI
FI
EN

aerial {adjektiivi}

volume_up

Esimerkkejä "aerial"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAerial spraying is commonplace, particularly in forests and vineyards.
Torjunta-aineiden lentolevitys on yleistä etenkin metsissä ja viiniviljelmillä.
EnglishI wish we had gone further in terms of our ban on all aerial spraying.
Toivon, että olisimme menneet pidemmälle kieltämällä lentolevityksen kokonaan.
EnglishAs for aerial spraying, what is proposed is no less than the use of biological weapons.
Lentomyrkytysten tapauksessa ehdotetaan peräti biologisten aseiden käyttöä.
EnglishColocation or aerial sharing, as recommended by the Commission, is therefore extremely important.
Näin ollen komission suosittelema tukiasemien yhteiskäyttö on tavattoman tärkeää.
EnglishSubject: War against Iraq: Aerial refuelling of B-52 bombers over European cities
Aihe: Irakin sota: B-52-pommikoneiden tankkaaminen niiden lentäessä eurooppalaisten kaupunkien yli
Englishthe formation of three civil protection units for aerial forest firefighting.
kolmen pelastusyksikön muodostaminen ja kouluttaminen ilmasta käsin harjoitettavaan metsäpalojen torjuntaan.
EnglishI am also pleased with the compromise reached on aerial spraying.
Olen tyytyväinen myös lentolevityksestä tehtyyn kompromissiin.
EnglishAnd this is an aerial view of a recreation of one of my projects that was used in the movie.
Tämä on ilmakuva yhden projektini lavastuksesta elokuvassa.
EnglishForests cannot be maintained without aerial spraying.
Metsiä ei voida säilyttää ilman torjunta-aineiden lentolevitystä.
EnglishIt also prohibits aerial spraying (permitted in cases of absolute necessity and where there are no alternatives).
Siinä myös kielletään lentolevitys (sallitaan, mikäli se on ehdottoman välttämätöntä eikä vaihtoehtoja ole).
EnglishAnd civilians were killed in the aerial bombardments too.
EnglishThousands of soldiers from the Sudanese army have been deployed once again in the region, and the aerial bombardments have resumed.
Alueelle on jälleen sijoitettu tuhansia Sudanin armeijan sotilaita ja ilmapommituksia on jatkettu.
EnglishWe have learnt that the British Government is taking part, almost on a daily basis, in aerial attacks on Iraq.
Meille on kerrottu, että Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus osallistuu lähes päivittäin Irakin vastaisiin ilmapommituksiin.
EnglishAs far as the ban on aerial spraying is concerned, a compromise solution has been found on the processing of exemption requests.
Lentolevitystä koskevasta kiellosta totean, että vapautuspyyntöjen käsittelystä on päästy kompromissiratkaisuun.
EnglishLastly, the construction of 3G aerial repeaters should take place with due respect for the environment and land use planning.
Lopuksi toteaisin, että 3G-tukiasemat on sijoitettava ottaen asianmukaisesti huomioon ympäristö ja kaupunkisuunnittelu.
EnglishThanks to the mechanism, it was possible to ensure the rapid despatch of aerial forest fire-fighting means to Portugal.
Mekanismin ansiosta varmistettiin, että Portugaliin saatiin lähetettyä nopeasti lentokoneita avustamaan metsäpalojen sammutustöissä.
EnglishThe aim of this pilot programme was to fill gaps in the aerial capacity of the Member States, not to replace available national resources.
Pilottihankkeen tavoitteena oli täyttää jäsenvaltioiden lentokapasiteetin aukot, eikä korvata käytössä olevia kansallisia resursseja.
EnglishWhen aerial sprayings take place, the general public will be informed, by suitable means, about the time of spraying, the place and the substance used.
Lentolevityksiä suoritettaessa yleisölle ilmoitetaan soveltuvin keinoin levityksen ajankohta ja paikka sekä käytettävä aine.
EnglishThe American Government, however, has admitted that the United Kingdom took part in aerial attacks in Al Qasidi, Al Kut, Al Basrah, ?
Amerikan hallitus on myöntänyt, että Yhdistyneen kuningaskunnan ilmavoimat on osallistunut pommituksiin Al Qasidissa, Al Kutissa, Al Basrahissa?
EnglishThe warmongers will continue to shadow-box to ensure the effectiveness of aerial attacks, which have been going on with catastrophic ferocity for three weeks.
Sotilaat jatkavat turhaa taisteluaan kolmatta viikkoa tuhoisana maniana jatkuvien ilmahyökkäysten tehokkuuden puolesta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "aerial":

aerial