"aegis" - Suomenkielinen käännös

EN

"aegis" suomeksi

EN

aegis {substantiivi}

volume_up

Esimerkkejä "aegis"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe main elements of the Copenhagen Agreement are now under the aegis of the UN.
Kööpenhaminan sopimuksen pääasialliset osat ovat nyt YK:n johdon alaisia.
EnglishIf it is proposed under that aegis it stands a good chance of being eligible.
Jos sitä ehdotetaan tuon kohdan sisällä, on hyvinkin mahdollista, että se kelpuutetaan.
EnglishThese initiatives are being developed under the aegis of the UN International Treaty.
Näitä aloitteita on kehitetty YK:n kansainvälisen sopimuksen alaisuudessa.
EnglishWe therefore demand an independent investigation under the aegis of the United Nations.
Vaadimme tämän vuoksi riippumatonta selvitystä Yhdistyneiden Kansakuntien alaisuudessa.
EnglishIt is therefore a problem that the Commission should solve under the aegis of the WTO.
Sen vuoksi komission on ratkaistava tämä kysymys WTO:n puitteissa.
EnglishIs it essential that these negotiations take place under the aegis of the UN?
Onko välttämätöntä, että neuvotteluja käydään YK:n johdolla?
EnglishSecondly, the Structural Fund must not be centralised under the aegis of the Commission.
Toiseksi rakennerahastoja ei saa keskittää komission alaisuuteen.
EnglishThe military peacekeeping mission under the aegis of the Union from 2 December is there for this purpose.
Unionin johtamalla sotilaallisella rauhanturvaoperaatiolla on siis tehtävänsä.
EnglishThis Convention was adopted under the aegis of the Council of Europe.
Tämä yleissopimus hyväksyttiin Euroopan neuvoston johdolla.
EnglishAid, including that given by the European Union, must be provided under the aegis of the United Nations.
Apu, myös Euroopan unionin apu, on toimitettava Yhdistyneiden Kansakuntien alaisuudessa.
EnglishIt ought therefore to be handled under the Commission's aegis.
Siksi se on myös hoidettava komission toimivallan puitteissa.
EnglishUnder the aegis of the Northern Dimension, our shared lake strategy could grow into something even bigger.
Pohjoisen ulottuvuuden suojissa yhteinen järvistrategiamme voisi kasvaa vielä paljon suuremmaksi.
EnglishIt must make every effort to mediate and must welcome the actions carried out under the aegis of the ECOWAS.
Sen on tehtävä kaikkensa toimiakseen välittäjänä ja suhtauduttava myönteisesti ECOWAS:n toimiin.
EnglishIn 1981 the Committee on Missing Persons was set up under the aegis of the UN Secretary General.
Kadonneita henkilöitä tutkiva komitea perustettiin vuonna 1981, ja se toimii YK:n pääsihteerin suojeluksessa.
EnglishWe have also adopted a position on the amendment calling for a coastguard under the aegis of the EU.
Olemme ottaneet kantaa jopa tarkistukseen, jossa vaaditaan EU:n suojissa toimivan rannikkovartioston perustamista.
English· to send an international peace-keeping force and observers to the area under the aegis of the United Nations;
· Kansainvälisten YK:n suojeluksen alaisten rauhanturva- ja tarkkailijajoukkojen lähettäminen alueelle.
EnglishThe agency shall evaluate the results of all operational activities carried out under its aegis.
Ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto arvioi kaikkien sen toimialalla toteutettujen operationaalisten toimien tulokset.
EnglishIf we are to succeed, we must have the backing of a broad coalition, under the aegis of the United Nations.
Tehdäksemme lopun siitä meidän on voitava tukeutua laajaan yhteenliittymään Yhdistyneiden Kansakuntien tukemana.
EnglishThe second is to contribute to the anti-terrorist coalition formed under the aegis of the United Nations.
Toinen seikka liittyy siihen, että olemme mukana Yhdistyneiden Kansakuntien johtamassa terrorisminvastaisessa liittoumassa.
EnglishThis work will be undertaken over the course of next year by a Task Force under the aegis of the Secretary-General of the United Nations.
Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin alainen työryhmä suorittaa nämä tehtävät ensi vuonna.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "aegis":

aegis