"Aegean" - Suomenkielinen käännös

EN

"Aegean" suomeksi

EN

Aegean {substantiivi}

volume_up
1. Maantiede
Aegean

Esimerkkejä "Aegean"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAlso, there is the question of the Turkish shores and the related threats to the Aegean.
Lisäksi on kysymys Turkin rannikoista ja siihen liittyvistä uhista Egeanmerellä.
EnglishSpecific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands (
Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavat maatalousalan erityistoimenpiteet (
EnglishIf the Greek figures are to be believed, we still have olive groves in the Aegean Sea.
Jos Kreikan lukuihin on uskomista, Egeanmerellä on edelleen oliivitarhoja.
EnglishTurkey has disputed a number of issues in the Aegean at one time or another.
Turkki on ajoittain ottanut esiin monia kiistakysymyksiä Egeanmerellä.
EnglishAnd one of these issues is the status of the grey zones or island rocks in the Aegean.
Yksi näistä on harmaiden vyöhykkeiden asema tai Egeanmeren pikkusaaret.
EnglishThe title of the question was "Radioactive pollution of the Aegean and Ionian Seas".
Otsikko on: "Radioaktiivinen saaste Egeanmerellä ja Joonianmerellä".
EnglishThe United Kingdom is an island, Ireland is an island, and so is my small island in the Aegean.
Iso-Britannia on saari, Irlanti on saari ja saari on myös oma pieni Egeanmeren saareni.
EnglishIn the Aegean, as we all know, there are repeated problems with one of Greece's neighbours.
Juuri Aigeianmerellä on tunnetusti toistuvasti ongelmia yhden Kreikan naapurivaltion kanssa.
EnglishIt also appears, apart from the Black Sea, in the Sea of Marmara and even reaches as far as the Aegean.
Saastumista on havaittavissa myös Marmaranmeressä ja jopa Egeanmerellä saakka.
EnglishThese are in addition to the confidence-building measures in the Aegean.
Sen tavoitteena on vakauttaa turvallisuuden ja lähentymisen ilmapiiriä näiden kahden maan välillä.
EnglishMr Papanikolaou mentioned the problems of the islands in the Aegean Sea.
Georgios Papanikolaou mainitsi Egeanmeren saarten ongelmat.
EnglishAs someone pointed out, it was a cry that was heard after the Urquiola, Aegean Sea and Erika disasters.
Kuten joku totesi, sama huuto kuultiin Urquiolan, Egeanmeren ja Erikan katastrofien jälkeen.
EnglishIt applies everywhere in Europe except to the Aegean.
Sitä sovelletaan kaikkialla Euroopassa lukuun ottamatta Egeanmerta.
EnglishIf we want our own oil, there is a great deal in the Aegean.
Jos haluamme omaa öljyä, sitä on runsaasti Aigeanmeressä.
EnglishA few months ago, the Samina sank in the Aegean.
Muutama kuukausi sitten Samina-niminen laiva upposi Aigeianmerellä.
EnglishWe had the Aegean Sea, the Amoco Cadiz and many others.
Meillä on ollut Mar Egeo, Amoco Cadiz ja monia muita.
EnglishIts territory includes more than 2 000 islands in the Aegean and Ionian seas, of which only around 165 are inhabited.
Siihen kuuluu yli 2 000 Aigeian- ja Joonianmeren saarta, joista ainoastaan noin 165 on asuttuja.
EnglishTurkey's aggressiveness in the Aegean is becoming bolder by the day, with dozens of airspace violations.
Turkista tulee päivä päivältä hyökkäävämpi Egeanmeren kysymyksessä, ja se syyllistyy usein ilmatilan loukkauksiin.
EnglishTell me; is there a coastguard in the Aegean?
Kertokaahan, onko Aigeianmerellä rannikkovartiostoa?
EnglishIt is Turkey every day in the Aegean.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Aegean":

Aegean
English
Aegean Sea
English