EN

advocate {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
Those who know me know that I am not a blind advocate of genetic engineering.
Ne, jotka tuntevat minut, tietävät, etten ole geenitekniikan varaukseton kannattaja.
En ole protektionismin kannattaja.
(DE) Mr President, I am an enthusiastic pro-European and advocate of a European constitution as well as the Treaty of Lisbon.
(DE) Arvoisa puhemies, olen innokas yhteisön kannattaja ja niin Euroopan perustuslain kuin Lissabonin sopimuksenkin puolestapuhuja.
advocate (myös: adherent)
2. Oikeustiede
advocate
Mr Birdal advocates solving the problem of minorities without violence.
Birdal on asianajaja, joka haluaa ratkaista vähemmistöongelman nimenomaan väkivallattomasti.
The Iranian regime has done the same to the activist, Shiva Nazar Ahari, the lawyer, Mohammad Seifzadeh, and the advocate, Mohammad Oliyafar.
Iranin hallinto on toiminut samoin aktivisti Shiva Nazar Aharin, lakimies Mohammad Seifzadehin ja asianajaja Mohammad Oliyafarin tapauksissa.
Birdal on sopuisa asianajaja.

Esimerkkejä "advocate"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishHe was a committed advocate of the rights of Cambodia's 200 000 garment workers.
Hän oli sitoutunut puolustamaan Kambodžan 200 000 tekstiilityöläisen oikeuksia.
EnglishWe therefore advocate other solutions, given that the report is not consistent.
Tästä syystä kannatamme muita ratkaisuja, koska mietintö ei ole johdonmukainen.
EnglishThere is such a thing as human rights, of which this House is a vigorous advocate.
On olemassa sellainen asia kuin ihmisoikeudet, joita tämä parlamentti puolustaa.
EnglishFor this reason, I would advocate a yes to the first part and a no to the second.
Tämän vuoksi puollan ensimmäisen osan hyväksymistä ja toisen osan hylkäämistä.
EnglishI believe that Europe's most noble task is to advocate freedom and human rights.
Vapauden ja ihmisoikeuksien puolustaminen on mielestäni Euroopan arvokkain tehtävä.
EnglishI shall always be what I have been in the past - an advocate of human rights.
Tulen aina olemaan sitä, mitä olen ennekin ollut - ihmisoikeuksien puolustaja.
EnglishThe European Union is, first and foremost, an advocate of respect for human rights.
Euroopan unioni on ennen kaikkea ihmisoikeuksien noudattamisen puolestapuhuja.
EnglishWhat we advocate is a healthy balance between security and personal freedom.
Me kannatamme tervettä tasapainoa turvallisuuden ja yksilön vapauksien välillä.
EnglishWhat we advocate is the full application of this Convention, not its amendment.
Puollamme kyseisen yleissopimuksen täysimääräistä soveltamista, emme sen muuttamista.
EnglishAs an advocate of the right to life, I could not in good conscience vote in favour.
Koska kannatan oikeutta elämään, en voisi hyvällä omallatunnolla äänestää puolesta.
EnglishI therefore advocate an ever greater commitment to youth policies at EU level.
Siksi sitoudun sitäkin vahvemmin puolustamaan EU:n tason nuorisopolitiikkaa.
EnglishWe must ensure that the rule of law, which we advocate, is the same for everybody.
Meidän on varmistettava, että ajamamme laillisuusperiaate on sama kaikille.
EnglishI am still waiting for the responses of those who advocate this proportionality.
Odotan edelleen vastausta niiltä, jotka kannattavat tätä suhteellisuutta.
EnglishThose who know me know that I am not a blind advocate of genetic engineering.
Ne, jotka tuntevat minut, tietävät, etten ole geenitekniikan varaukseton kannattaja.
EnglishOur main goal, however, is to advocate the abolition of the death penalty in general.
Päätavoitteenamme on kuitenkin edistää kuolemanrangaistuksen poistamista yleisesti.
EnglishI also advocate sound cooperation between the European Union and the Council of Europe.
Lisäksi vaadin vahvaa yhteistyötä Euroopan unionin ja Euroopan neuvoston välillä.
EnglishThis is why I advocate a monitoring centre for coherence which makes this apparent.
Siksi haluan johdonmukaisuuden seurantakeskuksen, joka tuo tämän näkyviin.
EnglishMadam President, I would like to advocate that we withdraw both reports.
Arvoisa rouva puhemies, ehdotan, että lykkäämme molempien mietintöjen käsittelyä.
EnglishAlthough I advocate research generally, I cannot give my approval in this case.
Vaikka yleensä olen tutkimuksen puolestapuhuja, en voi kuitenkaan tukea tätä vaatimusta.
EnglishI also advocate the creation of 'Single Window' and 'One-Stop Shop' facilities.
Kannatan myös yhden luukun palvelujen ja keskitettyjen palvelujärjestelmien perustamista.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "advocate":

advocate
advocator