EN

advisory {adjektiivi}

volume_up
advisory (myös: consulting)
Of these, the rapporteur emphasises the North Sea Regional Advisory Council.
Yksi näistä on esittelijän painottama Pohjanmeren alueellinen neuvoa-antava toimikunta.
The North Sea Regional Advisory Council was heavily involved in this.
Pohjanmeren alueellinen neuvoa-antava toimikunta on ollut tässä tiiviisti mukana.
Yhteisön tilastotietopolitiikan eurooppalainen neuvoa-antava komitea (äänestys)

Esimerkkejä "advisory"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAt the same time, regional advisory agencies do not have the know-how either.
Samoin myöskään alueellisilla neuvoa-antavilla virastoilla ei ole tietotaitoa.
EnglishBut in practice the committee already acts in an advisory role in most cases.
Käytännössä komitealla on kuitenkin jo useimmissa tapauksissa neuvoa-antava rooli.
EnglishThis is the advisory body that must be consulted before contracts are awarded.
Sopimusten hankintaan liittyvät asiat kuuluvat neuvoa-antavalle komitealle.
EnglishWe are already thinking about a schedule, events and setting up an advisory committee.
Me pohdimme jo aikataulua, tapahtumia ja neuvoa-antavan komitean perustamista.
EnglishThe work of the Banking Advisory Committee is very important in this regard.
Pankkialan neuvoa-antava komitea tekee tässä suhteessa hyvin tärkeää työtä.
EnglishIn Article 43 the advisory committee is replaced by a type 3B regulatory committee.
43 artiklassa tehdään neuvoa-antavasta komiteasta mallin 3 b mukainen sääntelykomitea.
EnglishTherefore, such advisory services should be disclosed along with the rating.
Tämän vuoksi kyseisistä neuvontapalveluista olisi ilmoitettava luokituksen yhteydessä.
EnglishHowever, we still lack access to the advisory working parties within the Commission.
Emme voi kuitenkaan vieläkään tutustua komission neuvoa-antavien työryhmien tietoihin.
EnglishI share your view that the role of the advisory committee needs to be strengthened.
Olen kanssanne samaa mieltä siitä, että neuvoa-antavan komitean asemaa on vahvistettava.
EnglishWe therefore feel that only advisory committees should be maintained.
Näin ollen katsomme, että ainoastaan neuvoa-antavat komiteat olisi säilytettävä.
EnglishWe all know that the role of the WHO is, at least currently, purely advisory.
Me kaikki tiedämme, että ainakin tällä hetkellä WHO:n rooli on yksinomaan neuvoa-antava.
EnglishOn average the EESC delivers 170 advisory documents and opinions a year.
Vuosittain ETSK antaa keskimäärin 170 neuvoa-antavaa asiakirjaa ja lausuntoa.
EnglishA number of you spoke of the Advisory Committee on Ethics and Biotechnology.
Useat teistä ovat muistuttaneet etiikan ja biotekniikan alan neuvonantajien komiteasta.
EnglishOf these, the rapporteur emphasises the North Sea Regional Advisory Council.
Yksi näistä on esittelijän painottama Pohjanmeren alueellinen neuvoa-antava toimikunta.
EnglishThe North Sea Regional Advisory Council was heavily involved in this.
Pohjanmeren alueellinen neuvoa-antava toimikunta on ollut tässä tiiviisti mukana.
EnglishThe Member States will play a full role through the continuum of the advisory forum.
Jäsenvaltioilla on kyllä täydet mahdollisuudet vaikuttaa neuvoa-antavan foorumin kautta.
Englishand Parliament cannot be reduced to a humanitarian agency advisory board.
eikä parlamenttia voida supistaa humanitaarisen viraston neuvoa-antavaksi komiteaksi.
EnglishYou then ask for the Standing Forestry Committee to be changed into an advisory committee.
Esitätte myös, että pysyvä metsätalouskomitea muutetaan neuvoa-antavaksi komiteaksi.
EnglishIt is not going to be enough simply to refer it to an advisory committee which already exists.
Ei riitä, että asia siirretään jo olemassa olevalle neuvoa-antavalle komitealle.
EnglishPerhaps you can tell us whether its provisions will also affect these advisory bodies.
Ehkäpä voisitte kertoa meille, onko sillä vaikutusta myös näihin neuvoa-antaviin elimiin.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "advisory":

advisory
advisory board