"advisor" - Suomenkielinen käännös

EN

"advisor" suomeksi

EN

advisor {substantiivi}

volume_up
Greed was and is a bad advisor on financial strategies.
Ahneus on ollut ja on yhä huono neuvonantaja rahoitusstrategioita koskevissa asioissa.
In the final analysis, to stand still is to regress, and fear is a bad advisor.
Loppujen lopuksi: joka pysyy paikoillaan, jää muista jälkeen, ja pelko on huono neuvonantaja.
A presidential advisor called Montesinos, but known internationally as Narco-General, is firmly in control.
Presidentin neuvonantaja Montesinosilla, joka tunnetaan maailmalla Narco-kenraalina, on ohjakset tiukasti käsissään.

Esimerkkejä "advisor"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI knocked at the door of my wonderful advisor, Reggie Edgerton, to share my new idea.
Koputin mainion ohjaajani, Reggie Evertonin, ovea kertoakseni uudesta ideastani.
EnglishClick the Content tab, and then, under Content Advisor, do one of the following:
Valitse Sisällönvalvonta-kohdasta Sisältö-välilehti ja tee jokin seuraavista toimista:
EnglishI have produced a diagram which shows the career of your special advisor.
Olen laatinut graafisen esityksen, jossa kuvataan erityisneuvonantajanne uraa.
EnglishHere are answers to some common questions about Internet Explorer Content Advisor.
Vastauksia Internet Explorerin sisällönvalvontaa koskeviin kysymyksiin.
EnglishYou may choose to download, install, and run the Windows 7 Upgrade Advisor as you wish.
Voit halutessasi ladata, asentaa ja suorittaa Windows 7n päivityksen tukisovelluksen.
EnglishIn the final analysis, to stand still is to regress, and fear is a bad advisor.
Loppujen lopuksi: joka pysyy paikoillaan, jää muista jälkeen, ja pelko on huono neuvonantaja.
EnglishIn the Content Advisor dialog box, click the General tab, and then do one of the following:
Valitse Sisällönvalvonta-valintaikkunan Yleiset-välilehti, ja tee yksi seuraavista:
EnglishFor more information, read the Windows 7 Upgrade Advisor privacy statement.
Saat lisätietoa lukemalla Windows 7 Upgrade Advisorin tietosuojatiedot.
EnglishWe also recommend downloading and running the Windows 7 Upgrade Advisor.
Suosittelemme myös Windows 7 -päivityksen tukisovelluksen lataamista ja suorittamista.
EnglishClick the Content tab, and then, under Content Advisor, click Enable.
Valitse Sisältö-välilehti ja valitse Sisällönvalvonta-kohdasta Ota käyttöön.
EnglishThe Windows 7 Upgrade Advisor application may contain links to websites and services.
Windows 7n päivityksen tukisovellus voi sisältää linkkejä WWW-sivustoihin ja -palveluihin.
EnglishFollow these steps to set Content Advisor to allow others to view restricted or unrated content:
Voit sallia rajoitetun tai luokittelemattoman sisällön näyttämisen seuraavasti:
EnglishThis is someone who has had a business relationship with your special advisor for a long time.
Tällä henkilöllä on ollut pitkään liiketoimintasuhde erityisneuvonantajanne kanssa.
EnglishFirst, he was appointed as an advisor to the Prime Minister of France, Jacques Chaban-Delmas.
Hänet nimitettiin ensin Ranskan pääministerin Jacques Chaban-Delmasin neuvonantajaksi.
EnglishFor more information, go to the Windows 7 Upgrade Advisor webpage.
Lisätietoja on kohdassa Windows 7:n päivityksen tukisovellus -sivustossa.
EnglishThe Joint Research Centre's role as an advisor on European policy needs to be enhanced.
Yhteisen tutkimuskeskuksen roolia neuvonantajana Euroopan unionin politiikoissa on arvostettava.
EnglishFollow the steps below to download the Windows 7 Upgrade Advisor.
Lataa Windows 7 -päivityksen tukipalvelu (Upgrade Advisor) seuraavasti..
EnglishIf this is your first time using Content Advisor, click Enable.
Jos käytät sisällönvalvontaa ensimmäistä kertaa, valitse Ota käyttöön.
EnglishWindows 7 Upgrade Advisor requires .NET Framework 2.0.
Windows 7:n päivityksen tukipalvelu (Upgrade Advisor) vaatii.NET Framework 2.0:n.
EnglishThe Windows 7 Upgrade Advisor will scan your PC's hardware, devices, and installed software.
Windows 7 Upgrade Advisor tarkistaa tietokoneesi laitteiston, laitteet ja asennetun ohjelmiston.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "advisor":

advisor