EN

advisable {adjektiivi}

volume_up
advisable (myös: commendable)
Nothing is excluded but at the same time a measured approach is advisable in all the circumstances.
Mitään ei ole suljettu pois, mutta harkittu lähestymistapa on suositeltava kaikissa olosuhteissa.
As my colleague, Mr Sánchez Presedo, just mentioned, it is also advisable to link State aid to the cohesion policy.
Kuten kollegani Sánchez Presedo juuri mainitsi, on myös suositeltavaa yhdistää valtiontuki koheesiopolitiikkaan.
A general consensus can be reached, which will be a joint assessment as to whether or not it is advisable in the future to use this technological tool.
Yleiseen yksimielisyyteen voidaan päästä. Kyseessä on yhteinen arvio siitä, onko tätä teknistä välinettä suositeltavaa käyttää tulevaisuudessa.

Esimerkkejä "advisable"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe Commissioner says she does not feel it advisable to produce a communication.
Komission jäsen sanoi, ettei hän katsonut tiedonannon laatimisen olevan aiheellista.
EnglishThe Council really must consider if everything it is doing in this way is advisable.
Tässä asiassa neuvoston on syytä harkita, onko kaikki, mitä se tekee, järkevää.
EnglishWe do believe it is advisable to adopt a positive position with regard to Turkey.
Uskomme, että on erittäin myönteistä omaksua myönteinen kanta Turkin osalta.
EnglishIt is highly debatable whether it is actually still advisable to continue to negotiate.
On erittäin kiistanalaista, onko neuvotteluja ylipäätään edelleen viisasta jatkaa.
EnglishBut we do not share the view that implementation of EMU is advisable.
Emme kuitenkaan jaa sitä käsitystä, että EMU: n toteuttaminen olisi paikallaan.
EnglishIt would therefore be advisable to encourage the diversification of economic activities.
Tästä syystä olisi suositeltavaa rohkaista taloudellisen toiminnan monipuolistamiseen.
EnglishFirstly, it is advisable to improve the reaction capacity of businesses and their employees.
Ensinnäkin on parannettava yritysten ja niiden työntekijöiden kykyä reagoida.
EnglishIt would not be advisable today to have to begin the whole process again.
Ei olisi todellakaan suositeltavaa aloittaa koko prosessia uudelleen.
EnglishMr President, it seems to me, as I finish, that this would be more advisable.
Arvoisa puhemies, lopetan puheenvuoroni toteamalla, että tämä olisi minusta paljon järkevämpää.
EnglishIt is not advisable for a parliament to financially restrict itself in this way.
Parlamentin ei ole hyvä rajoittaa rahavarojaan tällä tavalla.
EnglishIt is advisable, in fact, to create a more flexible rule than that suggested by the Commission.
On todellakin suositeltavaa laatia joustavammat säännöt kuin mitä komissio ehdottaa.
EnglishAt this stage, it would be advisable to evaluate the effects of a tax on financial transactions.
Tässä vaiheessa olisi aiheellista arvioida veron vaikutusta rahoitustoimiin.
EnglishWe are currently helping to create two parallel executive structures, which is not advisable.
Tällä hetkellä ollaan muodostamassa kahta rinnakkaista toimeenpanoketjua.
EnglishThe committee did not think it advisable to take this course, and I respect its view.
Talousvaliokunta ei katsonut tarpeelliseksi lähteä tälle tielle, ja minä kunnioitan tuota kantaa.
EnglishBut we do not share the view that implementation of EMU is either advisable or desirable.
Emme kuitenkaan jaa sitä käsitystä, että EMU: n toteuttaminen olisi paikallaan ja toivottavaa.
EnglishWhatever the outcome, it would be advisable to postpone this directive for a while.
Joka tapauksessa, tätä direktiiviä olisi hyvä hiukan lykätä.
EnglishThirdly, it is advisable to launch a huge European plan against de-industrialisation.
Kolmanneksi Euroopassa on käynnistettävä laaja teollisuustoiminnan vähenemistä torjuva suunnitelma.
EnglishI think we ought to ask ourselves whether this development is advisable.
Meidän pitäisi mielestäni miettiä, onko tämä kehitys viisasta.
EnglishIt would be advisable for the Commission to exercise as much influence as it can in this direction.
Komission olisi järkevää käyttää vaikutusvaltaansa asian edistämiseksi.
EnglishI would like to say that it is not advisable at the moment to appeal for frenzied optimism.
Haluan sanoa teille, että mikään tällä hetkellä ei kehota meitä olemaan yltiöpäisen toiveikkaita.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "advisement":

advisement
adviser
advisedly