"advertising campaign" - Suomenkielinen käännös

EN

"advertising campaign" suomeksi

EN

advertising campaign {substantiivi}

volume_up
advertising campaign (myös: ad campaign)
I believe that we should be embarking upon a concerted TV advertising campaign across the whole of the European Community.
Mielestäni meidän pitäisi käynnistää yhtenäinen TV-mainoskampanja koko Euroopan yhteisössä.
In January 2009, a new advertising campaign was initiated in Sweden, Finland and Denmark in which the Swedish people were urged to buy more tulips.
Tammikuussa 2009 Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa käynnistettiin uusi mainoskampanja, jossa ruotsalaisia kehotettiin ostamaan lisää tulppaaneja.
Mr President, currently there is a very expensive advertising campaign on US television in which people like the chairman of the Chrysler Corporation tell lies.
Arvoisa puhemies, Yhdysvalloissa pyörii tällä hetkellä televisiossa erittäin kallis mainoskampanja, jossa Chrysler-yhtymän pääjohtajan kaltaiset ihmiset kertovat valheita.

Esimerkkejä "advertising campaign"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishOne of the things we need to look at is the whole advertising campaign by the alcohol industry.
Meidän tulee tarkastella etenkin alkoholin tuottajien mainoskampanjoita.
EnglishI believe that we should be embarking upon a concerted TV advertising campaign across the whole of the European Community.
Mielestäni meidän pitäisi käynnistää yhtenäinen TV-mainoskampanja koko Euroopan yhteisössä.
EnglishI know that we will have a very good advertising and information campaign, and that we will capture the imagination of the citizens of Europe.
Tiedän, että on järjestettävä erittäin hyvä mainos- ja markkinointikampanja ja että vangitsemme Euroopan kansalaisten mielenkiinnon.
EnglishAs I said, the Commission is not planning an advertising campaign but is focusing on information, communication and scope for popular involvement.
Sanoin jo, että komissio ei suunnittele mainoskampanjaa, vaan kyse on tiedottamisesta, viestinnästä sekä osallistumismahdollisuudesta.
EnglishIn January 2009, a new advertising campaign was initiated in Sweden, Finland and Denmark in which the Swedish people were urged to buy more tulips.
Tammikuussa 2009 Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa käynnistettiin uusi mainoskampanja, jossa ruotsalaisia kehotettiin ostamaan lisää tulppaaneja.
EnglishMay I remind you that in the Federal Republic very considerable resources are spent on an advertising campaign to promote meat as a vital energy source.
Muistutan siitä, että esimerkiksi Saksan liittotasavallassa " Liha lisää elinvoimaa!" -mainoksen esittämiseen virtaa erittäin paljon varoja.
EnglishFor once, I would gladly have heard the Commission comment along the lines of a huge car advertising campaign running in Germany: 'Can't be done, doesn't exist' .
Olisin mielelläni kuullut komission kommentoivan sitä poikkeuksellisesti suuren saksalaisen automainoksen sanoin: meille mikään ei ole mahdotonta!
EnglishFirstly, the advertising campaign, which should introduce potential beneficiaries of the programme to the scope of its operation, is not being conducted in a sufficiently visible way.
Ensinnäkin mainoskampanjaa, jossa pitäisi kertoa mahdollisille ohjelman edunsaajille sen soveltamisalasta, ei toteuteta riittävän näkyvästi.
EnglishMr President, currently there is a very expensive advertising campaign on US television in which people like the chairman of the Chrysler Corporation tell lies.
Arvoisa puhemies, Yhdysvalloissa pyörii tällä hetkellä televisiossa erittäin kallis mainoskampanja, jossa Chrysler-yhtymän pääjohtajan kaltaiset ihmiset kertovat valheita.
EnglishThis is preferable to the situation in the Netherlands, where EUR 80 million is being squandered on a pointless advertising campaign entitled ‘Nederland schoon’ – Keep The Netherlands Clean.
Tämä on parempi kuin tilanne Alankomaissa, missä 80� miljoonaa euroa tuhlataan turhiin mainoskampanjoihin otsikoilla "Nederland schoon" – "pidä Hollanti puhtaana".

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "advertising campaign":

advertising campaign

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "advertising campaign" suomeksi

advertising substantiivi
campaign substantiivi
military campaign substantiivi
ad campaign substantiivi
election campaign substantiivi
to campaign verbi
vaccination campaign substantiivi