EN

advertising {substantiivi}

volume_up
advertising (myös: hype)
It has also been used to ban TV advertising and indirect advertising.
Sitä on myös käytetty kiellettäessä TV-mainonta ja epäsuora mainonta.
Advertising is a positive tool, both for the internal market and for consumers.
Mainonta on myönteinen väline sekä sisämarkkinoiden että kuluttajien kannalta.
Advertising that is not expressly permitted is then to be banned in the future.
Mainonta, jota ei ole nimenomaisesti sallittu, on siis tarkoitus kieltää jatkossa.
advertising
I fail to comprehend why the advertising industry is raising such a storm in a teacup.
En ymmärrä, miksi mainosala on nostattanut tällaisen myrskyn vesilasissa.
It is a call that is ignored, derided and considered old-fashioned by the advertising industry.
Mainosala on jättänyt huomiotta tämän vaatimuksen, pitänyt sitä pilkkanaan ja leimannut sen vanhanaikaiseksi.
Regrettably, however, the advertising industry has drawn up battle lines against something that should actually be taken for granted, namely respect, and particularly respect for women.
Valitettavasti mainosala on kuitenkin ryhtynyt sotaan itsestään selvyyttä vastaan, nimittäin kunnioittamista ja erityisesti naisten kunnioittamista vastaan.

Esimerkkejä "advertising"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe volume of advertising has increased enormously and it has become very diverse.
Mainonnan määrä on lisääntynyt valtavasti, ja se on tullut hyvin monimuotoiseksi.
EnglishUnlike paper-based advertising, this is often at the expense of the recipient.
Sehän tapahtuu usein vastaanottajan kustannuksella toisin kuin paperimainonnassa.
EnglishAdvertising is a positive tool, both for the internal market and for consumers.
Mainonta on myönteinen väline sekä sisämarkkinoiden että kuluttajien kannalta.
EnglishAdvertising that is not expressly permitted is then to be banned in the future.
Mainonta, jota ei ole nimenomaisesti sallittu, on siis tarkoitus kieltää jatkossa.
EnglishThe result of the vote is much too much liberalisation of the rules on advertising.
Äänestyksen tulos merkitsee mainonnan sääntöjen aivan liiallista vapauttamista.
EnglishA partial ban on advertising is not, therefore, enough to protect public health.
Mainonnan osittainen kieltäminen ei siten riitä suojelemaan kansanterveyttä.
EnglishIt will no longer be possible in future to lure citizens with false bait advertising.
Vastedes kansalaisia ei voida enää houkutella harhaanjohtavalla täkymainonnalla.
EnglishIs a warning label and time limits for television advertising too much to expect?
Ovatko varoitusetiketit ja televisiomainonnan aikarajoitukset liian paljon pyydetty?
EnglishHow marketing and advertising affect equality between women and men (debate)
Naisten ja miesten tasa-arvoon vaikuttava markkinointi ja mainonta (keskustelu)
EnglishBecause advertising can be the best of things and also the worst of things.
Koska mainonta voi yksi parhaista, mutta myös yksi kauhistuttavimmista asioista.
EnglishNevertheless, comparative advertising must of course still fulfil certain conditions.
On kuitenkin muistettava, että vertailevan mainonnan tulee täyttää joukko ehtoja.
EnglishAdvertising is only effective if it goes together with a speciality or trademark.
Mainonta on tehokasta vasta sitten, kun siihen kytketään erityisyys tai tavaramerkki.
EnglishThere is wide public support for restricting advertising for unhealthy foods.
Epäterveellisten elintarvikkeiden mainonnan rajaamista kannatetaan laajasti.
EnglishBy definition, national advertising and sponsorships do not affect the internal market.
Kansallinen mainonta ja sponsorointi eivät luonnostaan vaikuta sisämarkkinoihin.
EnglishThe advertising market is also in practice dominated by the companies he owns.
Mainosmarkkinat ovat käytännössä myös pääministerin omistamien yhtiöiden valvonnassa.
EnglishDo we need products that are only distinguishable from each other through advertising?
Tarvitsemmeko samoja tuotteita, jotka vain mainonnan avulla erotetaan toisistaan?
EnglishIt is therefore important that advertising of this kind be restricted by legislation.
Tämän takia on tärkeää, että tällaista mainontaa rajoitetaan lainsäädännöllä.
EnglishAnother thing of great importance is that commercial advertising is still outlawed.
Toinen hyvin merkittävä seikka on se, että kaupallinen mainonta on edelleen laitonta.
EnglishThat is a considerable increase in online trade and online advertising tools.
Tämä tarkoittaa verkkokaupan ja verkkomainonnan välineiden merkittävää lisääntymistä.
EnglishWe call on the tourist and advertising industries to adopt selfregulation.
Vetoamme matkailualaan ja mainosyrityksiin itsesääntelyn tarpeellisuuden puolesta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "advertising":

advertising
advertisement
advertiser