EN

advertisers {monikko}

volume_up
advertisers
Given a user profile, advertisers can target their advertising and avoid people outside their target group.
Mainostajat voivat kohdistaa mainonnan tiettyyn käyttäjäprofiiliin ja jättää kohderyhmän ulkopuoliset henkilöt huomiotta.
As it has become more difficult to advertise because there is less money and because of all the bans, advertisers have reduced the role of advertising in their marketing expenditure.
Koska mainonnasta on tullut hankalampaa rahanpuutteen ja kaikkien kieltojen takia, mainostajat ovat vähentäneet mainonnan osuutta markkinointikustannuksissaan.
What I mean by this is that the media and advertisers present a picture of overwhelming affluence, and people who do not achieve this suffer from feelings of helplessness.
Tarkoitan tällä sitä, että tiedotusvälineet ja mainostajat ovat luoneet kuvan ylitsepursuavasta yltäkylläisyydestä, ja ihmiset, jotka eivät siihen yllä, tuntevat itsensä avuttomiksi.

Esimerkkejä "advertisers"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThere are all sorts of restrictions and bans on advertisers in the Member States.
Jäsenvaltioissa on voimassa kaikenlaisia mainostajia koskevia rajoituksia ja kieltoja.
EnglishOn the contrary, many of the state monopolies in Member States are some of the largest advertisers.
Sitä vastoin monet jäsenvaltioiden monopoleista kuuluvat suurimpiin mainostajiin.
EnglishAlthough most are created by advertisers, they can also contain malicious or unsafe code.
Vaikka suurin osa ponnahdusikkunoista onkin mainoksia, ne voivat myös sisältää haitallisen koodin.
EnglishAlthough most are created by advertisers, they can also contain malicious or unsafe code.
Vaikka useimmat niistä ovat mainostajien luomia, ne voivat myös sisältää haittakoodia tai epäilyttävää koodia.
EnglishIt is television, which puts the public interest first, not advertisers' or shareholders' interests.
Se on yhtiö, joka asettaa yleisön mielenkiinnon, ei mainostajien tai osakkeenomistajien mielenkiintoa, etusijalle.
EnglishGiven a user profile, advertisers can target their advertising and avoid people outside their target group.
Mainostajat voivat kohdistaa mainonnan tiettyyn käyttäjäprofiiliin ja jättää kohderyhmän ulkopuoliset henkilöt huomiotta.
EnglishWe must not allow advertisers ...
EnglishThe measures I propose refer to national, self-regulating bodies which already exist and which represent producers, advertisers and consumers.
Ehdottamillani toimenpiteillä viitataan kansallisiin itseään säänteleviin elimiin, jotka ovat jo olemassa ja jotka edustavat tuottajia, mainostajia ja kuluttajia.
EnglishThe global character of modern advertising demands a concerted European effort to encourage advertisers to move away from gender stereotyping.
Tämän päivän mainonnan kansainvälinen luonne vaatii yhteisiä eurooppalaisia ponnisteluita, joilla mainostajia kannustetaan pääsemään eroon sukupuolta koskevista stereotypioista.
EnglishTobacco advertising has an impact just like any other, and tobacco advertisers are very clearly endeavouring to increase consumption, which means to increase the number of people who smoke.
Aivan samaan suuntaan vaikuttaa myös tupakan mainonta eli tupakan mainonnalla yksiselitteisesti pyritään lisäämään kulutusta eli tupakoivien määrää.
EnglishAs it has become more difficult to advertise because there is less money and because of all the bans, advertisers have reduced the role of advertising in their marketing expenditure.
Koska mainonnasta on tullut hankalampaa rahanpuutteen ja kaikkien kieltojen takia, mainostajat ovat vähentäneet mainonnan osuutta markkinointikustannuksissaan.
EnglishI have also tabled some amendments to water down what I think are some very prescriptive requirements on advertisers, which Mr Davies has included in his report.
Olen myös esittänyt joitakin tarkistuksia, joilla pyrin laimentamaan eräitä Chris Daviesin mietintöön sisältyviä ja hyvin määrääviksi katsomiani mainostajille asetettuja vaatimuksia.
EnglishThis will be an important success factor for companies and advertisers who demonstrate their responsibility by influencing and contributing towards greater equality.
Tämä olisi merkittävä menestystekijä niille yrityksille ja mainostajille, jotka osoittavat kantavansa vastuunsa vaikuttamalla sukupuolten tasa-arvon lisääntymiseen ja edistämällä sitä.
EnglishWhat I mean by this is that the media and advertisers present a picture of overwhelming affluence, and people who do not achieve this suffer from feelings of helplessness.
Tarkoitan tällä sitä, että tiedotusvälineet ja mainostajat ovat luoneet kuvan ylitsepursuavasta yltäkylläisyydestä, ja ihmiset, jotka eivät siihen yllä, tuntevat itsensä avuttomiksi.
EnglishHowever, add-ons can also install programs that will collect information about you or your online activities and expose sensitive, personal information, often to advertisers.
Lisäosat voivat kuitenkin asentaa ohjelmia, jotka keräävät tietoja käyttäjästä ja online-toimista ja paljastaa luottamuksellisia henkilökohtaisia tietoja esimerkiksi mainostajille.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "advertisement":

advertisement
advertiser
advertising