EN

advertisements {monikko}

volume_up
advertisements (myös: commercials, ads)
You say that some of the advertisements are false or expose children to danger.
Sanotte, että jotkut mainokset ovat harhaanjohtavia tai asettavat lapset vaaraan.
How do we go about protecting children when advertisements change their eating habits?
Miten suojelemme lapsiamme, jos mainokset muuttavat heidän ruokailutottumuksiaan?
As far as the Commission is aware, the advertisements on television and radio and in the press are politically neutral.
Sikäli kuin komissio tietää, mainokset TV: ssä, radiossa ja lehdissä ovat poliittisesti tasapuolisia.

Esimerkkejä "advertisements"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishYou say that some of the advertisements are false or expose children to danger.
Sanotte, että jotkut mainokset ovat harhaanjohtavia tai asettavat lapset vaaraan.
Englishprint advertisements by the Euro 2002 Information Campaign from the media on that
Solidaarisuuden osoitukseksi myös kaikki Euro 2002 -tiedotuskampanjan televisiossa
EnglishThere are TV and cinema advertisements, posters at the airports and large placards.
Tulee televisio- ja elokuvamainoksia, lentokenttäjulisteita ja suuria ilmoituksia.
EnglishHow do we go about protecting children when advertisements change their eating habits?
Miten suojelemme lapsiamme, jos mainokset muuttavat heidän ruokailutottumuksiaan?
EnglishSubject: Age limits in recruitment to EU institutions: advertisements in Ireland
Aihe: Ikärajat EU: n toimielinten rekrytoinnissa: ilmoitukset Irlannissa
EnglishWe should look to people instead of to money, to substance instead of to advertisements.
Meidän on keskityttävä rahan sijasta ihmisiin, mainosten sijasta sisältöön.
EnglishAdvertisements are everywhere nowadays and are even aimed at children and other minors.
Mainoksia on nykyään kaikkialla, ja niitä suunnataan jopa lapsille ja muille alaikäisille.
Englishyes: Advertised in Route Advertisements with unchanging lifetimes
yes: Reitti ilmoitetaan reitti-ilmoituksissa, elinajat pysyvät samoina
EnglishWe cannot ban tobacco advertisements while at the same time subsidizing tobacco growing.
Samanaikaisesti ei voi kuitenkaan kieltää tupakkatuotteiden mainostamista ja tukea tupakanviljelyä.
EnglishAs stated in all the advertisements: you cannot guarantee that past profit is an indication of future gain.
Kuten kaikissa mainoksissa todetaan, eilisen tuotto ei takaa huomisen voittoa.
EnglishLike many others, I am opposed to advertisements aimed at children.
Monien muiden tavoin vastustan lapsille suunnattavia mainoksia.
EnglishAdvertisements, in particular, tend to perpetuate tired old stereotypes of men and women.
Erityisesti mainoksissa on taipumus ylläpitää miehiä ja naisia koskevia vanhanaikaisia stereotypioita.
English(LT) 55% of food advertisements on TV market unhealthy food products.
(LT) 55 prosentissa television elintarvikemainoksista markkinoidaan epäterveellisiä elintarvikkeita.
Englishage: Advertised in Route Advertisements with decreasing lifetimes
age: Reitti ilmoitetaan reitti-ilmoituksissa, elinajat lyhenevät
EnglishOne important aspect is that advertisements should inform consumers and not mislead them.
Yksi tärkeä näkökohta on, että mainosten pitäisi tarjota kuluttajille tietoa eikä johtaa heitä harhaan.
EnglishAs regards advertisements for pharmaceutical products, I would like to see the toughest possible restrictions.
Farmaseuttisten tuotteiden mainonnassa toivoisin tiukimpia mahdollisia rajoituksia.
EnglishWhat is more, it is the consumer who has to bear the costs of receiving and reading the advertisements.
Lisäksi kuluttaja vastaa mainosten vastaanottamisesta ja lukemisesta aiheutuneista kuluista.
EnglishI do not want to see advertisements for prescription pharmaceutical products.
En halua nähdä reseptilääkkeitä mainostettavan.
EnglishThere are also advertisements warning of the illeffects of tobacco.
Sitä paitsi on olemassa mainontaa myös tupakan haitoista.
EnglishYou too would surely feel suspicious about airline advertisements promising fares of EUR 1.
Suhtautuisitte varmasti itsekin epäilevästi lentoyhtiön mainoksiin, joissa luvataan lentomatka yhdellä eurolla.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "advertisement":

advertisement
advertiser
advertising