EN

to advertise [advertised|advertised] {verbi}

volume_up
Nor does the resolution fail to advertise the 'generosity' of the American President.
Päätöslauselmassa ei myöskään unohdeta mainostaa Yhdysvaltojen presidentin "avokätisyyttä".
You see, although these products are legal, it is not permitted to advertise them.
Siinä tapauksessa meillä on laillisia tuotteita, joita ei kuitenkaan saa mainostaa.
We need to consider whether it is acceptable that the alcohol industry can advertise in such a carte blanche fashion.
On tutkittava, onko hyväksyttävää, että alkoholin tuottajat saavat mainostaa näin vapaasti.

Esimerkkejä "to advertise"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishYou see, although these products are legal, it is not permitted to advertise them.
Siinä tapauksessa meillä on laillisia tuotteita, joita ei kuitenkaan saa mainostaa.
EnglishI have to say we must be way off track if we are now starting to advertise for the USA.
Jos me nyt ryhdymme mainostamaan myös USA: ta, olemme mielestäni menneet aika pitkälle.
EnglishNor does the resolution fail to advertise the 'generosity' of the American President.
Päätöslauselmassa ei myöskään unohdeta mainostaa Yhdysvaltojen presidentin "avokätisyyttä".
EnglishTravel agencies and airline companies openly advertise sex tourism.
Matkojen järjestäjät ja lentoyhtiöt mainostavat avoimesti seksimatkailua.
EnglishOne thing that we obviously need to do is to advertise very clearly what is available.
. (EN) Meidän on ilman muuta tarpeen tehdä yksi asia, ilmoittaa hyvin selvästi, kuka voi saada tukea.
EnglishBut you have just managed to advertise your intentions a little more.
Mutta teitte juuri aikomuksenne vielä paremmin tunnetuksi.
EnglishI am also concerned about the proposal to use funds from co-financing to advertise fair trade.
Epäilen myös ehdotusta, jonka mukaan yhteisrahoitusta käytettäisiin oikeudenmukaisen kaupan mainontaan.
EnglishWe need to consider whether it is acceptable that the alcohol industry can advertise in such a carte blanche fashion.
On tutkittava, onko hyväksyttävää, että alkoholin tuottajat saavat mainostaa näin vapaasti.
EnglishIn many Member States they actually advertise the full text of the Constitution, including the fundamental rights.
Monissa jäsenvaltioissa todellakin tiedotetaan koko perustuslakitekstistä, myös perusoikeuksista.
EnglishWe must make sure that the product is good first and then make sure that we advertise it effectively.
Meidän pitää ensin varmistaa, että tuote on hyvä ja sen jälkeen varmistaa, että markkinoimme sitä tehokkaasti.
EnglishIf you over-advertise, people will switch off.
Jos mainoksia on liikaa, ihmiset vaihtavat kanavaa.
EnglishCould we find a way of encouraging their manufacturers to produce and subsequently advertise healthier food products?
Löytäisimmekö keinon kannustaa valmistajia tekemään ja siten myös mainostamaan terveellisempiä elintarvikkeita?
EnglishWhilst it stresses the right to advertise, it ultimately asserts the patient's right to information.
Vaikka direktiivissä painotetaankin oikeutta mainostaa, siinä kuitenkin viime kädessä puolustetaan potilaan oikeutta saada tietoa.
EnglishThe regulation specifically provides that producers can advertise their products as being normal foods.
Asetus tekee selväksi sen, että tuottajat voivat myös mainostaa sen puolesta, että heidän tuotteensa ovat tavanomaisia elintarvikkeita.
EnglishTo set the ball rolling, the Commission should advertise the agreed conditions for an initiative when they are agreed.
Jotta tässä hankkeessa päästään alkuun, komission on tiedotettava aloitetta koskevista edellytyksistä, kun niistä on sovittu.
EnglishIn my opinion, it would be appropriate to advertise these findings as part of a series of large-scale European wine campaigns.
Olisi mielestäni paikallaan muistuttaa näistä tosiasioista laajamittaisissa, koko Euroopan kattavissa viinikampanjoissa.
EnglishIt ought, as a matter of principle, to be possible to advertise products which are legally manufactured and distributed and legally consumed.
Tuotteita, joiden valmistaminen, myyminen ja käyttäminen on laillista, täytyy periaatteessa saada myös mainostaa.
EnglishIn addition, we need to introduce a quality label so that we can advertise a good example and thereby subsequently outlaw bad examples.
Lisäksi meidän on otettava käyttöön laatumerkki, jotta voimme mainostaa hyvää esimerkkiä ja siten torjua huonot esimerkit.
EnglishI am fiercely opposed, for example, to the idea of authorising companies to advertise their medicines to patients via medical personnel.
Vastustan kiivaasti esimerkiksi ajatusta antaa yrityksille lupa mainostaa lääkkeitään potilaille hoitohenkilöstön välityksellä.
EnglishIf one is worried about things not being properly run it seems a pity if you advertise the fact that they are not going to be checked.
Jos ollaan huolestuneita siitä, että asioita ei hoideta oikein, on vahinko, että ilmoitatte etukäteen, ettei niitä aiota tarkastaa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "advertisement":

advertisement
advertiser
advertising