EN

adversely {adverbi}

volume_up
adversely (myös: badly, poorly)

Esimerkkejä "adversely"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishA further argument is that local inshore fishing is usually adversely affected.
Lisäksi paikalliselle rannikkokalastukselle aiheutuu epäsuotuisia vaikutuksia.
EnglishThey may be adversely affected, for example, if the merger is subsequently cancelled.
Niille voi aiheutua haittaa esimerkiksi, jos sulautuminen myöhemmin perutaan.
EnglishIt says that almost every region of the world will be adversely affected.
Siinä todetaan, että kielteiset vaikutukset koskevat lähes kaikkia maailman alueita.
EnglishAfter all, raising the issue might adversely affect the climate in which business is done.
Kysymyksen esiin ottaminen voisi päinvastoin vaikuttaa liiketoiminnan ilmapiiriin.
EnglishThe process of the motion has also been adversely affected by these circumstances.
Tilanne on myös vaikuttanut haitallisesti epäluottamuslauseeseen.
EnglishThe Commission is still funding activities which adversely affect biodiversity.
Komissio rahoittaa vieläkin toimintoja, jotka vaikuttavat kielteisesti biologiseen monimuotoisuuteen.
EnglishBut just who can define what sort of harm is serious enough to adversely affect people's health?
Mutta kuka sitten osaa määritellä, minkälainen haitta on riittävän vakava ihmisen terveydelle?
EnglishWill the economic crisis adversely affect that aim?
Vaikuttaako taloudellinen kriisi kielteisesti kyseisen tavoitteen saavuttamiseen?
EnglishAs for their credibility in the eyes of the world, it would no doubt be adversely affected for a long time.
Näiden tahojen arvostus maailman silmissä heikkenee varmasti pitkäksi aikaa.
EnglishThe solutions are adequate and do not adversely affect the stability of the health systems.
Ratkaisut ovat asianmukaisia, eivätkä ne vaikuta kielteisesti terveydenhuoltojärjestelmien vakauteen.
EnglishThis does not adversely affect the normal working procedures in the relevant committee in any way.
Se ei vaikuta normaalien töiden jatkamiseen asiasta vastaavassa valiokunnassa millään tavalla.
EnglishIt is said time and again that the European citizens are not adversely affected as long as they stay in Europe.
He eivät huomaa mitään niin kauan kuin he pysyvät mukana Euroopassa, usein sanotaan.
EnglishIf there is no financial stability on the markets, this adversely affects the world economy and our own economies.
Epävakaus vaikuttaa kielteisesti maailmantalouteen, meidän omiin talouksiimme.
EnglishThe consumption even of small quantities of alcohol during pregnancy can adversely affect the child's development.
Jopa aivan vähäinen alkoholinkäyttö raskauden aikana saattaa haitata lapsen kehitystä.
EnglishThis is an issue which may adversely affect tourist travel to, as well as from, areas like Scotland.
Tällä saattaa olla kielteisiä seurauksia matkailulle Skotlannin kaltaisiin paikkoihin ja niistä pois.
EnglishThe strong monetary growth also should not, for the time being, adversely affect the outlook for price stability.
Rahan määrän voimakkaan kasvun ei näillä näkymin katsota heikentävän hintavakausnäkymiä.
EnglishFerry traffic as a means of communication would be adversely affected.
Lauttaliikenne liikennevälineenä tulee kärsimään.
EnglishBST use increases the incidence of mastitis and foot and leg disorders and adversely affects reproduction in cattle.
BST:n käyttö lisää nautojen utaretulehduksia ja jalkatauteja ja haittaa lisääntymistä.
EnglishDespite this austerity, I do not believe that the proper functioning of the institutions will be adversely affected.
Vaikka se siis onkin ankara, mielestäni toimielinten täysipainoinen toiminta ei vaarannu.
EnglishI do not think that the cultivation of feed crops for intense livestock breeding adversely affects the climate.
En usko, että rehun viljely tehokasta karjankasvatusta varten vaikuttaa kielteisesti ilmastoon.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "adverse":

adverse
adversity