"adversarial" - Suomenkielinen käännös

EN

"adversarial" suomeksi

EN

adversarial {adjektiivi}

volume_up

Esimerkkejä "adversarial"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe benefits of the change from an adversarial to a consensual approach are very clear to everybody.
Siitä saatu hyöty, että on siirrytty vastakkainasettelusta yhteisymmärrykseen, on kaikille hyvin selvä.
EnglishThere is not any point in trying to turn a debate in which there has been no disagreement into an adversarial matter.
Ei ole mitään mieltä pyrkiä muuttamaan vastakkainasetteluksi keskustelua, jossa olemme olleet yksimielisiä.
EnglishHowever, I would like to point out that what I have heard here today is excellent for democracy and for adversarial debate.
Haluaisin kuitenkin huomauttaa, että se mitä olen täällä tänään kuullut, on erinomaista demokratian ja avoimen keskustelun kannalta.
EnglishWe are assisting in the training of their negotiators because we believe these negotiations are not confrontational or adversarial.
Me osallistumme neuvottelijoiden kouluttamiseen, koska me uskomme, että neuvotteluissa ei ole vastapuolia tai vastakkainasetteluja.
EnglishI also hope we can move away from the adversarial approach on environmental issues between environmental groups and key business communities.
Toivoisin meidän myös pystyvän lopettamaan ympäristöryhmien ja merkittävien yritysyhteisöjen väliset erimielisyydet ympäristöasioissa.
EnglishIn so doing, Mr President, I feel that you have breached the adversarial principle, the declaration of human rights and the general principles of European law.
Arvoisa puhemies, katson, että näin toimiessanne olette loukannut kontradiktorista periaatetta, ihmisoikeusjulistusta sekä yhteisön oikeuden yleisiä periaatteita.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "adversary":

adversary