EN

advantage {substantiivi}

volume_up
Apart from that, one advantage of electronic commerce is that the location is safe.
Sitä paitsi on elektronisen kaupan etu, että kauppapaikka on turvallinen.
So the advantage for the consumer is highly likely to be illusory.
Varsinkin kuluttajan saama etu saattaa olla näennäinen etu.
Low salaries have become a comparative advantage in the competitive market.
Alhaisista palkoista on tullut suhteellinen etu kilpailukykyisillä markkinoilla.
In the case of coffee, this advantage is favourable climatic conditions.
Kahvin osalta etulyöntiasema perustuu otolliseen ilmastoon.
Our captain has a huge advantage over poor Mr Smith.
Kapteenillamme on valtava etulyöntiasema poloiseen kapteeni Smithiin nähden.
The EU has a considerable first-mover advantage as a result.
EU:lla on tästä syystä huomattava etulyöntiasema.
advantage
It is still the case that employers' representatives have an advantage over those representing employees.
Edelleenkin työnantajien edustajalla on yliote työntekijöiden edustajasta.
The US advantage in the fields of electronics and information handling is clear to see and this has also given them precedence when it comes to new weapon systems.
USA: n yliote elektroniikassa ja tietojenkäsittelyssä on helppo havaita, ja se on antanut etumatkan myös uusien asejärjestelmien suhteen.

Esimerkkejä "advantage"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishOur competitive advantage must come from knowledge and quality, and not low prices.
Kilpailuetumme on perustuttava tietämykseen ja laatuun eikä alhaisiin hintoihin.
EnglishPeople should be able to take full advantage of existing information technology.
Olemassaolevaa tietotekniikkaa tulisi täysimääräisesti voida käyttää hyväksi.
EnglishWe have respected China's comparative advantage in labour and production costs.
Olemme kunnioittaneet Kiinan suhteellista työvoima- ja tuotantokustannusetua.
EnglishPerhaps it is easier for us, and that is, if you like, an advantage of neglect.
Ehkä se on meille hiukan helpompaa, ja se on, jos niin halutaan, laiminlyönnin etu.
EnglishLet us take advantage of the opportunities provided by European citizenship!
Meidän on hyödynnettävä Euroopan unionin kansalaisuuden tarjoamat mahdollisuudet!
EnglishLow salaries have become a comparative advantage in the competitive market.
Alhaisista palkoista on tullut suhteellinen etu kilpailukykyisillä markkinoilla.
EnglishHowever, I do not believe it is to the best advantage of the European peoples.
Mielestäni se ei kuitenkaan ole Euroopan kansojen parhaiden etujen mukaista.
EnglishThey were able to take advantage of the programmes during the 1997 financial year.
Ne saattoivat heti varainhoitovuodesta 1997 alkaen hyödyntää näitä ohjelmia.
EnglishLandfills are a major source of methane emissions which we can turn to our advantage.
Kaatopaikat ovat suuri metaanipäästöjen lähde, ja voimme kääntää tämän eduksemme.
EnglishIndia has had this advantage of integration of minds for thousands of years.
Intian etuna on ollut tällainen sielujen yhdentyminen tuhansien vuosien ajan.
EnglishWe must have the courage to take advantage of our strong negotiating position.
Meidän on oltava tarpeeksi rohkeita käyttämään hyväksemme vahvaa neuvotteluasemaamme.
EnglishMr President, I shall not take advantage of the situation by taking up more time.
Arvoisa puhemies, en aio käyttää tilaisuutta hyväkseni ja puhua pitempään.
EnglishAnd we actually did that and it gave us a competitive advantage for a while.
Teimme niin ja se antoi meille kilpailullisen etulyöntiaseman joksikin aikaa.
EnglishTaking a lead on this issue will mean a competitive advantage in the long term.
Esimerkin näyttäminen tässä kysymyksessä tarkoittaa kilpailuetua pitkällä aikavälillä.
EnglishThis too offers new opportunities for collaboration, to Latin America's advantage.
Sekin tarjoaa uusia yhteistyömahdollisuuksia, nimittäin Latinalaisen Amerikan eduksi.
EnglishAll in all, a major advantage for companies and consumers alike in Europe.
Kaikesta on suurta hyötyä niin eurooppalaisille yrityksille kuin kuluttajillekin.
EnglishTake advantage of these partner-specific tools to get started right away:
Hyödyntämällä näitä kumppanikohtaisia työkaluja pääset aloittamaan välittömästi:
EnglishThe latter has the advantage of including more countries than the European Union.
CEPTissä on tietenkin se hyvä puoli, että se kattaa enemmän maita kuin Euroopan unioni.
EnglishLet us take advantage of the momentum that recent crises have lent the Union.
Hyödyntäkäämme vauhtia, jonka äskettäiset kriisit ovat unionille antaneet.
EnglishMr President, the EU delegation did not show itself to its best advantage in The Hague.
Arvoisa puhemies, EU:n valtuuskunta ei näyttänyt parhaimpia puoliaan Haagissa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "advantage":

advantage
advantageously
English