EN

advancing {substantiivi}

volume_up
advancing

Esimerkkejä "advancing"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThey are advancing reasonably well but there are a lot of technical challenges.
Tutkimus etenee kohtuullisen hyvin, mutta siinä on paljon teknisiä haasteita.
EnglishThe overall issue of advancing and safeguarding science is in fact a Union issue.
Tieteen edistäminen ja turvaaminen kokonaisuutena ottaen on itse asiassa EU:n asia.
EnglishThis means that Ukrainian development is not advancing as quickly as is always asserted.
Se tarkoittaa, että Ukrainan kehitys ei etene yhtä nopeasti kuin aina väitetään.
EnglishThe Hungarian Presidency is committed to advancing the proposals in the refugee package.
Puheenjohtajavalio Unkari on sitoutunut edistämään pakolaispaketin ehdotuksia.
EnglishIn actual fact, however, I feel that the process is advancing too slowly.
Tosiasiassa olen kuitenkin sitä mieltä, että prosessi etenee liian hitaasti.
EnglishThe EU accession process is advancing: two more chapters were opened in mid-June.
EU:hun liittymistä koskeva prosessi etenee: kesäkuun puolivälissä avattiin kaksi uutta lukua.
EnglishWork with the Commission's Smart Grids Task Force is also advancing.
Myös älykkäitä verkkoja käsittelevän komission työryhmän kanssa tehtävä työ etenee.
EnglishHer appointment contributes to advancing gender equality in the External Action Service.
Hänen nimittämisensä myötä edistämme sukupuolien välistä tasa-arvoa ulkosuhdehallinnossa.
EnglishGiven my advancing years it may be my successors who see that approach first.
Koska olen jo melko iäkäs, seuraajani taitavat nähdä sen ensiksi.
EnglishIt is the intergovernmental Europe that is advancing and not the Community.
Edistystä tapahtuu hallitusten välisessä Euroopassa, ei yhteisössä.
EnglishThese programmes have contributed to advancing the European idea more than anything else.
Näillä ohjelmilla on panostettu Eurooppa-aatteen edistämiseen enemmän kuin millään muulla.
English(PT) The process leading to Turkey's accession to the European Union is advancing at a slow pace.
(PT) Turkin Euroopan unioniin liittymiseen johtava prosessi etenee hitaasti.
EnglishWe are also advancing together on building not only a cleaner world, but a safer one.
Edistymme yhdessä myös ei pelkästään puhtaamman vaan myös turvallisemman maailman rakentamisessa.
EnglishIn my country, too, advancing clericalisation is restricting the fundamental rights of Poles.
Myös minun maassani kirkon vaikutusvallan edistäminen rajoittaa puolalaisten perusoikeuksia.
EnglishThis becomes even more significant in the light of advancing climate change.
Se on entistäkin merkittävämpää ilmastonmuutoksen edetessä.
EnglishI believe that this report gives us a good chance of advancing the whole Union along this path.
Uskon, että tämä mietintö antaa meille hyvän mahdollisuuden edistää koko unionia tällä tiellä.
EnglishI shall ask the Council: what are you really defending in the interests of advancing democracy?
Kysyisin siltä, mitä se todella puoltaa edistääkseen demokratiaa?
EnglishKnowledge is constantly advancing, and further information being acquired.
Tiede menee koko ajan eteenpäin ja tietoa saadaan lisää.
EnglishWhat is advancing faster than anticipated last year is the creation of the European Emergency Response Centre.
Euroopan hätäapukeskuksen perustaminen etenee nopeammin kuin viime vuonna oletettiin.
EnglishAdvancing African agriculture - Proposal for agricultural development and food security in Africa
Afrikan maatalouden edistäminen - Ehdotus maatalouden kehittämisestä ja elintarviketurvasta Afrikassa