EN

advances {monikko}

volume_up

Esimerkkejä "advances"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

English'Grooming' is particularly insidious because the advances appear to be 'softer'.
Grooming on erityisen salakavalaa, koska lähestyminen vaikuttaa "pehmeältä".
EnglishThe increase in online gambling is not a force of nature that advances inexorably.
Online-toiminnan kasvu ei ole mikään luonnonvoima, joka etenee vastustamattomasti.
EnglishThe advances, in particular, could be paid out in full at the start of May.
Varsinkin ennakkomaksut voitaisiin suorittaa kokonaisuudessaan toukokuun alussa.
EnglishUnfortunately, it does not put a monetary figure on any of these advances.
Valitettavasti siinä ei esitetä mitään näitä edistysaskelia koskevia rahamääriä.
EnglishBut despite the advances that medicine has made, modern diseases still inspire fear.
Lääketieteen edistysaskeleista huolimatta nykyajan sairaudet herättävät yhä pelkoa.
English- advances against the aid should be allowed to reach 14% instead of the current 7%.
– tuista olisi voitava maksaa ennakkona 14 prosenttia nykyisen 7 prosentin sijasta.
EnglishHave we really achieved the sort of significant advances in safety that we want?
Olemmeko edistyneet turvallisuudessa haluamallamme merkittävällä tavalla?
EnglishAs with many compromises, this text provides its share of advances and disappointments.
Monien muiden kompromissien tavoin tässäkin tekstissä on hyviä ja huonoja puolia.
EnglishBy comparison with the Maastricht Treaty, important advances have been made.
Maastrichtin sopimuksen suhteen toteutuneet edistysaskeleet ovat tärkeitä.
EnglishIn this context, advances in renewable energies are particularly relevant.
Tässä yhteydessä edistyminen uusiutuvien energialähteiden alalla on erityisen tärkeää.
EnglishI have no doubt that such technological advances will continue to improve the situation.
Olen varma, että tällainen tekninen kehitys parantaa tilannetta jatkossakin.
EnglishIt has also made advances towards democracy, human rights and the protection of minorities.
Se on myös edistynyt kohti demokratiaa, ihmisoikeuksia ja vähemmistöjen suojelua.
EnglishDespite these – and other – advances, the situation in Afghanistan is extremely volatile.
Näistä ja muista edistysaskelista huolimatta Afganistanin tilanne on hyvin epävakaa.
EnglishThese are being refined and added to as technical and scientific knowledge advances.
Toimia on hiottu ja täydennetty sitä mukaa kuin tekninen ja tieteellinen tietämys kasvaa.
EnglishIt is true that advances in technology should make this process easier.
On totta, että tekniikan kehityksen ansioista tämän prosessin pitäisi olla helpompaa.
EnglishI truly believe that we have to look at the social advances in European law.
Minusta meidän on todella tarkasteltava yhteisön lainsäädännön edistymistä sosiaalialalla.
EnglishThe European strategic plan will, however, include other important advances.
Euroopan unionin strategiasuunnitelma sisältää kuitenkin muitakin tärkeitä edistysaskelia.
EnglishAdvances in crop biotechnology promise major benefits for our environment and consumers.
Viljelmien biotekniikan edistyksestä voi olla suurta etua ympäristölle ja kuluttajille.
EnglishIt is mainly one to be solved by technological advances and the development of the market.
Se tullaan ratkaisemaan lähinnä teknisen kehityksen ja markkinoiden avulla.
EnglishCancer is a global problem that continues to persist, despite medical advances.
Syöpä on maailmanlaajuinen ongelma, joka lääketieteen edistysaskeleista huolimatta ei hellitä.