EN

advancement {substantiivi}

volume_up
1. virallinen
advancement (myös: progress)
Progress in this area is of paramount importance for the general advancement of the accession negotiations.
Tämän alan edistys on keskeistä liittymisneuvottelujen yleiselle etenemiselle.
Advancements made in biometric technologies will allow for speedier and more reliable identification of travellers.
Biometristen teknologioiden alalla saavutettu edistys mahdollistaa matkustajien nopeamman ja luotettavamman tunnistamisen.
advancement (myös: progress, propagation)

Esimerkkejä "advancement"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishHer contribution to the advancement of the draft directive has been invaluable.
Hänen panoksensa direktiiviluonnoksen eteenpäin viemisessä on ollut korvaamaton.
EnglishSo, I did what any person seriously pursuing scientific advancement would do.
Joten tein mitä kuka tahansa vakavissaan tieteellistä edistystä etsivä tekisi.
EnglishIt is a passport to personal advancement as well as society's integration.
Se on avain henkilökohtaiseen kehitykseen samoin kuin yhteiskunnan yhdentymiseen.
EnglishThe eighth area is institutional mechanisms for the advancement of women.
Kahdeksas alue ovat institutionaaliset mekanismit naisten aseman edistämiseksi.
EnglishFor a number of years now I have studied the advancement of political democracy.
Olen jo joitakin vuosia tutkinut poliittisen demokratian etenemistä.
EnglishNonetheless, there are certain problems hampering the advancement of this process.
Määrätyt ongelmat kuitenkin haittaavat tämän prosessin edistymistä.
EnglishProgress in this area is of paramount importance for the general advancement of the accession negotiations.
Tämän alan edistys on keskeistä liittymisneuvottelujen yleiselle etenemiselle.
English1858 was a year of great technological advancement in the West.
1858 oli suuren teknologisen kehityksen vuosi läntisessä maailmassa.
EnglishTwenty-seven chapters are still open to advancement and going forward.
Vielä 27 asiaa on auki, ja niissä voidaan edetä ja edistyä.
EnglishAnd you can see how South Korea is making a very, very fast advancement, whereas Brazil is much slower.
Ja voitte nähdä miten Etelä-Korea etenee hyvin nopeasti, kun taas Brasilia on paljon hitaampi.
EnglishThey saw their best hope of advancement on all of these issues coming from a European level.
Heidän mielestään näissä ongelmissa voidaan toivoa edistyttävän ainoastaan yhteisön toimenpiteiden avulla.
EnglishThose who opt to work reduced hours should not be penalized in terms of career advancement.
Niitä, jotka haluavat tehdä lyhennettyä työaikaa, ei tulisi rangaista heikentämällä heidän uramahdollisuuksiaan.
EnglishThe advancement of self-assured women is unstoppable.
Itseensä luottavien naisten esiinmarssia ei pidättele mikään.
EnglishIt is a political tool in the advancement of an integrated Europe. It should be seen for what it is.
Se on integroidun Euroopan edistämiseen tarkoitettu poliittinen väline, ja sellaisena se olisi myös nähtävä.
EnglishYoung people must see the prospect of advancement and a decent income, as well as adequate social security.
Nuorille on tarjottava mahdollisuuksia urakehitykseen ja kunnolliset tulot sekä riittävä sosiaaliturva.
EnglishThey will also promote the advancement of democracy and human rights in Uzbekistan and in Central Asia as a whole.
Niillä edistetään myös demokratiaa ja ihmisoikeuksia Uzbekistanissa ja Keski-Aasiassa yleensäkin.
EnglishMany have trusted that this kind of advancement will bridge the divides that fragment the human condition.
Monet ovat luottaneet siihen, että tämänkaltaiset saavutukset kaventavat sitä kuilua, joka pirstoo ihmiskuntaa.
EnglishWhat is needed, above all, is the advancement of the process of European construction with regard to feelings and conscience.
Kyse on ennen kaikkea siitä että Euroopan rakennusprosessia ohjataan kohti tunteita ja omaatuntoa.
EnglishIt is crucial for the advancement of a country.
Tämä on olennaisen tärkeää maiden kehitykselle.
EnglishDevelopment should not be confused with the single-sided advancement of the interests of large agricultural exporters.
Kehitystä ja maataloustuotteiden merkittävien vientimaiden etujen yksipuolista ajamista ei pidä sekoittaa keskenään.