"Advanced Settings" - Suomenkielinen käännös

EN

"Advanced Settings" suomeksi

EN

Advanced Settings {monikko}

volume_up
Advanced Settings

Esimerkkejä "Advanced Settings"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishOn the Change Settings for the plan page, click Change advanced power settings.
Valitse Muuta suunnitelman asetuksia -sivulla Muuta virranhallinnan lisäasetuksia.
EnglishOn the Advanced tab, under Settings, under Security, do one of the following:
Tee Lisäasetukset-välilehden Asetukset-kohdan Suojaus-kohdassa jokin seuraavista:
EnglishClick Advanced Settings, click the Troubleshoot tab, and then click Change settings.
Valitse Lisäasetukset ja valitse Vianmääritys -välilehdestä Muuta asetuksia.
EnglishOn the Welcome to Your Domain Control Panel page, click Manage Advanced DNS Settings.
Valitse Welcome to Your Domain Control Panel -sivulta Manage Advanced DNS Settings.
EnglishOn the Advanced DNS Settings page, in the A and CNAME Records section, click Add Record.
Valitse Advanced DNS Settings -sivun A and CNAME Records -kohdasta Add Record.
EnglishOn the Change Settings for the plan page, click Change advanced power settings.
Valitse Muuta virransäästön lisäasetuksiaMuuta virrankäyttösuunnitelman asetuksia -sivulla.
EnglishOn the Change Settings for the plan page, click Change advanced power settings.
Valitse Muuta seuraavan suunnitelman asetuksia -sivulta Muuta virranhallinnan lisäasetuksia.
EnglishOn the Change Settings for the plan page, click Change advanced power settings.
Valitse Muuta virrankäyttösuunnitelman asetuksia -sivulla Muuta virranhallinnan lisäasetuksia.
EnglishOn the Advanced settings tab, expand Desktop background settings, and then expand Slide show.
Laajenna Lisäasetukset-välilehdellä kohdat Työpöydän taustakuvan asetukset ja Diaesitys.
EnglishClick the Security tab, click Advanced (custom settings), and then click Settings.
Valitse Suojaus-välilehti, valitse lisäasetukset (mukautetut asetukset) ja valitse sitten Asetukset.
EnglishShows configuration options for the operating system and advanced debugging settings, including:
Näyttää käyttöjärjestelmän ja virheenkorjauksen lisäasetusten vaihtoehdot:
EnglishClick Advanced, click the Index Settings tab, and then click Rebuild.
Valitse Lisäasetukset ja valitse sitten Indeksin asetukset -välilehdestä Muodosta uudelleen.
EnglishClick Custom level to open a list of advanced security settings.
Voit avata lisäsuojausasetuksien luettelon valitsemalla Mukautettu taso.
EnglishTo change advanced DNS, WINS, and IP settings, click Advanced.
Jos haluat muuttaa DNS-, WINS- ja IP-lisäasetuksia, valitse Lisäasetukset.
EnglishPassword-protected sharing is located in Control Panel under Advanced sharing settings.
Salasanasuojatun jakamisen asetuksia voi muuttaa Ohjauspaneelin Jakamisen lisäasetukset -kohdassa.
EnglishBoot order settings might also be listed under "Advanced settings" or something similar.
Boot order -asetukset voivat olla listattuna myös "Advanced settings" -kohdan tai vastaavan alla.
EnglishOn the Advanced tab, under Settings, do one of the following:
Tee Lisäasetukset-välilehden Asetukset-kohdassa jompikumpi seuraavista:
EnglishOpen Advanced sharing settings by clicking the Start button , and then clicking Control Panel.
Avaa Jakamisen lisäasetukset napsauttamalla Käynnistä-painiketta , ja valitse sitten Ohjauspaneeli.
EnglishThe Advanced tab contains settings for various Internet Explorer options, organized by category.
Lisäasetukset-välilehdessä on useita Internet Explorerin asetuksia, jotka on järjestetty luokittain.
EnglishTo change DNS, WINS, and IP settings, click Advanced.
Jos haluat muuttaa DNS-, WINS- ja IP-asetuksia, valitse Lisäasetukset.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "Advanced Settings" suomeksi

settings substantiivi
Finnish
advanced adjektiivi
default settings substantiivi
device settings substantiivi
general settings substantiivi