"advance payment" - Suomenkielinen käännös

EN

"advance payment" suomeksi

EN

advance payment {substantiivi}

volume_up
advance payment (myös: advance, deposit, prepayment, retainer)
In the event of death, this advance payment is at least €21,000 per person.
Kuolemantapauksissa ennakkomaksu on vähintään 21 000 euroa henkilöä kohti.
The advance payment that the Commission then initiated off its own bat in mid-April did little to change that.
Siinä suhteessa komission omasta aloitteestaan junailema, huhtikuun puolessavälissä maksettu ennakkomaksu ei muuttanut enää mitään.

Esimerkkejä "advance payment"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIn the event of death, this advance payment is at least €21,000 per person.
Kuolemantapauksissa ennakkomaksu on vähintään 21 000 euroa henkilöä kohti.
EnglishA third decision will authorise, under certain conditions, the advance payment of a number of premiums.
Kolmannessa päätöksessä sallitaan tietyin ehdoin useiden palkkioiden ennakkomaksut.
EnglishAn advance payment system must be set up, based on an immediate initial assessment of the direct losses incurred.
On luotava ennakkomaksujärjestelmä, joka perustuu suorien tappioiden välittömään arviointiin.
EnglishIn addition, we intend to set up a special advance payment system for rural development programmes.
Sitä paitsi maaseudun kehittämiseen tähtääviä ohjelmia varten on tarkoitus perustaa erityinen ennakkomaksujärjestely.
EnglishEach month, you must make an advance payment — based on the previous year's return — against your estimated final tax liability.
Maksat joka kuukausi edellisvuoden veroilmoituksen perusteella arvioidun summan verran ennakkoveroa.
EnglishWe welcome the formula of advance payment, because this makes it easier for the beneficiary countries to use the funds.
Me olemme tyytyväisiä ennakkomaksumalliin, sillä se helpottaa varojen käyttöä tuensaajavaltioiden näkökulmasta.
EnglishThe advance payment that the Commission then initiated off its own bat in mid-April did little to change that.
Siinä suhteessa komission omasta aloitteestaan junailema, huhtikuun puolessavälissä maksettu ennakkomaksu ei muuttanut enää mitään.
EnglishSetting the advance payment at 3.5%, instead of the 4% proposed by the Commission does not require amendments to the legal effect measures.
Ennakkomaksun asettaminen 3,5 prosenttiin komission esittämän 4 prosentin sijaan ei edellytä säännösmuutoksia.
EnglishIt must be clear from the accounting system whether a payment is a final payment or an advance payment that can be called back in if a programme does not go well.
Kirjanpitojärjestelmästä on käytävä ilmi, onko jokin maksu lopullinen maksu vai etumaksu, joka voidaan periä takaisin, jos ohjelma edistyy huonosti.
EnglishWe hope that the ban on the advance payment of any sums during the withdrawal period and the imposition of staggered payments where long-term holiday products are sold will be positive contributions.
Toivottavasti kaikkien ennakkomaksujen kieltäminen peruuttamisaikana ja porrastettu maksujärjestelmä pitkäkestoisia lomatuotteita myytäessä parantavat osaltaan tilannetta.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "advance payment" suomeksi

payment substantiivi
advance substantiivi
advance adjektiivi
down payment substantiivi
Finnish
advance guard substantiivi
Finnish
advance voting substantiivi
deferred payment substantiivi
Finnish
immediate payment substantiivi
method of payment substantiivi
Finnish
initial payment substantiivi
Finnish
advance collection substantiivi
condominium payment substantiivi