"advance guard" - Suomenkielinen käännös

EN

"advance guard" suomeksi

EN

advance guard {substantiivi}

volume_up
advance guard (myös: vanguard)

Esimerkkejä "advance guard"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWhen Jacques Chirac speaks of an advance guard and outlines the notion of a two-speed Europe, that in itself is not the end of the world.
Ei ole mikään maailmanloppu, jos Jacques Chirac puhuu kärkijoukosta ja korostaa kahteen tahtiin etenevää unionia.
EnglishThe suggestion of accelerating the development of foreign and security policy with an advance guard of active Member States deserves support.
On syytä tukea ehdotusta, jonka mukaan ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehittämistä vauhditettaisiin muita nopeammin etenevän, aktiivisista jäsenvaltioista koostuvan joukon avulla.
EnglishWould it be possible for an advance guard of the new Centre for Disease Prevention and Control to set up a planning team with which the European Parliament can have a dialogue?
Olisiko mahdollista perustaa eräänlaiseksi uuden tautien ehkäisyn ja valvonnan keskuksen etujoukoksi suunnitteluryhmää, jonka kanssa Euroopan parlamentti voisi käydä vuoropuhelua?

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "advance guard" suomeksi

advance substantiivi
advance adjektiivi
guard substantiivi
to guard verbi