EN

adults {monikko}

volume_up
Adults are responsible for drumming sensible eating habits into children.
Aikuiset ovat vastuussa terveellisten ruokatapojen opettamisesta lapsille.
Adults are not participating satisfactorily in lifelong learning programmes.
Aikuiset eivät osallistu riittävästi elinikäisen oppimisen ohjelmiin.
Children and adults alike are starving in the centre of the European Union.
Lapset ja aikuiset nälkiintyvät keskellä Euroopan unionia.

Esimerkkejä "adults"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishChildren are individuals whose metabolism is very different from that of adults.
Lapset ovat yksilöitä, joiden aineenvaihdunta on hyvin erilainen kuin aikuisilla.
EnglishI want to tell you about my friend who was teaching English to adults in Abu Dhabi.
Haluan kertoa teille ystävästäni, joka opetti aikuisille englantia Abu Dhabissa.
EnglishNow the disease has taken a heavy toll among those trained adults of working age.
Aids on kuitenkin velottanut raskaasti tätä koulutettua ja aktiivista aikuisväestöä.
EnglishThis new sort of literacy has to be taught to many adults starting at the beginning.
Tämä uuslukutaito on opetettava monille aikuisille ihmisille aakkosista alkaen.
English10:23 Course, I had to tell him that the building was for adults only and to get out.
10:23 Tietenkin kerroin hänelle, että rakennus on vain aikuisille ja mene pois.
EnglishBut there's a problem with this rosy picture of kids being so much better than adults.
Mutta ruusuisessa totuudessa, että lapset ovat parempia kuin aikuiset, on ongelma.
EnglishThis would help prevent premature death in adults, but the embryo itself would die,
Tämä estäisi aikuisväestön ennenaikaisia kuolemia, mutta alkio menehtyisi.
EnglishChild soldiers are abused on a large scale to pander to the malafide interests of adults.
Lapsisotilaita käytetään runsain mitoin väärin aikuisten pahoihin tarkoituksiin.
EnglishAnd children have greater need of these universal values than adults do.
Lapset myös tarvitsevat näitä yleismaailmallisia arvoja enemmän kuin aikuiset.
EnglishThe LRA lay siege to southern Sudanese villages: killing the adults, taking the children.
LRA saartaa eteläisiä sudanilaiskyliä, joissa se tappaa aikuiset ja ottaa lapset.
EnglishKids already do a lot of learning from adults, and we have a lot to share.
Lapset oppivat nykyään paljon aikuisilta mutta meillä olisi myös paljon opetettavaa.
EnglishWe ensure the protection of minors and young adults in many different ways.
Me varmistamme alaikäisten ja nuorten aikuisten suojelun useilla alueilla.
EnglishWomen account for 60% of adults of 15 years and above infected with HIV.
Kaikkiaan 60 prosenttia yli 15-vuotiaista hiv-tartunnan saaneista on naisia.
EnglishWithout creative activities, children and adults do not get enough exercise.
Ilman luovaa toimintaa lapset ja aikuiset eivät saa tarpeeksi liikuntaa.
EnglishIn these days not only the priest, but all adults should learn during their adult years.
Nykyisin papin lisäksi kaikkien aikuisten olisi opiskeltava aikuisvuosinaan.
EnglishAdults need to connect learning to their knowledge, experience and cultural background.
Aikuisten on liitettävä oppiminen osaamiseensa, kokemuksiinsa ja kulttuuritaustaansa.
EnglishNeither adults nor children must be allowed to fall through the net of this responsibility.
Aikuisia tai lapsia ei saa päästää putoamaan tämän velvollisuuden verkon läpi.
EnglishAdults are responsible for drumming sensible eating habits into children.
Aikuiset ovat vastuussa terveellisten ruokatapojen opettamisesta lapsille.
EnglishThis monitoring has to provide data on intake both by adults and by children.
Tällä seurannalla on saatava tietoja sekä aikuisten että lasten makeutusaineiden saannista.
English1:49 Now there is an epidemic of obesity: two-thirds of adults and 15 percent of kids.
1:49 Nykyään on ylipainoepidemia: kaksi kolmasosaa aikuisista ja 15 prosenttia lapsista.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "adult":

adult
adult male
English