"adultery" - Suomenkielinen käännös

EN

"adultery" suomeksi

EN

adultery {substantiivi}

volume_up
adultery

Esimerkkejä "adultery"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIn none of these cases have any of the men involved in the adultery been punished.
Yhdessäkään näistä tapauksista aviorikokseen syyllistyneitä miehiä ei ole rangaistu.
EnglishIn Iran last week, a woman was condemned to death by stoning for adultery.
Iranissa tuomittiin viime viikolla nainen aviorikoksen takia kuolemaan kivittämällä.
EnglishIt is inconceivable that a woman accused of adultery can still be stoned.
On käsittämätöntä, että aviorikoksesta syytettyjä naisia voidaan edelleen kivittää.
EnglishFor instance, women are stoned for committing adultery and condemned to death for apostasy.
Aviorikoksesta heidät tuomitaan kivitettäväksi ja uskonsa hylkäämisestä kuolemaan.
EnglishNothing happened to the men, but the girl was sentenced for adultery under Sharia law.
Miehille ei käynyt kuinkaan, mutta tyttö sai sharia-tuomion huoruudesta.
EnglishBoth women had been found guilty of adultery by a criminal court in Managil province, Gezira state.
Gaziran osavaltion Managilin maakunnassa toimiva rikosoikeus tuomitsi molemmat naiset syyllisiksi aviorikokseen.
EnglishThe House will be aware that last week in Nigeria a young woman was condemned to death for adultery.
Parlamentti lienee tietoinen siitä, että viime viikolla Nigeriassa eräs nuori nainen tuomittiin kuolemaan aviorikoksen vuoksi.
EnglishIn Iran the death penalty applies in cases of blasphemy, apostasy, adultery and prostitution, amongst others.
Iranissa kuolemanrangaistusta sovelletaan muun muassa jumalanpilkan, uskonnosta luopumisen, aviorikoksen ja prostituution kohdalla.
EnglishMadam President, Amina Lawal, an illiterate 31-year old Nigerian woman, is preparing to face death for the crime of adultery.
Arvoisa puhemies, lukutaidoton 31-vuotias nigerialainen nainen, Amina Lawal, valmistautuu kuolemaan aviorikoksen tähden.
EnglishShe was accused and convicted of adultery in breach of Islamic law, but was in fact the victim of rape by three men.
Häntä syytettiin ja hänet tuomittiin islamilaisen lain vastaisesta aviorikoksesta, mutta tosiasiassa hän joutui kolmen miehen raiskaamaksi.
EnglishHowever, as the resolution points out, it is worrying that there is new legislation seeking to retain it for adultery.
Kuten päätöslauselmassa huomautetaan, on kuitenkin huolestuttavaa, että rikoslain uudistusehdotuksessa säilytetään kivittäminen tietyistä aviorikoksista.
EnglishFurthermore, I recently heard that Afghanistan has no plans to abrogate the Sharia Criminal Code, including stoning to death for adultery.
Kuulin lisäksi hiljattain, ettei Afganistanissa aiota kumota sharia-rikoslakia eikä myöskään lopettaa kuoliaaksi kivittämisiä aviorikoksen vuoksi.
EnglishNevertheless, in Nigeria we have the terrible spectacle of women being executed for simple adultery by a barbarically slow and painful method.
Nigeriassa esiintyy kuitenkin kauheita tapauksia, joissa naisia pelkän aviorikoksen vuoksi teloitetaan raa'asti pitkin ja tuskallisin menetelmin.
EnglishIn addition, there is a cruel criminal code which provides for flogging, amputation and death for adultery and acts against the Republic and Islam.
Lisäksi Jemenissä on raaka rikoslaki, joka sallii ruoskimisen, amputoinnin ja kuoleman aviorikoksesta sekä tasavallan ja islamin vastaisista teoista.
EnglishTwenty years ago a British TV documentary similarly recounted a story of a Saudi princess who was publicly executed for adultery.
Kaksikymmentä vuotta sitten brittiläisessä televisiodokumentissa kerrottiin samaan tapaan saudiarabialaisen prinsessan tarina. Hänet teloitettiin julkisesti aviorikoksesta.
EnglishPlease believe me that we felt moved and indignant while watching the proceedings against Amina Lawal and Safya Hussaini, accused of adultery.
Voitte uskoa, että olimme liikuttuneita ja vihaisia, kun seurasimme aviorikoksesta syytettyjä Amina Lawalia ja Safaya Hussainia vastaan käytyjä oikeudenkäyntejä.
EnglishIt is inconceivable that a woman accused of adultery can be stoned as in biblical times; we cannot condone the amputation of young criminals.
On käsittämätöntä, että aviorikoksesta syytettyjä naisia voidaan kivittää kuten joskus muinoin. Emme myöskään suvaitse, että nuoria rikollisia tuomitaan amputointiin.
EnglishStoning for adultery is barbaric; flogging for sex before marriage or alcohol consumption and amputation for theft may be considered excessive.
Aviorikoksesta kivittäminen on julma teko; esiaviollisesta seksistä tai alkoholin kulutuksesta ruoskiminen ja amputointi varkaudesta ovat kohtuuttomia rangaistuksia.
EnglishMankind established all of its orders and prohibitions in the Ten Commandments, and they are spelled out there in succinct form: thou shalt not kill, thou shalt not commit adultery.
Ihmiskunta on säätänyt kaikista määräyksistään ja kielloistaan kymmenessä käskyssä, ja ne kaikki on lueteltu ytimekkäästi: älä tapa, älä tee aviorikosta.
EnglishWe must denounce this selective judicial system which considers adultery a crime, which allows the men to walk free while the women are condemned, even if they are the victims of rape.
Meidän on tuotava julki tällainen valikoiva oikeus, jossa aviorikosta pidetään rikoksena ja jossa miehet armahdetaan ja naiset tuomitaan, vaikka he ovatkin olleet väkivallan uhreja.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "adultery":

adultery