"ads" - Suomenkielinen käännös

EN

"ads" suomeksi

FI
volume_up
added {mennen ajan partisiippi}
volume_up
AD [lyhenne]
FI
volume_up
ad {subst.}
FI
FI

"ADS" englanniksi

volume_up
ADS {subst.}
EN

ads {monikko}

volume_up
Once you open or create an email, the ads disappear entirely.
Kun avaat tai luot sähköpostiviestin, mainokset katoavat kokonaan näkyvistä.
keep your information private and keep ads at a bare minimum, the first-rate spam filters on Outlook.com
pitää tietosi yksityisinä ja mainokset minimissään, Outlook.comin
We also use cookies as part of the sign-in process for your Microsoft account, as well as for online advertising (including behaviourally targeted ads).
Microsoft käyttää evästeitä myös osana Microsoft-tilin kirjautumisprosessia sekä verkkomainonnassa (mukaan lukien käyttäytymisperustaiset mainokset).
FI

ADS {substantiivi}

volume_up

Esimerkkejä "ads"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishYou see pop-up ads, even if your computer is not connected to the Internet.
Näyttöön avautuu ponnahdusikkunamainoksia, vaikka et olisi edes muodostanut Internet-yhteyttä.
Englishrespects your email privacy—we don't serve ads based on the content of your email.
kunnioittaa sähköpostisi yksityisyyttä – emme toimita sähköpostisi sisältöön perustuvia mainoksia.
EnglishOnce you open or create an email, the ads disappear entirely.
Kun avaat tai luot sähköpostiviestin, mainokset katoavat kokonaan näkyvistä.
EnglishYou see pop-up ads, even if your computer isn't connected to the Internet.
Näyttöön tulee mainoksia sisältäviä ponnahdusikkunoita, vaikka Internet-yhteys ei ole muodostettuna.
EnglishWe know that ADS is closely connected to excessive television consumption and over-stimulation.
Tiedämme myös, että ADHD liittyy liialliseen TV:n katseluun, liialliseen ärsykkeiden määrään.
EnglishYou see pop-up ads, even if you're not on the Internet.
Ruudulle avautuu ponnahdusikkunamainoksia, vaikka et olisi edes Internetissä.
EnglishBuy an Xbox Music Pass to get unlimited access to millions of songs, without ever being interrupted by ads.
Xbox Music Passilla saat rajattoman miljoonien kappaleiden käyttöoikeuden.
Englishkeep your information private and keep ads at a bare minimum, the first-rate spam filters on Outlook.com
pitää tietosi yksityisinä ja mainokset minimissään, Outlook.comin
EnglishI think it is important not to confuse dyslexia with ADS.
Yksi toiveeni on, ettemme sekoittaisi dysleksiaa ADHD:hen.
EnglishYou see pop-up ads, even if you're not on the Internet.
Näet ponnahdusmainoksia, vaikka et ole Internetissä.
EnglishHowever, some add-ons can cause your computer to stop responding or display content that you don't want, such as pop-up ads.
Jotkut lisäosat voivat kuitenkin aiheuttaa toimintovirheitä tai näyttää ei-toivottua sisältöä, kuten ponnahdusikkunoita.
EnglishSome of the content, images, ads, and analytics that you see on the websites you visit are provided by outside or third-party websites.
Osa käyttämiesi verkkosivujen sisällöstä, kuvista, mainoksista ja analyyseistä on kolmansien osapuolten tarjoamia.
EnglishThreats of boycotts by consumers can force newspapers to refuse such ads and force hotels to become porn-free.
Kuluttajien ostoboikottia koskevan uhan vuoksi sanomalehdet voivat kieltäytyä kyseisistä mainoksista ja pornografia voidaan poistaa hotelleista.
EnglishAnimated image ads are graphical, dynamic images that may appear in your ad units if you have enabled image ads.
EnglishAnd then they had those ads, right?
EnglishPowrie primary school in Dundee asked that alcohol should be made 'uncool' ; TV ads should show vomiting and hang-overs.
Powrien ala-asteella Dundeessa pyydettiin, että alkoholista tehtäisiin "epätrendikästä"; televisiomainoksissa pitäisi näyttää oksentelua ja krapulaa.
EnglishYou can also allow or block individual Google certified ad networks, on the Allow & block ads tab, on the Ad networks page.
Voit myös sallia tai estää yksittäisiä Googlen hyväksymiä mainosverkostoja Mainosverkostot-sivun Mainosten salliminen ja estäminen -välilehdessä.
EnglishSome of the content, images, ads, and analytics that you see on the websites you visit are provided by outside or third-party websites.
Osa WWW-sivustojen sisällöstä, kuvista, mainoksista ja analyyseistä on peräisin ulkopuolisilta eli kolmansien osapuolten WWW-sivustoilta.
EnglishHowever, some cookies, such as those saved by banner ads, might put your privacy at risk by tracking sites you visit.
Jotkin evästeet saattavat kuitenkin vaarantaa tietosuojasi seuraamalla käyttämiäsi sivustoja. Tällaisia ovat esimerkiksi mainospalkkien tallentamat evästeet.
EnglishADS Technologies, Inc.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "AD":

AD
ad