"to adorn" - Suomenkielinen käännös

EN

"to adorn" suomeksi

EN

to adorn [adorned|adorned] {verbi}

volume_up
1. virallinen
In northern Iraq, people are afraid to adorn their homes.
Pohjois-Irakissa ihmiset eivät uskalla koristella kotejaan.
Adorn your desktop with some of the most beautiful landscapes on Earth, as seen through the lens of photographer Michael Breitung.
Koristele työpöytäsi joillakin maapallon kauneimmista maisemista, jotka on ikuistanut valokuvaaja Michael Breitung.

Esimerkkejä "to adorn"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

English. - (FR) Europe wants to adorn itself with the regalia of a state.
kirjallinen. - (FR) Euroopan unioni haluaa koristautua valtion arvomerkkeihin.
EnglishIn northern Iraq, people are afraid to adorn their homes.
Pohjois-Irakissa ihmiset eivät uskalla koristella kotejaan.
EnglishMr Barroso, there are very many experienced parliamentarians here in Parliament that you could adorn yourself with.
Arvoisa puheenjohtaja Barroso, täällä parlamentissa on lukuisia kokeneita jäseniä, joista voisitte olla ylpeä.
EnglishAdorn your desktop with some of the most beautiful landscapes on Earth, as seen through the lens of photographer Michael Breitung.
Koristele työpöytäsi joillakin maapallon kauneimmista maisemista, jotka on ikuistanut valokuvaaja Michael Breitung.
EnglishI repeat: one of the Seven Wonders of the World, which has been 'butchered', from which pieces have been removed which today adorn the British Museum.
Toistan: yksi maailman seitsemästä ihmeestä, joka on "raiskattu" ja jonka osia on viety komistamaan nykyisin British Museumia.
EnglishThe European Union is not a state, so it must not adorn itself with the symbols of a state or nation such as a national anthem, a flag and so on.
Euroopan unioni ei ole valtio, joten sen ei pidä koristautua valtion tai kansakunnan tunnuksiin kuten kansallishymniin, lippuun ja niin edelleen.
EnglishThe report also urges that 1 % of EU expenditure on public works should go on works of art to adorn the said public work.
Mietinnössä vaaditaan niin ikään, että 1 % EU: n julkisiin rakennushankkeiden rahoituksesta on suunnattava taideteoksiin kyseisten julkisten rakennushankkeiden koristamiseksi.