EN

adoptive {adjektiivi}

volume_up
adoptive
adoptive

Esimerkkejä "adoptive"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThis is neither an adequate nor serious basis for adoptive parenthood, however.
Se ei kuitenkaan ole riittävä tai vakavasti otettava perusta adoptiovanhemmuudelle.
EnglishNew partners and adoptive children are also to be included in the new definition.
Uudet kumppanit ja adoptiolapset on myös määrä sisällyttää uuden määritelmän piiriin.
EnglishDo we know how often adoptive parents encounter problems and what these problems are?
Tiedämmekö, miten usein adoptiovanhemmat kohtaavat ongelmia ja mitä nämä ongelmat ovat?
EnglishThese children know their adoptive parents and have a bond with them.
Nämä lapset tuntevat adoptiovanhempansa ja ovat kiintyneitä heihin.
EnglishIs there an age limit as regards the child or the adoptive parent?
Onko käytössä ikärajaa lapsen tai adoptiovanhemman osalta?
EnglishAdoptive parents are parents in the full sense of the word and deserve to be treated as such.
Adoptiolapsen ottaneet vanhemmat ovat kaikessa merkityksessään vanhempia, ja heitä on myös kohdeltava siten.
EnglishDo adoptive parents receive continuous professional support?
Saavatko adoptiovanhemmat jatkuvaa ammatillista tukea?
EnglishAs an adoptive parent, you will have the same rights and obligations towards your child as any other parent.
Adoptiovanhempana sinulla on samat oikeudet ja velvollisuudet lastasi kohtaan kuin vanhemmilla yleensä.
EnglishMany though, get this with their adoptive parents.
Silti monet saavat sen adoptiovanhempiensa myötä.
EnglishBut is it not the case that everything is already in place to accept them and absorb them into the adoptive country?
Mutta eikö tähän ole jo varauduttu heidän vastaanottamisekseen ja sijoittamisekseen vastaanottavaan maahan?
EnglishThis is a parliament that has, at last, given equal rights to adoptive mothers and biological mothers.
Tämä on parlamentti, joka on viimeinkin antanut yhtäläiset oikeudet lapsen adoptoineille äideille ja biologisille äideille.
EnglishI understand the anxieties of the adoptive parents, but I also appreciate the reasons behind the ban on inter-country adoptions.
Ymmärrän adoptiovanhempien huolet, mutta arvostan myös syitä, joiden nojalla kansainvälisiä adoptioita lykättiin.
EnglishThe directive would also improve the status of multiple birth and adoptive families and that of families with disabled children.
Direktiivi kehittäisi myös monikko- ja adoptioperheiden asemaa sekä niiden perheiden asemaa, joissa on vammaisia lapsia.
EnglishIt has taken a tenacious struggle to give paternal leave to fathers and the protection of the directive to adoptive parents as well.
Oli taisteltava sitkeästi, jotta isätkin saadaan hoitovapaan ja adoptiovanhemmat direktiivin tarjoaman suojan piiriin.
EnglishThe directive also deals with the rights of adoptive parents in those Member States in which adoption leave is recognised.
Direktiivissä otetaan lisäksi huomioon adoptiovanhempien oikeudet sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa adoptiovapaa tunnustetaan.
EnglishI personally appreciate, as an adoptive mother and on behalf of all the women I represent, the will to grant the same rights as those of biological mothers.
Arvostan itse adoptioäitinä ja kaikkien edustamieni naisten puolesta halua samat oikeudet kuin biologisilla äideillä.
EnglishThe United Kingdom already requires adoptive parents to prove that it was the child's legal parents who gave it up for adoption.
Englannissa vaaditaan jo, että kun vanhemmat adoptoivat lapsen, heidän pitää voida todistaa, että lapsen luovuttaneet vanhemmat ovat sen laillisia vanhempia.
EnglishThey belong to an extremely dynamic social group which brings additional enthusiasm and a fresh outlook in their approach in their adoptive societies, making the latter more competitive.
He kuuluvat erittäin dynaamiseen yhteiskuntaryhmään, joka tuo lisää intoa ja tuoreita näkemyksiä vastaanottaviin yhteiskuntiin ja tekee niistä siten kilpailukykyisempiä.
EnglishDoes the European Commission plan to put pressure on the Romanian Government so that a fair and humane solution might quickly be found in the interest of the children and of the adoptive families?
Aikooko Euroopan komissio painostaa Romanian hallitusta, jotta oikeudenmukainen, inhimillinen sekä lasten ja adoptiovanhempien edun mukainen ratkaisu löydettäisiin nopeasti?

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "adoptive":

adoptive
English
adopted
English
adoption