EN

adoption {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
I would like to mention, as some of my colleagues have, the issue of the ‘pipeline children’, the inter-country adoptions.
Haluan joidenkin kollegojen tapaan ottaa esiin niitä lapsia koskevan kysymyksen, joiden osalta kansainvälinen adoptioprosessi on kesken.
2. Britannian-englanti
adoption

Esimerkkejä "adoption"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe propose the adoption of a platform to monitor the implementation of the Pact.
Ehdotamme foorumin perustamista sopimuksen täytäntöönpanemisen seurantaa varten.
EnglishI accordingly look forward to your support for its adoption as soon as possible.
Odotan siis innokkaasti, että tuette ehdotuksen hyväksymistä mahdollisimman pian.
English(SK) Mr President, I would like to present a slightly different view on adoption.
(SK) Arvoisa puhemies, haluaisin esittää hieman erilaisen näkemyksen adoptiosta.
EnglishSlowing down the adoption of cleaner technology will not serve to aid employment.
Jarruttamalla puhtaamman teknologian käyttöönottoa ei työllisyyttä ylläpidetä.
English2009 saw the adoption of Regulation (EC) No 1060/2009 on credit rating agencies.
Vuonna 2009 hyväksyttiin asetus (EY) N:o 1060/2009 luottoluokituslaitoksista.
EnglishOf its activities, I would stress the adoption of its multiannual work programme.
Viraston toimien osalta haluan korostaa sen monivuotisen työohjelman hyväksymistä.
EnglishThe adoption of this report is the result of a long series of arduous discussions.
Tämän mietinnön hyväksymisestä käytiin monen monituista uuvuttavaa keskustelua.
EnglishTherefore that would mean that the process of adoption of this would be faster.
Tämä tarkoittaisi sitä, että hyväksymismenettely olisi tämän asian osalta nopeampi.
EnglishTherefore, I welcome the committee's adoption of my amendments in this regard.
Pidän siksi myönteisenä, että valiokunta hyväksyi tätä koskevat tarkistukseni.
EnglishThis concerns the very important but also sensitive issue of adoption in Romania.
Kyseessä on erittäin tärkeä mutta myös arkaluonteinen asia eli adoptiot Romaniassa.
EnglishGermany in particular wanted to reject its adoption right up to the last minute.
Erityisesti Saksa halusi viime minuuttiin asti kieltäytyä hyväksymästä sitä.
EnglishIt does not deal with the adoption of the acquis by the candidate countries.
Se ei koske ehdokasvaltioita, jotka ovat saattamassa voimaan yhteisön säännöstöä.
EnglishMr President, I recommend the adoption of the common position without amendment.
. (EN) Arvoisa puhemies, suosittelen yhteisen kannan hyväksymistä ilman tarkistuksia.
English(PL) Mr President, you congratulated us on adoption of the Treaty of Lisbon.
(PL) Arvoisa puhemies, onnittelitte meitä Lissabonin sopimuksen hyväksymisestä.
EnglishFor the first time parties agreed to the adoption of a single plan of action.
Ensimmäisen kerran osapuolet sopivat yhteisen toimintasuunnitelman hyväksymisestä.
English(PL) Mr President, I endorsed adoption of the motion for a resolution on Cuba.
(PL) Arvoisa puhemies, kannatin Kuubaa koskevan päätöslauselman hyväksymistä.
EnglishTen years on from the adoption of this directive difficulties remain in applying it.
Kymmenen vuotta direktiivin antamisen jälkeen sen soveltamisessa on yhä ongelmia.
English   – This report is a further step towards the adoption of a single asylum procedure.
   – Mietintö on uusi askel kohti yhteisen turvapaikkamenettelyn käyttöönottoa.
EnglishNor should the adoption of general rules preclude the possibility of specific rules.
Yleisten sääntöjen hyväksymisellä ei tulisi estää erityissääntöjen mahdollisuutta.
EnglishFollowing the adoption of a single currency, nothing in Europe will be the same again.
Yhtenäisvaluutan käyttöönoton jälkeen mikään ei ole Euroopassa enää kuten ennen.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "adoption":

adoption
adopted
English
adoptive
English