"to admit" - Suomenkielinen käännös

EN

"to admit" suomeksi

EN

to admit [admitted|admitted] {verbi}

volume_up
This showed that it is possible to admit to a mistake and then change the rules.
Se osoitti, että virhe on mahdollista myöntää ja että sääntöjä voidaan muuttaa.
The first of these traps is a reluctance to admit complexity.
Ensimmäinen näistä ansoista on vastahakoisuus myöntää monimutkaisuus.
We should at least admit that the whole thing is making us somewhat breathless.
Meidän pitäisi myöntää, että voimamme alkavat jossain määrin loppua.
We do not have the courage to admit that there are differences between us and the USA.
Meillä ei ole rohkeutta tunnustaa itsellemme, että unioni eroaa Yhdysvalloista.
I must admit that I am, at the moment, more concerned about the matter in hand.
Minun täytyy tunnustaa, että minulle itse asia on tällä hetkellä tärkeämpää.
I must admit that I have not all that often filled up a washing machine.
Minun täytyy tunnustaa, etten ole kovin usein täyttänyt pesukonetta.
Brazil refused to admit anyone who was not vaccinated against yellow fever.
Brasilia kieltäytyi päästämästä maahan niitä, joita ei ollut rokotettu keltakuumetta vastaan.
And everyone has pointed out that at the moment there is no single country we can admit, as no single country is ready.
Ja kaikki ovat viitanneet siihen, että emme voi vielä päästää yhtään maata mukaan, koska yksikään maa ei täytä liittymisehtoja.
I should like to express my particular thanks to the House's services, who attempted to admit the visitors in the face of police opposition.
Haluaisin esittää erityiskiitokseni parlamentin yksiköille, jotka yrittivät päästää vierailijat sisään poliisin vastustuksesta huolimatta.
Transport of animals from outside the Union should only be admitted if they have been treated in the same way as in the Union.
Eläinten kuljetus unionin ulkopuolelta tulee sallia vain siinä tapauksessa, että eläimiä kohdellaan samalla tavalla kuin unionin alueella.
We believe that any of the languages commonly used in the European Union should be admitted, provided they are accompanied by the official translation.
Mielestämme vetoomukset, jotka on laadittu millä tahansa Euroopan unionissa yleisesti käytetyllä kielellä, pitäisi sallia, mikäli niihin liitetään virallinen käännös.

Esimerkkejä "to admit"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThis showed that it is possible to admit to a mistake and then change the rules.
Se osoitti, että virhe on mahdollista myöntää ja että sääntöjä voidaan muuttaa.
EnglishI must admit that I do not really understand the amendment proposed by Mr Maaten.
Minun on myönnettävä, etten oikein ymmärrä jäsen Maatenin esittämää tarkistusta.
EnglishI have to admit that this was not enough and did not satisfy the French fishermen.
On tosin myönnettävä, että tämä ei riittänyt tai tyydyttänyt Ranskan kalastajia.
EnglishI would admit that there are, however, some doubts about the state of hake stocks.
Myöntäisin, että kummeliturskakantojen tilasta on kuitenkin joitakin epäilyksiä.
EnglishI admit that I share the Committee on the Environment's scepticism on this point.
Uskoisin, että suhtaudun ympäristövaliokunnan tavoin epäilevästi tähän asiaan.
EnglishI admit, let's make no mistake about this, it is much better than Maastricht!
Emme voi kuitenkaan kieltää, että se on paljon parempi kuin Maastrichtin sopimus!
EnglishI must admit that I am, at the moment, more concerned about the matter in hand.
Minun täytyy tunnustaa, että minulle itse asia on tällä hetkellä tärkeämpää.
EnglishYou have to admit that the Commission has not been able to change this aspect.
Teidän on myönnettävä, että komissio ei ole onnistunut muuttamaan tätä asiaa.
EnglishI must admit that I still have some reservations about paragraphs 13, 14 and 15.
Minun on myönnettävä, että 13, 14 ja 15 kohdat herättävät minussa epäilyjä.
EnglishI must admit, however, that assessment of the various measures was difficult.
Minun on tosin myönnettävä, että yksittäisten toimenpiteiden arviointi on vaikeaa.
EnglishI want to raise three points which, I fully admit, have left me rather sceptical.
Haluan ottaa esiin kolme kohtaa, joihin – myönnän sen täysin – suhtaudun skeptisesti.
EnglishOn the services directive, I admit I am unhappy with the Council compromise.
Myönnän olevani pettynyt palveludirektiiviä koskevaan neuvoston kompromissiin.
EnglishWe must, however, admit that in financial terms we cannot proclaim a victory!
On kuitenkin myönnettävä, että rahoituksen osalta emme voi riemuita voitosta!
EnglishMr President, ladies and gentlemen, I must admit that this is unbelievable.
Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, minun on myönnettävä, että tämä on uskomatonta.
EnglishI must admit, this is a question to which I would not wish to give a wrong answer.
Minun on myönnettävä tämän olevan kysymys, johon en haluaisi antaa väärää vastausta.
EnglishWe must admit that the situation is very different from one Member State to another.
On myönnettävä, että tällä hetkellä tilanne vaihtelee suuresti eri jäsenvaltioissa.
EnglishI must admit that I know little about the secret services, since they are secret.
Minun on sanottava, etten tiedä niistä juuri mitään, koska ne ovat salaisia yksikköjä.
EnglishWe do not have the courage to admit that there are differences between us and the USA.
Meillä ei ole rohkeutta tunnustaa itsellemme, että unioni eroaa Yhdysvalloista.
EnglishOn the other hand, I find it unacceptable to admit free choice for bonds.
Toisaalta en voi hyväksyä valinnanvapautta muunnettavien velkakirjojen kohdalla.
EnglishI admit that the result of the repeat Irish referendum was no surprise to me.
Myönnän, etten ole yllättynyt Irlannin uusitun kansanäänestyksen tuloksesta.